Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prøvetagning i FBE Øjenområdet

Abces ved øjenlåg1

Agarplader (blodplader 10 % og anaerobe = brune plader)1

Arteritis Temporalis biopsi2

Chlamydia Trachomatis2

eSwab………………………………………………………………………………………………………………………………2

Enucleatio bulbi/ Exenteratio bulbi3

Formalin = Formalinbuffer i biopsiglas = Formaldehyd 4 %3

Naevus Conjunctiva4

Objektglas til mikroskopi4

Orbita tumor5

Panoftalmi5

Pterygium/tumor i conjunctiva6

Serum bouillon6

Tumor ved øjenlåg7

Virus transportmedium8

Abces ved øjenlåg

Kulpodepind og Stuarts transportmedie

Grå rekvisition til KMA Aalborg Sygehus

Agarplader (blodplader 10 % og anaerobe = brune plader)

Hvornår anvendes Agarplader?

 • • Ved panoftalmi

Hvordan anvendes Agarplader?

Hvor bestilles det?

 • • Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, tlf. 6 53 90 mellem kl. 9.00 og 14.00

Hvor findes det?

 • • Køleskabet på Øjenoperationsafsnittet

 • • Blodagarpladerne skal opbevares med låget nedad for at undgå kondensvand

Kontrol af agarplader:

 • • Skal være klar, ikke kontamineret

 • • Ensartet overflade

 • • OBS! udløbsdato

Hvor sendes det hen?

 • • KMA Aalborg Sygehus

Hvordan sendes det?

 • • Lægges i bakke i køleskabet i prøveindleveringsrummet ved skaderøntgen sammen med rekvisitionen (se vejviser, kode og afhentningstider)

 • • Hasteprøver sendes med portør til KMA Mølleparkvej 10, 6. sal efter aftale med mikrobiologerne

Hvilken rekvisition?

 • • Grå rekvisition til KMA Aalborg Sygehus, en seddel for prøve taget i bageste afsnit i øjet og en for prøve taget i forreste afsnit i øjet

Ved kassering:

 • • Agarplader lægges i plastpose og derefter i almindelig affaldspose

Arteritis Temporalis biopsi

Chlamydia Trachomatis

Hvordan anvendes Chlamydiasæt?

 • • Fjern evt. pus med den TYKKE vatpind, som kasseres

 • • Det nedre øjenlåg trækkes ned. I nogle sekunder roteres den TYNDE podepind på konjunktivalslimhinden

 • • Podepinden placeres i transportmediet. Pisk kraftigt rundt med podepinden i 15 sekunder. For at mest muligt af væsken kan forblive i glasset, trykkes væsken ud af podepinden ved at presse denne mod indersiden af glasset. Evt. slimrester fjernes og kasseres sammen med podepinden. Låget skrues godt fast

 • • Transportrøret forsynes med patientens navn og data

Hvor bestilles det?

 • • Depotvare

Hvor findes det?

 • • Podningsbakke i Trafikken og stue 24 i stueetagen ekstra Chlamydiasæt i glasskab i Trafikken

Hvor sendes det hen?

 • • KMA Aalborg Sygehus

Hvordan sendes det?

Hvilken rekvisition?

 • • Bestilles elektronisk

 

eSwab

Hvornår anvendes eSwab?

 • • Ved podninger

Hvordan anvendes eSwab?

 • • Podepinden som er sammen med glasset, bruges og lægges i glasset

Hvor bestilles det?

 • • Brikvare via centraldepotet

Hvor findes det?

 • • I glasskabet i ”Trafikken” og i skabene ved stue 2B

Enucleatio bulbi/ Exenteratio bulbi

 • • Bulbus sendes til Øjenpatologisk Institut i København

 • • Seddel til Øjenpatologisk Institut og kuvert er i skab i sterilt depot på OP

 • • Glas med Formaldehyd 4 % til forsendelse af bulbus er i køleskabet på OP

 • • Glasset pakkes i cellestof inden det kommes i kuverten til Øjenpatologisk Institut i København

 • • Afsendes med den øvrige post

 • • Når Øjenpatologisk Institut modtager en prøve, sender de automatisk nyt glas og kuvert til afsenderen

Formalin = Formalinbuffer i biopsiglas = Formaldehyd 4 %

Hvornår anvendes formalin?

 • • Ved prøver til histologisk eller cytologisk undersøgelse. Disse er prøver som enten sendes til Patologerne i Aalborg eller til Øjenpatologerne i København. De har hver deres rekvisitions seddel

Hvor bestilles det?

 • • Depotvare, biopsi glas til øjne rekvireres hos Øjenpatologisk Institut i København

Hvor findes det?

 • • Øjenoperationsafsnittet i skyllerummet hvor det har sit eget skab. Her forefindes der både prøveglas i 9/25 ml plus et biopsiglas til øjne, og formalin væske til at fylde i biopsiglassene

Hvordan anvendes det?

 • • Formalin er kræftfremkaldende, og må kun arbejdes med i et lukket system eller i et skab med udsug. På Øjenoperationsafsnittet er indført Sarstedt monovette system, som er et lukket system. I dette system anvendes prøveglas i to størrelser 9 ml og 25 ml biopsiglas. Vejledning til hvordan systemet fungerer, findes i skyllerummet på Øjenoperationsafsnittet, ellers kan der rettes henvendelse til sikkerhedsrepræsentanten på Øjenoperationsafsnittet for introduktion til systemet. I tilfælde af der skal sendes et øje til Øjenpatologerne i København, skal der anvendes det store biopsiglas i formalinskabet. Da denne ikke indgår i det lukket system, må denne ikke åbnes på Operationsafsnittet! Øjet skal i disse tilfælde transporteres til A-OP’s præparationsrum (bag dør nr. 16.03.414), her findes der et skab med udsug, hvori det er muligt, at anbringe øjet i biopsiglasset med formalin

Hvor sendes det hen?

 • • Patologisk Institut ASN (Grøn seddel)

 • • Øjenpatologisk Institut ved Københavns Universitet (Sort/Hvid seddel)

Hvordan sendes det?

 • • Prøver, der skal til patologerne i Aalborg, anbringes i glas (9/25 ml monovetter) med label og nummereres evt. i henhold til rekvisitionsseddelen. Seddelen anbringes i kuvert, lægges sammen med prøveglasset i transportkasse. Transportkassen placeres i skab mærket Patologisk Institut i prøveindleveringsrummet ved skaderøntgen sammen med rekvisitionen (se vejviser, kode og afhentningstider)

 • • Prøver, som skal sendes til Øjenpatologisk Institut i København, anbringes i glas(9/25 ml Monovetter) med label. Rekvisition plus prøveglas sendes med brev til Øjenpatologerne i København. 9 ml monovetter anbringes i transport hylster, og 25 ml monovetter pakkes forsvarligt ind i bobleplast, pap eller lignende

Hvilken rekvisition?

 • • Grøn rekvisition til Patologisk Institut ASN, som lægges i hvid kuvert og placeres sammen med prøven i transportkasse

 • • Sort/Hvid rekvisition til Øjenpatologerne i København, lægges i kuverten med prøven, som sendes med posten til Øjenpatologerne i København

Forsigtighedsregler!

 • • Ved arbejdet med, at få prøverne i prøveglas med formalin, skal der hele tiden bruges engangs usterile handsker, også ved arbejdet med det lukkede system. Hvis der skulle komme formalin på handskerne, skal disse straks kasseres! Det er både væsken formalin og dampene herfra, der er farlige og kræftfremkaldende, der findes ingen tolerance værdier for eksponering af stoffet eller dampene. Så forsigtighed opfordres i omgang hermed.

Naevus Conjunctiva

Hvordan sendes det?

 • • Enten i præparatglas til Øjenpatologisk Institut København eller i formalinglas til Patologisk Institut ASN, spørg lægen!

Hvilken rekvisition?

 • • Hvid seddel til Patologisk Institut i København eller grøn rekvisition til Patologisk Institut ASN

Objektglas til mikroskopi

Hvordan anvendes objektglas?

 • • Klinisk Mikrobiologisk afdeling anbefaler, at objektglasset desinficeres med Mediswaps og lufttørrer

 • • Patientens CPR-nummer skrives tæt på objektglassets korte kant, så der aldrig er tvivl om hvilken side, der er præparatsiden. På bagsiden afmærkes en cirkel på ca. 1 cm i diameter

 • • I spaltelampen tages multiple skrab fra kanten af ulcusområderne - skalpel/Horners hulmejsel/kanyle

 • • Materialet udstryges på objektglasset inden for det aftegnede område

 • • Efter lufttørring (ca. 20 minutter) lægges glasset i forsendelsesetuiet

 • • Glasset mærkes med patientens CPR nummer og anbringes i forsendelseshylster

Hvor bestilles det?

 • • Depotvare (objektglas og forsendelseshylster)

Hvor findes det?

 • • Podningsbakke i Trafikken, stue 24 i stueetagen og panoftalmi kassen i sterilt depot på OP

Hvor sendes det hen?

 • • KMA

Hvordan sendes det?

 • • Lægges i bakke i køleskabet i prøveindleveringsrummet ved skaderøntgen. Rekvisitionen er lavet elektronisk (se vejviser, kode og afhentningstider)

 • • Hasteprøver sendes med portør til KMA Mølleparkvej 10, 6. sal efter aftale med mikrobiologerne

Hvilken rekvisition?

 • • Grå rekvisition til KMA Aalborg Sygehus

Orbita tumor

 • • Formalinglas + grøn seddel til Patologisk Institut ASN

eller

 • • Ren tørt glas + grøn seddel til Patologisk Institut ASN afkrydset frysesnitsundersøgelse, telefonisk kontakt til Patologisk Institut inden prøven sendes med en taxa

Panoftalmi

Punktur fra forreste kammer og corpus vitreum

Præparatglas med følgende:

2 stk. Bouillon

2 stk. Blodager

2 stk. Anaerobe plader

Lægen kontakter mikrobiologerne. Klinisk mikrobiologisk afdelings åbningstider: KMA's åbningstider og tidspunkter for prøvemodtagelse

 1. 1. Alle dyrkningsmedier findes i køleskab på Øjenoperationsafsnittet. Almindeligvis anvendes 2 stk. blodagarplader (10 %) og 2 stk. anaerobe agarplader. Én af hver til forreste og bagerste kammer

 2. 2. Blodagarpladerne skal opbevares med låget nedad (for at undgå kondensvand og forurening)
  Tjek før brug at agarpladerne er klare og ensartede i overfladen.
  Præparatet placeres, som vist på
  billedet, 3 forskellige steder på agarpladen.

 3. 3. Agarpladerne skal tapes til og returneres påsat label med patientens navn og CPR. nr. og med låget nedad (forsendelse se punkt 6)

 4. 4. Ved brug af bouillon kontroller først:

 • • Bouillonen er klar

 • • 

 • • Ingen hinde foroven

I tilfælde af sparsomt præparat dyrkes i følgende rækkefølge:

 • • Bouillon

 • • Blod agarplade 10 %

 • • Anaerob agarplade

 1. 5. Objektglas: Objektglassene ligger i æsken

 • • Præparatet udstryges og lufttørrer, inden det lægges i forsendelsesetuiet

 • • Sendes i transporthylster (findes i panoftalmi kassen i sterilt depot)

 • • Patientens CPR nummer skrives tæt på objektglassets korte kant, så er der aldrig tvivl om, hvilken side, der er præparatsiden. På bagsiden afmærkes en cirkel omkring præparatet

Ekstra transporthylstre til objektglas fås ved patologerne

Forsendelse: Alle prøverne samles i en engangskapsel som lægges i en klar pose inkl. rekvisitionsseddel, mærkes HASTER, og placeres i Klinisk Mikrobiologisk afdelings køleskab i prøveindleveringsrummet ved skaderøntgen evt. sammen med rekvisitionen (se vejviser, kode og afhentningstider), hvis ikke denne er lavet elektronisk eller prøverne sendes med portør direkte til KMA efter forudgående aftale
HUSK: Dato og klokkeslæt på rekvisitionsseddel
Hvis prøven tages udenfor mikrobiologernes normale arbejdstid, kontakter øjenlægen vagthavende mikrobiolog og præparatet sendes med portør til mikrobiologisk afdeling
OBS! Præparatglassene skal stå i køleskab til umiddelbart før brug

Pterygium/tumor i conjunctiva

 • • Lille Formalinglas til Øjenpatologisk Institut København og hvid patologiseddel

 • • Pterygiumvæv sendes til Øjenpatologisk Institut København

Serum bouillon

Hvordan anvendes bouillon?

 • • Prøvematerialet kommes i bouillonen uden kanyle, vatpind eller lignende

Hvor bestilles det?

 • • På KMA tlf. 6 53 90 kl. 9.00-14.00

Hvor findes det?

 • • Køleskabet i Trafikken, stue 24 i Øjenambulatoriet ved forhallen og på Øjenoperationsafsnittet

Kontrol af bouillon:

 • • Skal være klar

 • • Ingen bundfald

 • • Ingen hinde foroven

 • • OBS! udløbsdato

Hvor sendes det hen?

 • • KMA Aalborg Sygehus

Hvordan sendes det?

 • • Lægges i bakke i køleskabet i prøveindleveringsrummet ved skaderøntgen (se vejviser, kode og afhentningstider)

 • • Hasteprøver sendes med portør til KMA Mølleparkvej 10, 6. sal efter aftale med mikrobiologerne

Hvilken rekvisition?

 • • Bestilles elektronisk

Ved kassering:

 • • Lægges i kanylebøtte

Tumor ved øjenlåg

Præparatglas med Formalin samt grøn seddel til Patologisk Institut ASN eller glas til Øjenpatologisk Institut samt hvid seddel til øjenpatologerne. Spørg lægen!

Virus transportmedium

Hvornår anvendes virus transport medie?

 • • Til undersøgelse for virus

 • • Oftest er det Adenovirus 254 PCR (DNA) og Herpes Simplex virus (HSV) 238 PCR (DNA), som krydses af på rekvisitionsblanket

Hvordan anvendes transportmedium?

 • • Prøvematerialet kan tages med kanyle. Kanylen må gerne forblive i virus transportmediet (prøverør med rødt skruelåg) til SSI

Hvor bestilles det?

 • • Depotvare - Transportmedium til virus UTM 462882

Hvor findes det?

 • • Podningsbakke i Trafikken og stue 24 i stueetagen (ekstra Virusglas i glasskab i Trafikken)

Hvor sendes det hen?

 • • SSI København i speciel SSI kurvert

Hvordan sendes det?

 • • Sugepapir omkring glasset inden det sættes i forsendelsesrøret. Kommes i foret kuvert til SSI

Hvilken rekvisition?

 • • Virus rekvisitionsblanket for sygehuse (blå kant) Blanket 2

 • • Bestilling af blanketten og kuverter fra SSI kan ske ved henvendelse til: Ordremodtagelse, ordre@ssi.dk , fax 32 68 32 00, tlf. 32 68 31 11

OBS – OBS - OBS!

Hvis der kun skal undersøges for Herpes Simplex Virus (HSV):

Hvordan anvendes transportmedium?

 • • Prøvematerialet kan tages med kanyle. Kanylen må ikke forblive i virus transportmediet (prøverør med rødt skruelåg)

Hvor bestilles det?

 • • Depotvare

Hvor findes det?

 • • Podningsbakke i Trafikken og stue 24 i stueetagen (ekstra Virusglas i glasskab i Trafikken)

Hvor sendes det hen?

 • • KMA

Hvordan sendes det?

 • • Lægges i bakke i køleskabet i prøveindleveringsrummet ved skaderøntgen sammen med rekvisitionen (se vejviser, kode og afhentningstider)

 • • Hasteprøver sendes med portør til KMA Mølleparkvej 10, 6. sal efter aftale med mikrobiologerne

Hvilken rekvisition?

 • • Bestilles elektronisk