Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hygiejnevejledning for ultralydsundersøgelser og ultralydsvejledte procedurer

Beskrivelse1

Hygiejniske retningslinjer1

Slutrengøring1

Formål1

Beskrivelse

Hygiejniske retningslinjer

Ultralydsundersøgelser (alle ikke invasive undersøgelser):

Der er evidens for at ultralydsgel kan være kontamineret og dermed kan være årsag til intrahospital spredning af potentielt patogene bakterier.

  • • Apparatur: Der anvendes poser med ultralydsgel beregnet til engangsbrug. Flasker med ultralydsgel beregnet til flergangsbrug må ikke bruges.

Patient: Huden skal være fri for synlig kontamination.

 

Ultralydsvejledte procedurer med lav infektionsrisiko (perifer venekanyle, arteriekanyle, engangspunktur af thorax, abdomen, ”single-shot” nerveblokade):

  • • Apparatur: Der anvendes steril afdækning af transducerens overflade med f.eks. Tegaderm 10x12 cm.

Patient: Huddesinfektion som beskrevet i Intravaskulære katetre (5.1).

Ultralydsvejledte procedurer med mellem infektionsrisiko (epiduralkateter, kateter til kontinuerlig nerveblokade, pleuradræn, peritonealdræn ):

 

Ultralydsvejledte procedurer med høj infektionsrisiko (anlæggelse af centralt venekateter):

  • • Apparatur: Der anvendes steril gel og sterilt transducerovertræk min. 1,2 meter langt.

  • • Patient: Huddesinfektion og afdækning som beskrevet i Centrale venekatetre og pulmunale arteriekatetre, 5.1.2.

Slutrengøring

Efter hver brug rengøres og desinficeres transducer samt selve ultralydsapparatet med “Wet Wipe Desinfektion”

Formål

At reducere risikoen for spredning af patogene bakterier, virus el. lign. fra patient til patient og dermed sikre højest mulig sikkerhed for patienten i forbindelse med ultralydsundersøgelser og ultralydsvejledte procedurer.