Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brandsikring af bygninger på Aalborg Universitetshospital.

Formål

At sikre hospitalets patienter, gæster, personale, bygninger og inventar mod overlast, tab og skader som følge af brand og brandbekæmpelse. 

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe

Hospitalets patienter, gæster og personale.

Definition af begreber

ABA anlæg

Automatisk Brandalarm anlæg, der automatisk alarmerer brandvæsenet ved udløst alarm

ABDL anlæg

Automatisk Brand-Dørs-Lukke anlæg, der ofte er forbundet til et ABA anlæg

CTS anlæg

Central Tilstandskontrol og Styrings anlæg, der overvåger tekniske anlæg og alarmerer teknisk personale ved unormal drift.

DBI

Dansk Brandteknisk Institut, akkrediteret kontrol instans

DIS

DriftsInformationsSystem, IT program til registrering af udstyr og styring af service

 

 

  

 

 

 

Fremgangsmåde

Hospitalets politik for brandsikring er, at bygningerne til enhver tid skal opfylde de lovmæssige krav til passiv og aktiv brandbekæmpelse og varsling som bygningen er omfattet af, dels på opførelsestidspunktet og dels med de korrektioner, der er tilgået som følge af senere renoveringer og ombygninger.

Dette opnås ved:

  • • Et aktivt forebyggende vedligeholdelsesprogram af hospitalets bygninger, sikringsanlæg, brandbekæmpelsesmateriel m.v. 

  • • Regelmæssige eftersyn og godkendelse af bygningerne og dets installationer af anerkendte akkrediterede kontrolinstanser

  • • Tilsyn og egenkontrol af bygningernes brandsikringsforanstaltninger ved enhver ombygning og renovering 

Dokumentation

DIS

Logbøger

Rapporter fra DBI, diverse myndigheder m.v.

Ansvar

Ledere og beslutningstagere, der har ansvar for reparation, vedligehold og kontrol af hospitalets brandsikringsforhold er ansvarlige for overholdelse af denne politik.

Referencer

Bygningsreglementet 1975

Bygningsreglementet 2006

BR08

DBI retningslinie 004 og 005

DBI-forskrift 232, 2003