Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Systemnedbrud - WebPAS, Edifact, EasyViz

*Nedbrud/nedlukning af WebPAS/Edifact + efterregisterering

*Nedbrud/nedlukning af EasyViz + efterregistrering

*Beskrivelse af akutte CT-undersøgelser, når EasyViz er nede

*Forkert accessionsnummer

*Navnet stemmer ikke overens i RIS og PACS

 

Instruktion

Der er tale om systemnedbrud, når der ingen aktivitet har været i 30 minutter, eller IT Sundhed har givet melding om problemet.

I tilfælde af systemnedbrud i tidsrummet, hvor Sydney varetager radiologosk vagt, overgår vagten til BDA – radiolog indtil normal drift.

Man kan holde sig ajour på Personalenet:

 

Nedbrud af WebPAS eller Edifact
For sekretær se:
"Patienter uden henvisninger".

 

Henvisende instans afleverer papirhenvisningen til sygeplejerske/radiograf i BDA/akut. Se bilag for print af papirhenvisning til udfyldelse.

Når WebPAS/Edifact igen fungerer skal henvisningen eftersendes elektronisk via WebPAS/Edifact hurtigst muligt fra henvisende afdeling (for at kunne lave efterregistrering/beskrivelser)

 

Undersøgelsen må ikke laves, hvis ikke henvisningen er tilgængelig, dog undtaget i uopsættelige/livstruende situationer.

Undersøgelsen laves udenom EasyViz, alle patientoplysninger tastes manuelt på modaliteten:

Robotterne, rum 1 og 2, står det beskrevet i mappen ”1. hjælpsguide til Robotten” i dokumentet ”Manuel registrering direkte på Robotten” eller i PRI i dokumentet "Manuel indtastning hvis RIS er nede".

Rum 3, der er instruks i PRI, der hedder ”RUM 3 – Manuel indtastning af navn og CPR nr.”.

Rum 5, der er instruks i PRI, der hedder ”Rum 5 – Manuel registrering (hvis RIS er nede)”

UL-scanner, der er instruks i PRI, der hedder ”Ultralyd – Betjening af ultralydsapparat”.

CT-1, der er instruks i PRI, der hedder ”CT – Philips - Manuel booking af pt. på CT-scanneren". Visitering af CT-undersøgelser i vagt (hvor radiolog ikke er tilstede i BDA): Radiograf/sygeplejerske scanner papirhenvisningen og sender den pr. mail til vagthavende radiolog. Denne sender den valgte CT-undersøgelse i returmail. Radiograf/sygeplejerske visiterer undersøgelsen.

CT-2, der er instruks i PRI, der hedder "CT – Siemens – Manuel booking". Visitering af CT-undersøgelser i vagt (hvor radiolog ikke er tilstede i BDA): Radiograf/sygeplejerske scanner papirhenvisningen og sender den pr. mail til vagthavende radiolog. Denne sender den valgte CT-undersøgelse i returmail. Radiograf/sygeplejerske visiterer undersøgelsen.

MR-scanner, der er instruks i PRI, der hedder ”MR – Manuel indtastning af patient”.

Mobil RTG, der er instruks i PRI, der hedder Mobil RTG - Manuel booking på mobil RTG”

 

Radiograf/sygeplejerske skal bruge mærkater til at klistre på henvisningen (udskrift fra WebPAS eller almindelig papirhenvisning) – mærkaterne findes i bakken ”Fejlretning EasyViz” på røntgengangen. Det er vigtigt for efterregistreringen, at samtlige punkter er udfyldt.

Mærkaterne ser således ud:

 

Undersøgelsesdato:

 

Undersøgelse:

 

Starttidspunkt:

 

Sluttidspunkt:

 

Modalitet/Rum

 

Radiografens/sygeplejerskens navn:

 

Windows brugernavn:

 

Kryds af om det er nedbrud af webpas EasyViz

 

Efterregistrering af undersøgelser:

Hvis henvisningen med accessionnummer kommer i EasyViz efter undersøgelsen, efterregistreres den af plejepersonalet, dvs. undersøgelsen:

Visiteres, som vanligt

Start undersøgelsen og kør den igennem som vi plejer

I Generel Note registreres evt. bemærkninger

De korrekte tidspunkter for undersøgelsen registreres

Afslut undersøgelsen som vanligt

 

Sekretæren efterregistrerer incl. tilføjning af accessionnummer:

Plejepersonalet afleverer alle henvisninger med mærkater på det store sekretærkontor, i bakken Fejlretning EasyViz.

Sekretærerne efterregistrerer førstkommende hverdag om morgenen eller når de har modtaget henvisningen

 

 

Nedbrud af EasyViz

Henvisende instans afleverer udskrift af henvisningen fra WebPAS/Edifact til sygeplejerske/radiograf i BDA/akut

 

Undersøgelsen må ikke laves, hvis ikke henvisningen er tilgængelig, dog undtaget i akutte/livstruende situationer.

Undersøgelsen laves udenom EasyViz, alle patientoplysninger tastes manuelt på modaliteten:

Robotterne, rum 1 og 2, står det beskrevet i mappen ”1. hjælpsguide til Robotten” i dokumentet ”Manuel registrering direkte på Robotten” eller i PRI i dokumentet ”Manuel indtastning hvis RIS er nede”.

Rum 3, der er instruks i PRI, der hedder ”RUM 3 – Manuel indtastning af navn og CPR nr.”.

Rum 5, der er instruks i PRI, der hedder ”Rum 5 – Manuel registrering (hvis RIS er nede)”

UL-scanner, der er instruks i PRI, der hedder ”Ultralyd – Betjening af ultralydsapparat”.

CT-1, der er instruks i PRI, der hedder ”CT – Philips - Manuel booking af pt. på CT-scanneren". Visitering af CT-undersøgelser i vagt (hvor radiolog ikke er tilstede i BDA): Radiograf/sygeplejerske scanner papirhenvisningen og sender den pr. mail til vagthavende radiolog. Denne sender den valgte CT-undersøgelse i returmail. Radiograf/sygeplejerske visiterer undersøgelsen.

CT-2, der er instruks i PRI, der hedder "CT – Siemens – Manuel booking". Visitering af CT-undersøgelser i vagt (hvor radiolog ikke er tilstede i BDA): Radiograf/sygeplejerske scanner papirhenvisningen og sender den pr. mail til vagthavende radiolog. Denne sender den valgte CT-undersøgelse i returmail. Radiograf/sygeplejerske visiterer undersøgelsen.

MR-scanner, der er instruks i PRI, der hedder ”MR – Manuel indtastning af patient”.

Mobil RTG, der er instruks i PRI, der hedder Mobil RTG - Manuel booking på mobil RTG”

 

Radiograf/sygeplejerske skal bruge mærkater til at klistre på henvisningen (udskrift fra WebPAS/Edifact eller almindelig papirhenvisning) – mærkaterne findes i bakken ”Fejlretning EasyViz” på røntgengangen. Det er vigtigt for efterregistreringen , at samtlige punkter er udfyldt.

Mærkaterne ser således ud:

 

Undersøgelsesdato:

 

Undersøgelse:

 

Starttidspunkt:

 

Sluttidspunkt:

 

Modalitet/Rum

 

Radiografens/sygeplejerskens navn:

 

Windows brugernavn:

 

Kryds af om det er nedbrud af webpas EasyViz

 

Efterregistrering af undersøgelser:

Hvis EasyViz igen fungerer og henvisningen med accessionnummer er kommet i EasyViz efter undersøgelsen, efterregistreres den af plejepersonalet, dvs. undersøgelsen:

Visiteres, som vanligt

Start undersøgelsen og kør den igennem som vi plejer

I Generel Note registreres evt. bemærkninger

De korrekte tidspunkter for undersøgelsen registreres

Afslut undersøgelsen som vanligt

 

Sekretæren efterregistrerer incl. tilføjning af accessionnummer:

Plejepersonalet afleverer alle henvisninger med mærkater på det store sekretærkontor, i bakken Fejlretning EasyViz

Sekretærerne efterregistrerer førstkommende hverdag om morgenen eller når de har modtaget henvisningen

 

Husk at eftersende billederne:

Robotterne og ultralyd, billederne skal eftersendes manuelt, når EasyViz igen fungerer

CT, Mobiletten og Rum 3 skal tjekkes i PACS, er billederne der ikke, skal de sendes igen

MR, billederne eftersendes automatisk efter nedbrud

 

Beskrivelse af akutte CT-scanninger, når EasyViz er nede:

Billederne sendes automatisk fra CT1 + CT2 til Philips Inellispace Portal, hvorfra radiologerne kan se og beskrive undersøgelsen.

 

Forkert accessionsnummer eller navnet stemmer ikke overens i EasyViz/PACS:

Dagtid kl. 08.00-15.30:

Henvend dig til sekretær med adgang til billedlageret.

Vagttid kl. 15.30-08.00:

Oplysningerne afleveres til sekretær med adgang til billedlageret til morgenmøde.

Se skabelon for fejlrettelse og øvrig information her: EasyViz - Fejlretning i PACS

 

Afgivelse af præliminært svar på akutte CT-, UL- og gennemlysningsundersøgelser:

Radiolog afgiver præliminært håndskrevet svar påført patientens navn og cpr. Svaret faxes til henvisende afdeling

 

Formål

- At sikre, at akutte/uopsættelige billeddiagnostiske undersøgelser kan gennemføres trods systemnedbrud

- At sikre, at undersøgelserne efterfølgende registreres og arkiveres i PACS

- At sikre beskrivelse samt svarafgivelse i akutte/uopsættelige situationer, trods systemnedbrud