Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sterilitas - ufrivillig barnløshed

Definition

Uhonoreret graviditetsønske gennem mindst 12 måneder.

15% af alle par vil på et tidspunkt have denne diagnose.
 

Ætiologi

Ovulationsforstyrrelser:

20%

Defekt tubafunktion:

15%

Sædfaktor:

25%

Diverse (fx endometriose):

20%

Uforklaret:

20%

 

Undersøgelse

Før henvisning til specialafdeling skal parret gennemgå basal udredning i almen praksis:

 

1.

 

 

2.

Gynækologisk undersøgelse m. klamydiapodning og cervixcytologisk screening efter vanlige retningslinjer.

 

TSH- og vit-D-bestemmelse

 

 

3.

Rubellastatus ved manglende MFR-vaccination eller usikkerhed herom.

 

 

3.

Sædundersøgelse

 

 

 

Behandlingsmuligheder

Behandlingsmulighederne afhænger af årsagen til barnløshed. Årsagen kan ofte ikke behandles, således at graviditet kan indtræde naturligt. Derfor kommer assisteret befrugtning på tale som behandling af barnløshed.

Nedsat sædkvalitet
Hvis 2 sædundersøgelser har vist nedsat sædkvalitet, vil manden blive undersøgt for mulige årsager hertil. Eventuelt undersøges genetiske og hormonelle forhold (jvf. dokumentet ”Andrologisk udredning”)


Nedsat sædkvalitet kan sjældent forbedres. Relevant fertilitetsbehandling vil teknisk søge at kompensere for den nedsatte sædkvalitet. Relevant metode afhænger af antallet af sædceller, der er til rådighed.

Man skelner her mellem let/moderat nedsat sædkvalitet, stærk nedsat sædkvalitet og fuldstændig mangel på sædceller.
 

1.

Let/moderat nedsat sædkvalitet:
Hvis der ved sædoprensning, såkaldt IUI-test, kan opnås mindst 3 mill sædceller med god bevægelighed, tilbydes 3 behandlinger med insemination med mandens sæd (IUI-H). Hvis graviditet ikke opnås, tilbydes herefter IVF-behandling.

 

2.

Stærk nedsat sædkvalitet:
Der tilbydes 3 behandlinger med ægtransplantation (IVF).Er der meget få sædceller benyttes mikroinjektionsteknik (ICSI), hvor en enkelt sædcelle insemineres i ægget.

Alternativt kan parret tilbydes inseminationsbehandling med donorsæd (IUI-D).

3.

Ingen sædceller i sæden:
Manden tilbydes diagnostisk testisbiopsi mhp. afklaring af, om der er evt. er tale om obstruktiv azoospermi. Er dette tilfældet, tilbydes 3 IVF-behandlinger med samtidig udhentning af sædceller fra testiklerne (TESE). Endvidere udredning beskrevet i dokumentet ”Andrologisk udredning)

Alternativt kan parret tilbydes inseminationsbehandling med donorsæd (IUI-D).


 Ovulationsforstyrrelser

Manglende eller usikker ægløsning kan behandles medicinsk, enten med indirekte stimulation af kvindens egen produktion af overordnet kønshormon (tbl. Clomifen eller Letrozol, typisk i 5 dage (cyklusdag 3-7)), eller ved direkte behandling med FSH-injektioner. Der tilstræbes mono-ovulation.
I de tilfælde hvor anovulation er den eneste fertilitetsnedsættende faktor, er graviditetschancen særdeles god, når det lykkes at opnå ægløsning.

Tuba-faktor
Hvis kvinden tidligere har haft underlivsbetændelse, blindtarmsbetændelse eller er blevet opereret i underlivet, kan der efterfølgende opstå sammenvoksninger mellem organerne i underlivet og aflukning af æggelederne.

Afhængig af anamnese og ultralydsfund foretages passageundersøgelse med kontrastvæske (HSU: Hystero-Salpingo-Ultrasonografi).
Efterfølgende kan patienten, hvis man skønner at fertilitetsprognosen kan bedres ved kirurgisk behandling, henvises til laparoskopi.

Alle undersøgelser er normale
Der tilbydes insemination med mandens sæd (IUI-H) 3 gange.
Opnås der ikke graviditet, tilbydes man ægtransplantionsbehandling (IVF) 3 gange.


Regler for behandling
Der skal foreligge informeret samtykke til behandlingen.
Selve behandlingen er gratis, men patienterne betaler selv den medicin, som anvendes i forbindelse med behandlingen.
Der ydes tilskud fra Sygesikringen efter de gældende regler om medicintilskud.
Der tilbydes behandling efter reglerne beskrevet i Lov om assisteret befrugtning.
Fertilitetsbehandling kan tilbydes par, som ikke i forvejen har fælles børn og enlige kvinder uden børn.
Hvis der ikke er nogen umiddelbar kendt årsag til fertilitetsproblemet, kan par henvises efter 1 års forgæves forsøg på at opnå graviditet.
Er der derimod kendt årsag til problemet, kan behandlingen påbegyndes straks.
Samme vilkår gælder behandling af enlige og lesbiske.

Der kan ikke på offentlig fertilitetsklinik ydes fertilitetsbehandling efter udgangen af kvindens 40. år.

Er der begrundet mistanke om en kvindes/ et pars forældreegnethed skal sagen sendes til vurdering i Juridisk Team, Familieretshuset i Region Syd.