Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hæmorider

 

Anatomi

Hæmorider findes som interne og eksterne ofte i kombination. Består af blodkar, glat muskulatur, bindevæv og er dækket af slimhinder/anoderm.

Normalt 3 søjler 2 i patientens højre side kl. 7 og kl. 11 samt 1 i ve. side kl. 3.

De pudeformede fortykkelser i analkanalen menes under normale forhold at have betydning for kontinensen.

 

Epidermiologi + etiologi

Hæmorider er særdeles almindelige.

Mere end 50 % af befolkningen over 50 år har hæmorider.

Faktorer af betydning for hæmorideforekomst:

 • • Kronisk obstipation/diarre.

 • • Graviditet

 • • Alder

 • • Fedme

 • • Arv

 

Inddeling

Hæmorider deles i grader på baggrund af

Grad -Klinik og symptomer

 1. 1. - prolaps + blødning

 2. 2. + prolaps med spontan reponering + blødning evt. lidt til soiling og analkløe

 3. 3. + prolaps som skal reponeres manuelt + blødning +soiling og analkløe samt problemer med ren hold

 4. 4. Hæmoriderne konstant prolaberede. Symptomer i øvrigt som for grad 3 hæmorider. Der er risiko for inkarcering af hæmoriderne.

 

Undersøgelser

Hæmorider kan normalt ikke palperes.

Alle patienter skal have foretaget:

 • • Rektal eksploration

 • • Anoskopi

Alle patienter over 40 år og hos alle patienter med rektalblødning skal der foretages sigmoideoskopi.

 

Behandling

Konservativ behandling:

 

Blødning:

Fibersupplement (Husk) 30 gram dagligt reducerer signifikant antallet af blødningsepisoder.

Analkløe/irritation:

Varme sædebade 2-3 gange dagligt.

Fiber (reducerer soiling)

Binyrebarkhormoner (max. 1 uge)

 

Som kirurgisk behandling ”gummibåndsligatur” kan anvendes ved grad II samt de fleste grad III hæmorider.

80-90 % af pt. med grad II hæmorider vil helbredes.

Ligaturen skal sættes over linea dentata. Falder af efter ca. 5 dage.

Komplikationer til behandlingen er smerter (fejlplacering !, blødning, obstipation skal undgås).

Være opmærksom på om pt. er i AK-behandling.

Kirurgi anvendes ved grad III+IV hæmorider.

Er en effektiv behandling

 

Milligan – Morgans metode

Guldstandarden.

Foretages excision af både den eksterne og interne del af hæmoridesøjlerne.

Sårene lades åbenstående.

Indgrebet smertefuldt.

Sygefravær ca. 2 uger.

 

Komplikationer:

 • • Blødning

 • • Urinretention

 • • Sekundær blødning (efter ca. 1 uge risiko ca. 1%)

 • • Obstipation

 • • Submucøs absces (risiko mindre end 1%)

 • • Sphincterskade (sjældent)

 • • Analstenose (mindre end 1%)

 

Staplet hæmoridektomi/anopeksi/Longos procedure

Indikation er patienter med grad IV hæmorider i hele cirkumferencen/patienter med hæmoride og samtidig mucosaprolaps.

Ved operationen indføres en cirkulær stapler hvor ca. 2 cm af slimhinden 2-4 cm over linea dentata fjernes samtidig med at enderne anastomoseres.

Behandlingen fører til at hæmoriderne retraheres og skrumper.

 

Komplikationer:

 • • Smerter hvis linea dentata involveres. Blødning fra stapler linien.

 • • Rektal perforation

 • • Rektovaginal fistel

 • • Perianalt hæmatom.

 • • I sjældne tilfælde sepsis.

 

Kontrol efter hæmoridebehandling med påsætning af gummibåndsligatur, kontrol 6-8 uger.

Ved åben operation kontrol ca. 8 uger efter indgrebet.

Ved staplet hæmoidektomi kontrol ca. 12 uger.

 

Komplikationer til hæmoridesygdom

Store prolaberede hæmorider kan afklemmes i sphincteren og det medfører inkarceration og ødem som medfører trombosering som medfører kraftige smerter.

Inkarcereret hæmoride kan behandles konservativt med smertestillende, varme, sædebade eller med akut åben hæmoidektomi med fjernelse af den afficerede hæmoride og kun denne.

Konservativ behandling vil tage flere dage og ca. halvdelen af patienterne må efterfølgende opereres.

Strategien er derfor følgende:

Ved akut inkarceration med anamnese på mindre end 2 døgn, akut hæmoidektomi med fjernelse med inkarcereret hæmoridestamme.

Det må selvfølgelig vurderes separat i hvert enkelt tilfælde.

 

Eksterne hæmorider

Disse kræver normalt ingen behandling ved trombosering af ekstern hæmoride (kaldes også perianalt hæmatom) skal der evt. foretages evacuation af hæmatomet, dette kan normalt foretages i LA.

 

Behandlingsstrategi for hæmorider:

Grad I hæmorider: Konservativ behandling med fiber

Grad II hæmorider samt mindre grad III gummibåndsligatur + konservativ behandling med fiber.

Grad III hæmorider (store + grad IV hæmorider Milligan/Morgans operation)

Hæmorider grad III-IV i hele cirkumferencen eller ved samtidig mucosa prolaps staplet hæmoidektomi.