Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilberedning og administration af antibiotika på hospitaler i Region Nordjylland

 

Beskrivelse

Region Nordjylland anvender forskellige koncepter inden for IV antibiotika behandling. De forskellige koncepter kan anvendes til indlagte patienter og/eller til patienter i fortsat IV antibiotikabehandling i hjemmet. De aktuelle koncepter der tilbydes i Region Nordjylland beskrives i dokumentet

Tilberedning

For at optimere og øge arbejdsmiljø og patientsikkerhed bør det tilstræbes at anvende et lukket system ved tilberedning af antibiotika, jf. Arbejdsmiljøloven. De enkelte koncepter gør det muligt at anvende lukkede systemer, når antibiotika tilberedes.

 

Følgende systemer anvendes ved tilberedning og administration af antibiotika i Region Nordjylland:

 

 

Beskrivelse

Koncept

Links

 

Færdigblandet antibiotika

 

Færdigblandet antibiotika, der kan tilsluttes elektronisk infusionspumpe, fx CADD-pumpe

(Produceres på Sygehusapoteket)

Billede 3

• Sortimentsoversigt

 

 

Færdigblandet antibiotika i elastomeriske pumper

(Produceres på Sygehusapoteket)

Billede 7

• Sortimentsoversigt

 

 

Lukkede systemer

 

Elastomeriske pumper –

klinikken påfylder ved brug af lukket system (Se A, B eller C).

Billede 7

• Sortimentsoversigt

• Easypump - vejledning_fyldning i lukket system

• Easypump Brochure

Blandevejledninger

• Blandevejledning - ampicillin Easypump

• Blandevejledning-pip_taz Easypump

A

Klar-til brug fra firmaer fx Duplex.

Billede 4

• Sortimentsoversigt

• Vejledning Duplex

• Videovejledning (Duplex)

B

Ecoflac® Connect, hvor A ikke er mulig.

Pladsholder til indhold 3

 

• Vejledning Ecoflac Connect 

• Videovejledning Ecoflac Connect med fastmonteret slange 

• Videovejledning Ecoflac Connect med connect slange 

C

Antibiotika som kræver initialopløsning i sterilt vand eller som er i hætteglas med en ukurant krave i forhold til de andre lukkede systemer:

Her anvendes en ”lukket” optrækskanyle i både hætteglas og opløsningsvæske.

Opløsningen kan herefter overføres nålefrit til infusionsposen eller gives som bolus-injektion

 

 

 

Billede 1Billede 7

 

 

Diverse

 

Kit – antibiotika

til patienter udskrevet i fortsat IV-antibiotikabehandling i eget hjem eller på plejehjem/plejecenter.

 

 

Pladsholder til indhold 10

• Sortimentsoversigt

• Kit – antibiotika

 

 

Generelle vejledninger:

- infusionssæt til brug ved antibiotika

 

• Anbefalede systemer til tilberedning og administration af antibiotika i RN

• Vejledning infusionssaet Codan Guard til antibiotika

 

Administrationsmetode

Ved lukkede systemer anvendes to forskellige administrationsmetoder:

 

 • • I.V.-infusion.

 • • Bolus-injektion

 

IV- infusion

 

Brug af elektronisk infusionspumpe med færdigblandinger:

Pumpen kan programmeres, hvorved lægemidlet kan administreres som kontinuerlig eller intermitterende infusion, infusioner med variabel trinvis hastighed, og op-/nedtrappede infusioner. Se dokumentsamling (elektronisk infusionspumpe) for flere oplysninger om brug af pumpen. For antibiotika anbefales kontinuerlig infusion ved brug af pumper.

 

 

Brug af elastomerisk pumpe:

Mekanisk pumpe med fast infusionshastighed der påfyldes, hvorefter lægemiddel indgives kontinuerligt til pumpen er tom. Findes i varierende størrelser og infusionshastigheder. Se dokumentsamling (elastomerisk pumpe) for flere oplysninger om brug af pumpen

 

Brug af lukkede systemer:

Der anvendes et infusionssæt til antibiotika, hvor der påsættes 100 ml isotonisk NaCl, som benyttes til opfyldning og efterskyl. Ved infusion af mere end ét antibiotikum anbefales at anvende 250 ml isotonisk NaCl.

 

 • • Fyld infusionssæt med isotonisk NaCl inden brug.

 • • Påsæt infusionssæt jf. nedenstående alt efter system, der anvendes – se også vejledninger i bilag.

 1. 1. A. Infusionssæt stikkes ind i porten (luft) inden antibiotika tilberedes.

 2. 2. B. Infusionssæt stikkes ned i flaske med NaCl inden antibiotika tilberedes.

 3. 3. C. Infusionssæt stikkes i pose/flaske med NaCL inden antibiotika tilsættes via anden port.

 

Klargøring af antibiotika

 

Anvendes hætteglas:

 

 • • Fjern kapsel

 

 • • Desinficer membran med swabs præpareret med ethanol 70-85%.

 

 

Anvendes antibiotikaopløsninger færdigblandet ved levering:

 

 • • Hold pose/flaske så der stikkes ind i luft og ikke i den færdigblandede antibiotikaopløsning.

 

 

Anvendes systemer med tørstof og opløsningsvæske i foliepakke:

 

 • • Infusionssæt stikkes i port (luft) inden antibiotika tilberedes.

 

 

Efterskyl antibiotikadosen med 50 ml NaCl.

 

NaCl må højst sidde på infusionssættet i 24 timer. Vær opmærksom på den individuelle holdbarhed på antibiotika – se www.iv-vejledninger.dk

 

Blanding af antibiotika har stor betydning for arbejdsmiljøet. Det er vigtigt ikke at få antibiotika på sig eller ud i luften.

 

 • • Frakobl ikke antibiotika og infusionssæt af arbejdsmiljømæssige hensyn.

 

 

Bolus-injektion

Bolus-injektion må anvendes i situationer, hvor antibiotika ikke kan eller må gives som infusion samt i situationer, hvor der er særlige patienthensyn, eksempelvis ved væskerestriktion.

 

IV behandling til patienter i eget hjem

Sygehusapoteket fremstiller Kit – Antibiotika til patienter, der udskrives til fortsat IV-antibiotikabehandling i eget hjem eller på plejehjem/plejecenter. Kit består at væsker, infusionssæt og evt. overføringsdevise til skylning af kateter og opblanding af antibiotika. Desuden fremstilles pakker til brug ved ugentligt skift af forbinding ved Picc-line eller Midline kateter.

Se skema for sortiment

Vær opmærksom på, at antibiotika IKKE indgår i de forskellige kits. Antibiotika skal bestilles særskilt.

Bestilling af antibiotika udenfor afsnittets standardsortiment kræver lægeunderskrift og bestilles på vanlig vis via mail eller fax.

Bestilling af kits foregår elektronisk via ”Online II medicinbestilling”, hvis de er på afsnittets standardsortiment. Ellers henvises til Sygehusapoteket, Logistik- medicinbestilling på tlf. 97665797 eller srnmedicinbestilling@rn.dk

Der må forventes en leveringstid på 1-2 hverdage.

 

Affaldshåndtering af antibiotika

 

Antibiotika skal destrueres som et samlet system. Det betyder, at infusionssæt med tilkoblet hætteglas IKKE må adskilles.

 

Billede 5

 

Definition af begreber

 

Lukket system: Hætteglas, overføringsdevice og infusionsvæske med påsat infusionssæt. Det hele forbliver samlet og kasseres samlet, hvorved aerosoler indeholdende lægemiddelstof ikke afgives til omgivelserne.

 

IV - infusion: Antibiotikum opløst i 50-250 ml infusionsvæske, der oftest løber ind over 20-30 minutter eller infusionsvæske der løber ind kontinuerligt over 24 timer.

 

Bolus-injektion: Koncentreret opløsning optrukket i sprøjte, der oftest gives over 5-10 minutter

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter der modtager IV antibiotikabehandling

Formål

At sikre, at tilberedning og administration af IV-antibiotika foregår efter gældende love og regler samt med høj grad af kvalitet, sikkerhed og dokumentation for at øge patient- og personalesikkerhed.

 

Referencer

Henvisning til referencer

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø kap.1 § 1 og kap. 2 § 5