Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Endometriose

 

Definition af begreber

Endometriose: Forekomst af endometrielignende væv betående af kirtler og cytogen stroma lokaliseret uden for uterus.

 

Beskrivelse

Symptomer:

Underlivssmerter med såvel cyklisk som uden cyklisk præg dog ofte forværring præmenstruelt.
Sekundært dysmenoré, dyb intern dyspareuni, infertilitet, defækationssmerter.

Undersøgelse:

Laparoskopi med biopsi og histologisk påvisning af endometriose. Der bør tages gode store biopsier.
Udbredelsen vurderes bedst på menstruationstidspunktet.

Endometriose kan variere utrolig meget i udseende fra større endometriomer til diskrete, rødlige, klare, hvidlige, gul-brune eller blåsorte forandringer.

Behandling:

Individuel afhængig af patientens gener, alder og fertilitet.

Medicinsk behandling:

Tilsigter at reducere patientens smerter ved at dæmpe endometriosens aktivitet. Da endometriose er østrogenafhængig, er princippet at opnå lave østrogenkoncentrationer uden at skabe hypo-østrogenæmi, som vil medfører risiko for knoglevævstab og menopause.

P-piller:
Der skal anvendes monofasiske gestagendominerende lavdosis p-piller. Pillerne skal indtages i så lange cykli som mulig, eventuelt kontinuerligt.
Ved generende gennembrudsblødning kan man forsøge at give 2 p-piller daglig i 1 uges tid.

Gestagen:
En længere blødningsfri periode opnås med kontinuerlig behandling med gestagen. Ofte skal der høje orale doser til for at opnå smertefrihed, typisk 10-20 mg medroxyprogesteronacetat (Provera) dagligt. Disse doser medfører desværre ofte bivirkninger. Et bedre alternativ er derfor lokal behandling med kontinuerligt intrauterint gestagen. Flere studier har vist en effektiv smertelindrende effekt af gestagenspiral, især hos kvinder med rektovaginal endometriose eller adenomyose.

GnRH analog behandling kan gives som daglig spraybehandling eller som depotpræparat med 4 ugers interval. Behandlingen bør ikke strække sig ud over 6 måneder og bør som hovedregel ledsages af fx Kliogest eller Livial for at modvirke bivirkninger og specielt knoglevævstab.

Kirurgisk behandling:

Sigter mod at fjerne alt synlig endometriose dog med behørig hensyntagen til eventuel fertilitetsønske.

Operationen bør om muligt foretages laparoskopisk.

Ved meget svære forandringer kan indgreb i 2 trin med 3 måneders mellemrum, hvor man giver GnRH analog behandling i den mellemliggende periode. Indgrebet tilstræber at fjerne alt synlig endometriose og specielt endometriosecyster skal altid saneres og ikke blot dræneres. Endometriosekirurgien kræver således en erfaren operatør.

Patienterne bør postoperativt sættes i behandling med monofasisk lavdosis p-piller i lange cykli eller kontinuerligt.

Patienter med fertilitetsønske bør ofte henvises til fertilitetsklinik umiddelbart efter operation.

Ved patienter med meget svære endometrioseforandringer og vedvarende intratraktable smertegener kan radikal kirurgi med hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi komme på tale, såfremt patienten ikke længere har fertilitetsønske.

 

Koder

DN800-DN809

DN809 endometriose uden specifikation

Referencer

Medicin.dk