Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Driftsstop i Farsø – håndtering og forebyggelse

 

Beskrivelse

Driftsstop:

Kritiske og patientnære forsyninger:

 

El: Nødgenerator, slår til indenfor 8-10 sek. No-breakanlæg: medicinsk anlæg og edb.

 

Vand: Nødvandværk – fra egen boring.

 

Mikrobiologisk og toksikologisk undersøgelse af vand: Varme: Leveres af 2 gasfyr, ved nødforsyning 1 oliefyr, som selv opstarter. Der gives besked via en CTS-alarm der er koblet til O4-vagtstue, som så kontakter relevant tekniker.

 

Medicinske luftarter:

 

Oxygen: Nødforsyningstank, slår automatisk til såfremt trykket falder i forsyningstanke, derudover er der 8 flasker ilt tilgængeligt. Der gives besked via en CTS-alarm der er koblet til O4-vagtstue, som så kontakter relevant tekniker.

 

Vakuum: 3 stk. driftspumper, hvoraf 1 stk er i gang, er der forsyningssvigt ved denne tager nr. 2 automatisk over osv. Dette foregår såfremt trykket falder i systemet. Der gives besked via en CTS-alarm der er koblet til O4-vagtstue, som så kontakter relevant tekniker.

 

Ventilationsanlæg: Der er et anlæg pr. lokalitet, der er ingen nødforsyning. Såfremt der sker driftsstop så alarmeres der via en ”ventilationsvagt” – som blinker og giver, så personalet bliver opmærksom på at der er sket et svigt. F.eks. skadestue, operationsstuerne, laboratoriet køkken. Der er påsat skiltning for håndtering på de steder hvor der er påkrævet procesventilation.

 

Procesventilation – udskiftning af luften i lokalet

 

Laminarventilation – anvendes på operationsstuerne nr. 1, 2 og 3. Der sker en rensning af luften.

 

Medicinsk luftsanlæg: 3 stk. kompressorer, hvoraf 1 stk. er i gang, er der forsyningssvigt ved denne tager nr. 2 automatisk over osv. Dette foregår såfremt trykket falder i systemet. Der gives besked via en CTS-alarm der er koblet til O4-vagtstue, som så kontakter relevant tekniker.

 

Trykluftsanlæg: Forefindes i teknik rum. Anvendes til Teknisk Afdelings værksteder og autoklaver og Sterilcentral.

 

Medicinsk apparatur: se instruks vedr. håndtering og fejlmelding af apparatur – KLIK HER

 

Melding af driftsstop eller øvrigt i forhold til forsyninger:

Ved behov for kontakt til Teknisk Afdeling, kontaktes den relevante medarbejder indenfor det pågældende område for hjælp. Telefonnumre findes i Sygehus Himmerlands elektroniske telefonbog.

Uden for teknisk afdelings åbningstid kontaktes teknisk afdeling på private numre. DISSE NUMRE FINDES PÅ VAGTSTUER. Der arbejdes på at etablere en vagtordning.

 

Driftskontrol og forbyggende:

El:

 

Forebyggende termografi foretages årligt hvert andet år.

 

kontrollen af foretages af Ekstern firma.

 

dokumentation forefindes i Teknisk Afdeling.

 

Vand:

 

Vand leveres af Farsø vandværk.

 

Nødvandværk – kontrolleres 1 gang månedlig, hvor der en dag ca. 4 timer, udelukkende anvendes nødvandværk.

 

Dokumenteres i skema for forbrug, dokumentation findes i Teknisk Afdeling – mapper i smedeværkstedet.

 

Mikrobiologisk og toksikologisk undersøgelse af vand:

 

Kontrolleres ved statens serums institut.

 

Kontrolleres 1 gang årligt.

 

Dokumentation forefindes i Teknisk Afdeling, i en mappe på teknisk chefs kontor.                 

 

Varme:

 

Kontrolleres af Weishaupt.

 

Kontrolleres 1 gang årligt.

 

Dokumentation forefindes i Teknisk Afdeling, i mappe på teknisk chefs kontor.

 

Medicinske luftarter:

 

Kontrolleres af AGA

 

Kontrolleres 1 gang årligt.

 

Dokumentation forefindes i Teknisk Afdeling, i mappe på teknisk chefs kontor.

 

Vakuum:

 

Kontrolleres af Teknisk Afdelings personale.

 

Kontrolleres 1 gang årligt.

 

Dokumentation forefindes i DIS-systemet.

 

Ventilationsanlæg:

 

Kontrolleres af Teknisk Afdelings personale.

 

Kontrolleres løbende. Filterskift foretages efter individuel vurdering.

 

Dokumentation forefindes i teknisk afdeling smedeværksted samt i DIS apparatursystem.

 

Trykluftsanlæg:

Medicinsk luft:

 

Kontrolleres af Trykluftscenteret Absorb tørre.

 

Kontrolleres 1 gang årligt.

 

Dokumentation forefindes i Teknisk Afdeling, i mappe på teknisk chefs kontor.

 

Kompressorer:

 

Kontrolleres af Teknisk Afdeling.

 

Kontrolleres 1 gang årligt

 

Dokumentation forefindes i DIS-systemet.

 

Medicinsk apparatur:

 

Se instruks omkring håndtering og fejlmelding af apparatur – KLIK HER

 

For at sikre at denne instruks er ajourført, skal den revideres hvert halve år.

 

 

Definition af begreber

DIS-systemet: Det regionale system der anvendes til registrering af alt apparatur der er knyttet til Teknisk Afdeling, samt registreringssystem i forhold til øvrige aktiviteter i Teknisk Afdeling.

 

 

Formål

At relevante medarbejdere i Teknisk Afdeling har kendskab til håndtering og forebyggelse af driftsstop omkring de kritiske og patientnære forsyninger på Sygehus Himmerland i Farsø.

 

 

Referencer

 

DDKM 1.8.5 – Svigt af patientkritiske tekniske forsyninger, IT-systemer og kommunikationssystemer.