Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Løbetest, anstrengelsestest

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Betingelser for udførelse

 • • Anstrengelsestesten udføres kun på børn over 6 år, idet barnet skal kunne kooperere til testen (det vil sige både løbe og puste peakflow samtidig), samt kunne udføre en LFY teknisk rigtigt.

 • • Testen kan ikke udføres hvis barnet har nedsat lungekapacitet (FEV1 på mindre end 70% af forventet).

 • • Ingen beta-2-agonister 6 timer før testen

 • • Ingen langtidsvirkende beta-2-agonister 24 timer før testen

 • • Ingen tablet Singulair 24 timer før testen

 • • Er barnet i prednisolon-kur skal anstrengelsestesten udsættes

 • • Ambulant vurdering skal være foretaget inden testen med henblik på udelukkelse af hjertesygdomme

Forberedelse

 • • Løbebåndsindstilling:

 • • 12° hældning, 5 km/time til de 6-10-årige,

 • • 10° hældning, 6 km/time til de 10 – 15-årige (hældning og km kan øges for at få pulsen op på 180/min.)

 • • Pulsmåler og evt. næseklemme påsættes

 • • PF, puls og FEV1 måles før start

 • • Sygeplejersken udregner nedre grænse for testafbrydelse for PF og FEV1

Udførelse

 • • Barnet løber 6 minutter på løbebåndet, hvor pulsen tilstræbes at ligge på ca. 180/minut

 • • PF og puls måles i 2. – 4. – 6. minut under løb

 • • PF og puls måles i 3. – 5. – 10. – 15. – 20. – 30. minutter efter endt løb

 • • FEV1 måles i 5. og 30. minutter efter endt løb

 • • Hvis PF falder til med 15 % eller mere fra udgangsværdierne standses testen og der gives beta-2-agonist

 • • Hvis PF falder mere end 15 % eller FEV1 falder mere end 12 % af udgangsværdien, er testen positiv og barnet kan dermed få en astmareaktion anstrengelsesudløst.

 • • Ved positiv test gives beta-2-agonist ved behov

 • • Barnet må ikke forlade ambulatoriet før PF eller FEV1 er på udgangsværdien igen

 • • Efter endt test skrives i Nord EPJ og journalen lægges til den ordinerende læge til vurdering

Beredskab til anstrengelsestest

 • • Rubens ballon

 • • Grå akutkasse.

 • • Adrenalin/Jextpen (efter barnets størrelse).

 • • Buventol 200 mikrogram (Easyhaler).

 • • Salbuvent 5 mg/ml (inhalationsvæske) samt NaCl (til system 22).