Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

WebPAS - Henvisning til Radiologisk Afdeling

Hvad skal henvisningen indeholde

 

 

 

WebPas

 

 

 

1.

Henvisende afdeling:

Hvilken afd. henvises der fra

2.

Cpr.nr:

Patientens cpr.nummer. Valid cpr.nr. der findes i Patientsystemet.

3.

Henvisningstype:

Røntgenundersøgelse

Klinisk mammografi

CT-scanning

UL-scanning

Udefoto (skal altid sendes som akut)

MR-scanning

Angiografi

Urografi

4.

Modtagende afdeling.

(Her vælges én af de Radiologiske afd. i Region Nordjylland)

5.

Prioritering:

Akut, Planlagt eller Andet

6.

Ønsket Undersøgelse:

Her skrives, hvilken undersøgelse der ønskes foretaget.

7.

Henvisnings årsag:

Hvorfor henvises patienten til undersøgelse (Evt. pakkeforløb fremhæves her)

8.

Evt. sideangivelse.

(f.eks. højre eller venstre fod)

9.

Problemstilling incl. primære diagnose:

 

Kort anamnese med beskrivelse af objektive fund og relevante undersøgelsesresultater.

Eventuelle ønsker om prioritering på venteliste.

Patientens aktuelle medicin (hvad patienten får/har taget af medicin), hvis dette ikke kan oplyses, skal det også fremgå af henvisningen.

Information givet til patienten og nærmeste pårørende/værge.

Såfremt det drejer sig om psykiatriske patienter, oplyses det, om patienten er indforstået med henvisningen eller indlægges unde tvang.

Relevante sociale forhold, herunder sprog, eventuelt behov for tolkebistand eller handicaps.

10.

Patienten forventes at være: Ambulant/Indlagt på undersøgelsestidspunktet

11

Transportmåde:

Ingen transport, gående, siddende eller liggende.

12.

Rekv. læge:

lægens 4-ciffrede kode

13.

Kontaktperson vedr. denne henv.: hvem kan Radiologisk afd. kontakte vedr. spørgsmål?

 

Ud over ovenstående, som er standard for udfyldelse af henvisning til Radiologisk afd. skal yderligere udfyldes:

 

1.

Allergisk reaktion

2.

Lab.værdier

3.

Diabetes

Ved bestilling af:

 

CT-scanning

UL-scanning

Udefoto

Angiografi

Urografi

MR-scanning

Ved bestilling af MR-scanning skal der desuden medfølge Metalskema.