Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Morfindrop til uafvendeligt døende patienter i karkirurgisk afdeling

 

Beskrivelse

Hos uafvendeligt døende patienter på karkirurgisk afdeling, hvor al behandling udover pallierende behandling er udsigtsløs, og hvor almindelig smertebehandling ikke er tilstrækkelig til at lindre patienten, kan det være nødvendigt med kontinuerlig smertebehandling velvidende, at det kan afkorte patientens liv.

I de tilfælde (fx rumperet AAA, hvor kirurgi ikke er muligt) anvendes morfindrop.

Formål med morfindrop:

 

- Lindring af smerter, åndenød, uro og almen utilpashed hos uafvendeligt døende patienter.

 

Kriterier som skal være opfyldt for at give morfindrop:

 

 • • At al behandling er udsigtsløs.

 • • At afdelingens almindelige smertebehandling ikke er tilstrækkelig til at lindre patienten.

 • • At patienten er uafvendeligt døende, således at det er dødsprocessen som afkortes og ikke livet.

 • • Patienten og de pårørende skal være informeret om, at kun palliativ behandling er mulig, og den palliative behandling muligvis kan forkorte terminalfasen.

 

Ordinationerne journalføres af den ordinerende læge.

 

 

Morfindrop blandes på følgende måde:

 

Patienter som ikke tidligere har været i opioid-behandling:

 • • 200 mg morfin tilsættes 1000 ml isoton glukose. Infusionshastighed 40 ml/t, der kan øges ved behov.

Patienter, som allerede er i opioid-behandling:

 • • Den samlede døgndosis omregnes til intravenøs morfin, og den udregnede morfinmængde øges med 25-50 %, der tilsættes 1000 ml isoton glukose. Infusionshastighed 40 ml/t

 

Hvis der ikke er tilstrækkelig effekt, kan behandlingen suppleres med bolus-injektioner af morfin, 20– 40 mg i.v. p.n. Uden maksimum.

(Palliativt Team bruger 1/10 – 1/6 af døgndosis til p.n. ordination).

 

Næste døgn-morfindosis pr. 1000 ml isoton glukose, indeholder grund-ordinering fra det foregående døgn samt den samlede mængde morfin givet p.n.

 

Morfindosis skal alene øges efter behov

 

 • • Tolerance-udvikling kan forekomme med manglende effekt og universel hyperalgesi og myoklonier. Morfin kan i så fald erstattes af andet opioid, Metadon.

 • • Supplerende behandling med benzodiazepiner tilsat opioid-infusionen kan være indiceret.

 • • Opstart hvis patienten ikke tidligere vant til benzodiazepiner: Stesolid 15 – 20 mg/ 24 timer.

 • • Hvis der tidligere har været behov for benzodiazopiner, er dosis noget højere, og man må forsøge sig frem.

 • • Der opstår hurtigt tolerance og da kan dosis på Stesolid skulle fordobles hver dag.