Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

KRAM – organisering i Mave Tarmkirurgisk Speciale

 

Det er veldokumenteret, at en sund livsstil har betydning for et vellykket operationsforløb – både med hensyn til komplikationer, overlevelse og restitution.

KRAM indsatsen har betydning på såvel kort som lang sigt. Derfor skal der tages stilling til om en operation eller behandling skal udskydes i en periode for eksempelvis at forbedre ernæringstilstand eller gennemføre rygestop med henblik på at minimere patientrisiko.

Ved at identificere de sundhedsmæssige risici kan patienten vejledes med henblik på sundhedsfremmende tilbud.

 

Med udgangspunkt i Klinisk Retningslinje for Aalborg Universitetshospital: ”KRAM SCREENING OG INTERVENTION” er følgende ansvars- og opgavefordeling aftalt i forhold til KRAM - faktorerne: Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

 

Hvem screenes
 • • Indlagte patienter

 • • Ambulante patienter (med en kontakt, der fører til et behandlingsforløb i Mave Tarmkirurgisk Speciale)

 

Aktuelle patienter
 • • Tilbydes intervention (se skema).

 

Til at sikre KRAM skal personalet kunne følgende:

 

Faglig viden

 • • kende til KRAM-faktorerne: Kost - Rygning - Alkohol og Motion

 • • kunne KRAM - screene patienter og identificere risikofaktorer

 • • være kulturskaber i forhold til kollegaer omkring sundhedsfremme og forebyggelse

 • • koordinere, vejlede og sparre med kollegaer om sundhedsfremme og forebyggelse

 

Samtale, motivation

 • • samtale, rådgive og vejlede patienter og pårørende omkring livsstil indenfor KRAM-faktorerne

 • • foretage en forebyggelsessamtale med aktuelle patienter

 

Patientforløb, arbejdsdeling

 • • indtænke forebyggelse og sundhedsfremme som en del af det sammenhængende patientforløb

 • • henvise til relevante tilbud

 • • udbrede kendskab til forebyggelsestilbud, der er en del af forberedelsen til operation eller behandling

 • • have kendskab til arbejdsfordeling mellem region og kommune indenfor forebyggelse og sundhedsfremme

 • • fordeling af opgaverne i relation til screening, intervention, dokumentation og registrering

 

 

Dette sikres af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sekretærer på følgende vis:

 

 

 

Opgaven

Ansvarlig

Screening

 

 

Alle patienter (ikke palliative)

 

 • • Elektive og Dag-kirurgiske selvdeklarerer via ”Oplysningsskemaet” og medbringer dette til forunder-søgelse ved 1. ambulante besøg

 • • Ambulante patienter

alle nyhenviste patienter selvdeklarerer via ”Oplysningsskemaet” og medbringer dette til 1. amb. besøg

 

Patienter udskrevet fra A1/A2 til ambulant kontrol skal der IKKE medsendes et Oplysningsskema”

 

 • • Akutte patienter screenes i AMA (men er patienten for dårlig sker det senere i Mave-Tarm Kirurgisk sengeafsnit)

Journaloptagende læge

 • • foretager screening indenfor Rygning - Alkohol og Motion

 • • modtager ”Oplysningsskema” og sikrer screening i Clinical Suite

 • • sikrer KRAM-screening af akutte patienter i sengeaf-snittet, når patientens tilstand tillader

 

Plejepersonalet

 • • foretager screening indenfor Kost – jævnfør PRI: ”Ernæring til kirurgiske patienter”

 

Sekretærer

 • • der indkalder patienter til undersøgelse - forundersøgelse eller indlæggelse medsender ”Oplysningsskemaet”, hvor patienterne selvdeklarerer

 

Intervention

Forebyggelsessamtale

 

Udlevering af skriftligt materiale

 

Henvisning til:

 • • Sund Info, Forebyggelsesambulatorium

 • • praktiserende læge

 • • kommunale tilbud

 

 

Plejepersonalet foretager intervention i form af:

 

 • • Samtale - vejledning

 • • Udlevering af pjecer

 • • Henvisning til relevante tilbud

 

 

Dokumentation

 

KRAM screening

 • • dokumenteres i Clinical Suite

 • • diagnosekoder registreres i PAS

 

KRAM intervention

- dokumenteres i Clinical Suite

- færdigregistreres i PAS

 

 

Læger

 • • Dokumenterer KRAM i Clinical Suite

 • • Dikterer ”Diagnosekoder”

 

Plejepersonale

 • • Dokumenterer KRAM interven-tion i Clinical Suite

 

Sekretær

 • • Registrerer dikterede ”Diagnosekoder” i PAS

 

Materialer

 

KRAM - pjecer

Fås ved henvendelse i Sund Info:

 • • Kost

 • • Rygning

 • • Alkohol

 • • Motion

 • • Forebyggelsessamtale om livsstil

 

Afsnitsledende sygeplejerske

 • •  sikrer pjecer

 

 

Referencer

ALKOHOL OG OPERATIONER - forebyg komplikationer, når du skal opereres. Sundhedsstyrelsen maj 2012.

http://www.sst.dk/publ/Pjecer/AlkohologOperationer_juni2012.pdf

 

RYGNING OG OPERATIONER – forebyg komplikationer, når du skal opereres. Sundhedsstyrelsen maj 2012. http://www.sst.dk/publ/Pjecer/RygningogOperationer_juni2012.pdf

 

Alkohol, rygning og postoperative komplikationer. Marie Eliasen, Lise Skov-Ettrup, Anne Hjøllund Christiansen, Marie Grønkjær Pedersen, Stine Schou Mikkelsen, Morten Grønbæk, Trine Flensborg-Madsen, Ulrik Becker

Litteraturstudie. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Sundhedsstyrelsen 2012.

http://www.sst.dk/publ/Publ2012/06juni/AlkoRygnPostopKomplikationer.pdf