Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Midlertidigt CPR-nummer og erstatnings-CPR-nummer samt patientidentifikation

Erstatnings-CPR-nummer

Patient der er identificeret, men ikke har dansk CPR-nummer/ikke kan huske løbenummer (de sidste 4 numre i CPR-nr.) – altså kendt navn, køn og fødselsdato.

 

1.-6. ciffer

= Fødselsdato

7. ciffer

= 0 – hvis patienten er født i år 1900 – 1999

= 6 – hvis patienten er født efter 01.01.2000

8. ciffer

= Forbogstav i patientens efternavn

9. ciffer

= Forbogstav i patientens fornavn

10. ciffer

= Lige tal for kvinder (0, 2, 4, 6, 8) ? (brug 2, hvis muligt)

= Ulige tal for mænd (1, 3, 5, 7, 9) ? (brug 1, hvis muligt)

 

 1. 1. Gå i skadeindskrivning AK,AKU eller indlæggelsesregistrering IN,INL . Det konstruerede erstatnings-CPR-nummer indtastes.

 2. 2. Udfyld resten af felterne ? Enter, du bringes automatisk over i CPR-oplysninger.

 3. 3. Udfyld navn, adresse, postnummer, by og bopælskommune samt evt. navn på egen læge.

Er patienten ikke fra Danmark, oplyses landekode i stedet for bopælskommune. Husk at påføre c/o adresse.

 1. 4. Tryk F1 for at komme tilbage til registreringsbilledet.

Midlertidigt erstatnings-CPR-nummer

Patient er uidentificeret.

Ukendt navn og fødselsdata, ukendt løbenummer

1.-6. ciffer

= Dags dato

7.-10. ciffer

= Løbenummer fra labelsark (gult)

= Lige tal for kvinder og ulige tal for mænd

 

 1. 5. Gå ind i skadeindskrivning AK,AKU eller indlæggelsesregistrering IN,INL. Det konstruerede midlertidige erstatnings- CPR-nummer indtastes, resten af felterne udfyldes ? Enter. Herefter åbnes CPR-oplysninger.

 2. 6. Tryk Enter, og der fremkommer linjer.

 3. 7. Udfyld 2. linje med teksten: Ukendt, ID.nr. (gult nr.)

 4. 8. Midlertidigt erstatnings CPR-nummer oprettes altid med 0999 som bopælskommune.

 5. 9. Tryk Enter for bekræftelse af registreringen.

 6. 10. Herefter tastes F1, og det almindelige registreringsbillede kommer frem.

 

 • BEMÆRK: Overflyttede patienter fra de øvrige sygehuset i Region Nordjylland skal køre videre med det midlertidige erstatnings-CPR-nummer, som de har fået på det pågældende sygehus. Det vil sige, at patienten oprettes i det lokale AS400 med samme midlertidige erstatnings-CPR-nummer, blot med en tilføjelse om, at patienten er overflyttet fra pågældende sygehus.

Identifikation af patienten

 • • Identifikation sker efter gældende regelsæt for Region Nordjylland.

 • • Identifikationen sker ved, at patienten identificerer sig selv eller pårørende, som kan identificere patienten. Hvis de pårørende ikke er med på Skadestuen kan ambulancelægen skrive under på patientidentifikationsskemaet, hvis de pårørende i hjemmet har identificeret patienten overfor ambulancelægen. Det er ikke nok, at pårørende identificerer patienten over for Falck, idet det skal være personale fra sygehuset.

Udskiftning af midlertidigt erstatnings-CPR-nummer

En patient, som har fået tildelt et midlertidigt erstatnings-CPR-nummer, skal altid udskiftes enten til et officielt CPR-nummer eller et erstatnings-CPR-nummer.

Midlertidigt erstatnings-CPR-nummer kan ikke færdigregistreres i patientsystemet.

 

Er patienten fortsat uidentificeret, laves følgende erstatnings-CPR-nummer:

 1. 1. Gå ind i IN,CPR

 2. 2. Tast dags dato + 0UM1 (mand) eller 0UK2 (kvinde)

 3. 3. Skriv ”Ukendt, Mand” eller ”Ukendt, Kvinde” + Enter

H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\uiden.pt..png

 

For at udskifte midlertidigt erstatnings-CPR-nummer med erstatnings-CPR-nummer gøres følgende:

 1. 11. Gå i IN,ERS

 1. 12. Tast det midlertidige erstatnings-CPR-nummer ind

 2. 13. Tast herefter erstatnings-CPR-nummeret ind. Tryk Enter.

 

Udskift cpr

 

 • BEMÆRK: Der skal altid gives besked til Røntgenafdelingen, Laboratoriet osv. ved udskiftning af midlertidigt CPR-nummer i AS400.