Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinsk udstyr i Akutlægebilen – uddannelse i håndtering

 

Problemstilling

Det skal sikres, at personalet, som bemander akutlægebilerne uddannes i korrekt håndtering af medicinsk udstyr.

 

Målgruppe – ansvarlige

Læger ansat ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Medicinsk udstyr: Ethvert instrument, apparatur, software, materiale eller anden genstand anvendt alene eller i kombination, herunder software, som af fabrikanten er beregnet til specifik anvendelse til diagnostiske eller terapeutiske formål, og som hører med til korrekt brug heraf, og som af fabrikanten er beregnet til anvendelse på mennesker med henblik på:

 • • diagnosticering, forebyggelse og overvågning,

 • • behandling eller lindring af sygdomme eller skader.

 

Formål

At sikre:

 • • effektiv og sikker håndtering af medicinsk udstyr

 • • mod brugerfejl og utilsigtede hændelser, der relaterer sig til forkert håndtering af medicinsk udstyr

 

Beskrivelse

 

Med hensyn til håndtering af medicinsk udstyr til akutlægebilen følges Regional retningslinje for håndtering af apparatur til klinisk brug

 

 • • Brugermanualer er let tilgængelige og alle brugere er bekendte med, hvor disse forefindes.

 • • Brugermanualer kan ligeledes være at finde under apparaturfanen i regionens dokumenthåndteringssystem, PRI.

 • • Ansatte undervises i betjening af apparatur.

 • • Ansatte informeres om hvor liste over højrisikoapparatur findes.

 • • Nyt personale vejledes af kollega med erfaring i håndtering af det konkrete apparatur:

De første gange en ny kollega skal tage apparatur i brug, er en erfaren kollega til stede, indtil den ny kollega føler sig tryg/sikker i håndteringen.

Herefter kan ny kollega selvstændigt varetage betjeningen af apparatur.

 • • Den ansatte informeres om at utilsigtede hændelser eller arbejdsskader forårsaget af fejlbetjening eller apparaturfejl skal meddeles afsnits- og afdelingsledelsen.

 • • Utilsigtede hændelser med baggrund i fejlbetjening indberettes her: www.dpsd.dk ved fejl på apparatur indberettes tillige her: www.medicinskudstyr.dk

 • • Ovennævnte indgår i afsnittets introduktionsprogram, hvor der dokumenteres for oplæring af de i afsnittet anvendte apparater.

 • • Ved indkøb af nyt apparatur tages stilling til om ovennævnte er tilstrækkeligt eller anden oplæring skal iværksættes.

Kvalitetsovervågning

I afsnittets introduktionsprogram findes dokumentation for oplæring i anvendelse af medicinsk udstyr.

 

Referencer

Standard 1.7.2, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.

 

Regional retningslinje for håndtering af apparatur til klinisk brug