Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af hjertestop

 

Der henvises til Hjertestopinstruks - Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland

 

Indholdsfortegnelse

Formål1

Beskrivelse1

Mistanke om hjertestop1

Basal genoplivning af voksne2

Basal genoplivning af børn2

Nærmeste hjertestarter (AED)2

Nærmeste ventilationspose og maske (voksen)2

Uddannelse af personale2

Referencer3

 

Formål

At personalet i tilfælde af hjertestop reagerer i overensstemmelse med den fælles retningslinje, så der sikres en ensartet og hurtig indsats, som derved øger muligheden for overlevelse uden mén.

 

Faggrupper for hvem instruksen er relevant

Alle ansatte på Klinisk Genetisk Afdeling.

Beskrivelse

Mistanke om hjertestop

 • ➢ Råb på hjælp

 • ➢ Ring til Falck (0) 112

 • • Angiv hvor der er hjertestop:

Klinisk Genetisk Afdeling

Aalborg Sygehus Nord

Ladegårdsgade 5, 5. sal (lokale nr.)

9000 Aalborg

 • ➢ Gentag meldingen

 • ➢ Et personale henter AED’en (9. sal), en anden løber til hovedindgangen og afventer Falck/Lægebilens ankomst.

 • ➢ Der påbegyndes hurtigst muligt basal genoplivning i overensstemmelse med PRI hjertestop instruks

 

Basal genoplivning af voksne

 • ➢ Konstater hjertestop: Rusk i personen, kald på personen, kig/lyt efter vejrtrækning. Brug maks 10 sekunder. Hvis personen fortsat er ukontaktbar med manglende/abnorm vejrtrækning – iværksættes basal genoplivning.

 • ➢ Sikr frie luftveje (hvis patienten herefter trækker vejret, vedligehold frie luftveje)

 • ➢ Påbegynd hjertemassage 30 kompressioner midt på brystbenet med 5-6 cm dybde (frekvens 100-120 kompressioner/minut)

 • ➢ Giv 2 effektive indblæsninger

 • ➢ Fortsæt med 30 kompressioner/2 indblæsninger (HLR) til Falck/Lægebilen ankommer

 • ➢ Påmonter hjertestarter hurtigst muligt

 • ➢ Fortsæt basal genoplivning i henhold til hjertestarterens instrukser

 • ➢ Når personer uddannet til avanceret genoplivning ankommer/er til stede påbegyndes avanceret genoplivning.

 

Basal genoplivning af børn

 • ➢ Konstater hjertestop: Rusk i personen, kald på personen, kig/lyt efter vejrtrækning. Brug maks 10 sekunder. Hvis personen fortsat er ukontaktbar med manglende/abnorm vejrtrækning – iværksættes basal genoplivning.

 • ➢ Sikr frie luftveje (hvis barnet herefter trækker vejret, vedligehold fri luftveje)

 • ➢ Giv 5 indblæsninger og vurder om barnet fortsat er bevidstløst og uden tegn på cirkulation

 • ➢ Påbegynd hjertemassage med 15 kompressioner på den nederste del af brystbenet med en dybde på mindst 1/3 af brystkassens diameter, dvs. ca. 4 cm hos børn < 1 år og ca. 5 cm hos større børn (frekvens 100-120 kompressioner/minut)

 • ➢ Giv 2 effektive indblæsninger

 • ➢ Fortsæt med 15 kompressioner/2 indblæsninger til Falck/Lægebilen ankommer

 • ➢ Påmonter hjertestarter (AED anbefales til børn > 1 år, og kan forsøges til børn <1 år, hvis der ikke findes manuel defibrillator) så hurtigt som muligt. Påsæt evt. elektroder antero-posteriort for at undgå at de berører hinanden

 • ➢ Fortsæt basal genoplivning i henhold til hjertestarterens instrukser

 • ➢ Når personer uddannet til avanceret genoplivning ankommer/er til stede påbegyndes avanceret genoplivning

 

Nærmeste hjertestarter (AED)

 • • Ladegårdsgade 5 i forhallen

 • • Ladegårdsgade 5, 9. sal på gangen

 • • Ladegårdsgade 3, Patologisk Institut, til højre på væggen ved indgangen

 

Nærmeste ventilationspose og maske

 • • Ladegårdsgade 5, 5. sal, køkkenet i skab, hvorpå der er markeret ”Førstehjælp”. På indersiden af skabsdøren er algoritme for hjertestops behandling monteret.

Uddannelse af personale

Alle ansatte (fast personale) undervises i BLS og hjertestarter i forbindelse med ”Central introduktion af nyt personale”. Afdelingens superbruger får årligt gentaget kursus i BLS, og er ansvarlig for vedligeholdelsen af kompetenceniveauet på afdelingen. Personalet undervises i hjertestopbehandling via virtuelt kursus (Plaen2Learn, Basis genoplivning) og ved afdelingens hjertestopinstruktør en gang årligt med praktiske øvelser. Personalet er selv ansvarlig for at sikre deltagelse i de praktiske øvelser der annonceres.

 

Definition af begreber

AED: Automatisk Ekstern Defribillator

Referencer

Kapitlet om hjertestop i Dansk Cardiologisk Selskabs Nationale BehandlingsVejledning (NBV)