Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kraniotomi - postoperativ observation og pleje i NOTIA

Beskrivelse

Patienter opereret for en tumor cerebri ved kraniotomi observeres postoperativt i neurointensiv afsnit NOTIA, sædvanligvis mellem 6 timer og 24 timer (3). Se eventuelt Oversigt over opvaagningspatienter i NOTIA (rn.dk)

Tumor cerebri omfatter primære tumorer, der udgår fra hjerne, hjernehinder (meninges), blodkar eller kranieknogler og sekundære tumorer (metastaser), der er spredt til det intrakranielle rum fra en primær tumor lokaliseret et andet sted i kroppen (2)

Der er risiko for komplikationer/symptomer efter kraniotomi afhængigt af tumors placering og størrelse. De generelle komplikationer er : Ødem som bevirker intrakraniel trykstigning, blødning eller hydrocephalus som bevirker bevidsthedspåvirkning, abnorme pupilforhold, kvalme og opkastning, kramper(1)

Anæstesilæge og anæstesisygeplejerske følger sædvanligvis patienten til NOTIA efter endt operation. Efter aftale kan sygeplejerske fra NOTIA hente patienten på operationsafsnit, såfremt patienten er ekstuberet, har sufficient vejrtrækning og stabil cirkulation. Anæstesilæge skal altid følge patienten fra operationsafsnit til NOTIA.

Anæstesisygeplejersken informerer sygeplejerske fra NOTIA om patienten, herunder videregives postoperative ordinationer vedrørende steroid-, smertebehandling, antibiotika mm.

Registrering

Patienten registreres i KoorInt, Cetreatavle og patientregistreringsmappen. Patientens opholdsadresse flyttes til NOTIA i EPJ og der oprettes standardplan; Intensiv basisjournal samt Udvidet Intensiv registrering

Vagthavende læge i NOTIA ordinerer medicin samt pn medicin i Columna Medicin i EPJ. Intrakranielle operationer, postoperativ behandling på NOTIA

Monitorering

Patienten tilkobles følgende overvågningsudstyr i postoperativ observationsperiode: EKG, SaO2-måler, temperatur, non- eller invasiv blodtryksmåling og timediuresesæt.

Observationer

Se eventuelt: Kontrol ved overdragelse af patient i intermediært og intensivt afsnit

  • • Bevidsthedsniveau (GCS), pupilforhold (lysreaktion og udseende), BT, puls, saturation, respirationsfrekvens (2)

  • Kontrol hvert 15. minut de første to timer, herefter hver 30. minut de næste to timer og derefter 1 gang i timen såfremt patienten har stabile værdier og ikke tegn på komplikationer

  • Er patientens første GCS score ≤ 10 eller observeres pludseligt fald i GCS på to point eller mere kontaktes vagthavende anæstesilæge. Ved eventuelle nytilkomne neurologiske udfald kontaktes neurokirurg.

  • Ved forværring i patientens neurologiske tilstand eller bliver patienten ustabil cirkulatorisk eller respiratorisk kontrolleres patienten hver 15 min. (BT, P, SaO2, respiration, bevidsthed, GCS) indtil andet ordineres af vagthavende anæstesilæge eller neurokirurg.

 

Er GCS 15, og patienten i øvrigt velbefindende med stabile værdier kan vagthavende læge i NOTIA/ Neurokirurg ordinere, hvor ofte patienten skal GCS scores i aften- og nattetimerne.

 

Respiration

Nasalt ilttilskud de første timer efter operationen. Ved ændringer i ilttilskud kontrolleres arteriepunktur 30 minutter efter ændringen er foretaget. Ilttilskuddet seponeres når patienten er vågen, og der er tilfredsstillende gastal, med pO2>10-12 kPa.

Arteriepunktur kontrolleres en time efter patientens ankomst til afdelingen og herefter ved behov.

Cirkulation

Patienten skal anvende støttestrømper for at forebygge venøse tromboemboliske komplikationer. Neurokirurg ordinerer antitrombose behandlingsplan.

Patientens temperatur kontrolleres mindst én gang i hver vagt, og yderligere såfremt patienten er febril.

Væskebalance

Patientens peroperative væskebalance overføres til afsnittets observationsskema.

Patientens timediureser og væskebalance følges grundet risiko for udvikling af Diabetes Insipidus.

Dræn og forbinding

Er der anlagt subgalealt eller subduralt dræn placeres drænpose i ophæng til seng. Drænets produktion og udseende observeres. Se bilag Subgalealt dræn

Forbinding observeres for gennemsivning og hæmatomdannelse ved cicatrisse.

Smerter

På operationsstuen gives som standard 30 minutter før patienten vækkes i.v Fentanyl 0,25-0,5 mikrg/kg. I NOTIA gives som standard pn morfin i.v efter ordination. Smertebehandlingsplan ved vagthavende anæstesilæge

Patienten smertescores med NRS/VAS. Intrakranielle operationer og postoperativ behandling på NOTIA

Lejring

Patienten må oftest lejres frit med eleveret hovedgærde.

OBS. Patienter opereret for subdurale hæmatomer med indlagt subduralt dræn skal lejres fladt i sengen, ordination ved neurokirurg.

Væske og fødeindtagelse

Kvalmestillende medicin efter behov se Intrakranielle operationer, postoperativ behandling på NOTIA (rn.dk)

Patienten kan umiddelbart postoperativt tilbydes isterninger eller lidt vand.

Der kan, når patienten er vågen og ikke generet af kvalme, tilbydes almindelig mad og drikke.

Patienter, der er opereret for fossa posterior tumor, må kun indtage frit flydende det første døgn på grund af risiko for postoperativ påvirkning af synkefunktionen.

Dokumentation

Observationer dokumenteres på observationsskema/bagsiden af anæstesiskema afhængigt af, patientens observationsperiode i NOTIA.

Sygeplejestatus og TOKS dokumenteres i EPJ

Udskrivelse af patienten til sengeafdeling NHH

Patienten vurderes af anæstesilæge og neurokirurg inden udskrivelse til sengeafdeling med henblik på videre behandlingsplan.

Sygeplejersken fjerner monitoreringsudstyr og A-kanyle. Patienten skal have én velfungerende i.v adgang.

Blærekateteret kan fjernes såfremt patienten er mobiliseret, og ikke har problemer med diurese/væskebalance. Eventuelt Subgalealt dræn kan efter ordination af neurokirurg, seponeres af en sygeplejerske. Se bilag Subgalealt dræn.

Subduralt dræn skal seponeres af en neurokirurg.

Afdeling NHH orienteres telefonisk om, at patienten flyttes og der laves advis på Cetreatavle.

Sygeplejersken fra NOTIA følger patienten til afdeling NHH og giver mundtlig information om patienten til modtagende sygeplejerske.

Patienten udskrives i patientregistreringsmappe, Cetreatavle og KoorInt.

I EPJ afsluttes intensiv registreringskoder (nabe) og standardplanerne Intensiv basisjournal og Udvidet intensiv registrering seponeres. Patientens opholdsadresse flyttes til sengeafdeling.

Se eventuelt Samarbejdsaftale mellem Neuro- Orto og Traume intensiv (NOTIA) Aalborg Universitetshospital og Neurokirurgisk Sengeafsnit (rn.dk)

Referencer

  1. (1) Gulbrandsen, Tove og Dag-Gunnar Stubberud. Intensivsygkepleie. CAPPELEN DAMM. 3. utgave, 1. opplag, 2015.

  2. (2) Paulson, Olaf B., Flemming Gjerris, Per Soelberg Sørensen. Klinisk Neurologi og Neurokirurgi. FADL´s Forlag. 6. udgave, 2015.

  3. (3) de Almeida, C.C., Boone, M.D., Laviv, Y. et al. The Utility of Routine Intensive Care Admission for Patients Undergoing Intracranial Neurosurgical Procedures: A Systematic Review. Neurocrit Care 28, 35–42 (2018). https://doi.org/10.1007/s12028-017-0433-4