Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralydsvejledt Cystepunktur af lever og nyrer

 

Forberedelse:

 

Lejring:

 • • patienten skal være i seng, og lejres på ryggen eller i sideleje

 

Undersøgelse:

 

Opdækning:

 • • afsprit stålbord

 • • 1 afdækningsstykke

 • • 1 hulstykke – blåt

 • • 1 kop til farvet klorhexidin

 • • 1 flaske farvet klorhexidin

 • • 1 pakke krøller (10stk)

 • • 1 sprøjte (10ml)

 • • 1 kort grøn kanyle

 • • 1 lang grøn kanyle

 • • lidocain (10mg/ml)

 • • 1 spritswap

 • • 1 kanyle til tømning (aftal med læge)

 • • 1 sprøjte til tømning

 • • evt. håndtag til sprøjte

 • • evt. drænsæt

 • • Styr til tranducer + cover

 • • sterile handsker til læge

 • • evt. sterile handsker til assistent

 • • 1 plaster

 

Ved Seldinger-teknik

 

Undersøgelsestid:

 • • ca. 45-60 min

 

Afslutning:

 • • på pose eller sprøjte påsættes label med ID og dato

 • • patienten orienteres om regime

 • • patienten køres tilbage til stamafd. til videre observation

 • • Stamafd. informeres om observationer vedr. evt. forsendelse af udtømt væske pr. telefon, og det dokumenteres i Generel notefelt i EasyViz

 • • Hvis der er brugt styr, skal dette vaskes grundigt med sæbevand, pustes tør, sprittes af og lægges tilbage i skuffen

 

 

Regime:

Regime er som følger, MEDMINDRE andet fremgår af journalnotat:

 • • sengeliggende i minimum 4 timer efter prøvetagning

 • • faste i 2 timer

 • • måling af blodtryk og puls hver ½ time i minimum 2 timer

 • • smerteobservation

 

Efterbehandling:

 • • følge regime

 • • observation af indstiksted