Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralyd – Abscesdrænage - abdomen

Indikation:

Behandling af abscesser og øvrige ansamlinger i abdomen, hvor det vurderes at et pigtailkateter er tilstrækkeligt til at fjerne ansamlingen. Før ultralydvejledt drænage besluttes, bør der foreligge en CT-scanning af abdomen, idet der kan være flere ansamlinger, og disse ikke altid kan fremstilles ultrasonisk.

 

Forberedelse:

Faste i 4 timer.

Hos patienter i AK- behandling eller med kendt blødningsrisiko skal der foreligge friske blødningsparametre, og disse skal være ”i niveau”. Se instruks Forberedelse til UL og intervention.

Tidligere undersøgelser (UL, CT, MR) anvendes til at vurdere tilgængeligheden for ul-vejledt drænage.

Hvis der er behov for generel anæstesi, hvilket der altid er hvis patienten er under 18 år, eller ved andre særlige forhold, skal undersøgelsestidspunkt og -sted aftales med anæstesien.

Forventer man, at indgrebet vil være særlig pinefuldt, kan man bede sengeafdelingen præmedicinere patienten med 5-10 mg stesolid rectalt og 5-10 mg morfin i.m.

 

Udførelse:

Patienten lejres, så adgangen er optimal. Der må ikke lægges dræn gennem tarm, og større kar skal undgås. I lokaliserede ansamlinger skal altid lægges trådfixerede dræn, vi anvender 6, 7 eller 8 F Skater eller Navarre katetre.

Lokalbedøvelse anlægges ultralydvejledt med styr, der injiceres 10-20 ml. lidokain 1 % med et godt depot ved peritoneum og abscesmembranen.

Drænet anlægges ligeledes med styr, oftest med one-step teknik, men ved vanskeligt tilgængelige ansamlinger kan det være nødvendigt at anvende Seldinger teknik. Drænet trådfixeres og tilsluttes 3-vejshane og pose. En prøve udtages i spidsglas til dyrkning og resistensundersøgelse, og medsendes til sengeafdelingen, der sørger for udfyldelse af rekvisition og forsendelse.

Ansamlingen tømmes ved langsom aspiration på drænet til der kommer modstand, på dette tidspunkt kommer der ofte blodtilblanding.

Herefter skylles kaviteten med sterilt saltvand med et volumen lidt mindre end det aspirerede, der fortsættes til skyllevandet klarer op.

Kateteret fikseres med plaster (drain-fix) på huden.

Der gøres et notat (præliminær beskrivelse i RIS) hvoraf det fremgår hvilket kateter der er anvendt, hvor meget pus eller væske der er udtømt, og hvordan der fortsat skal skylles på drænet (som hovedregel X 4-6 daglig med et volumen som det man selv har skyllet med).

 

Der skal som minimum foreligge billeddokumentation i PACS for alle patologiske fund.