Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende – Aftale og evalueringsark

 

Studerende/semester:

 

Røntgenrum/dato:

 

UDFYLDES AF DEN STUDERENDE:

Hvad er dagens mål/fokusområde? Idéer: Se bagside + turnusplan (udfyldes i forvejen)

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan vil du gerne arbejde med dagens mål/fokusområde og hvilke konkrete aftaler har du lavet for dagen med din dgl. vejleder? (udfyldes når aftaler er lavet)

 

 

 

 

Hvordan er dagen gået? (udfyldes ved dagens slutning, så daglig vejleder også kan nå at skrive)

JEG HAR FOTOGRAFERET/SKANNET:

 

 

 

 

 

 

 

 

UDFYLDES AF DEN DAGLIGE VEJLEDER:

Hvordan er dagen gået:

Er du enig i den studerendes vurdering? Ja/nej ____

Hvordan vurderer du den stud. præstation ift. sine mål/jeres aftaler for dagen?

Meget god ____ God ____ Tilfredsstillende ____ Acceptabel ____ Ikke acceptabel ____

Evt. uddybende kommentarer til dagen og/eller til den studerendes arbejde fremover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig vejleder:

Betydning af ord, der beskriver den studerendes præstation:

Meget god: den fremragende/fortrinlige præstation, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

God: den gode præstation, med nogle mindre væsentlige mangler.

Tilfredsstillende: den jævne præstation, med en del mangler.

Acceptabel: den tilstrækkelige præstation, den minimale acceptabel grad af opfyldelse af målene.

Ikke acceptabel: den utilstrækkelige præstation, hvor målene ikke er opfyldt

 

 

Idéer til hvad der kan skrives om:

Arbejde ved konsollen: planlægge og gennemføre den tekniske del af us. Ved gennemlysning og ultralyd klargøre stuen og gennemføre i samarbejde med radiologen den tekniske del af us, samt div. biopsier/drænager. Ved mamografi optage, evaluere og diskutere billederne. Ændre parametre, lave recon, dokumentere undersøgelsen – ris, pacs, pri og tjekke ilt og sug. Udvise viden om DR/CR, røntgen teknik, anatomi/fysiologi/patologi, MR teknik, ultralyd, sterile principper og forprøver ved biopsi og drænage, dække sterilt op, CT teknik og mammografi teknik

Arbejde på stuen: planlægge og gennemføre undersøgelsen, dokumentere us. - ris, pacs, pri, udvise viden om MR teknik og anatomi, samt anvende dette ved ex. coil valg. Anvende metalskema, have viden om og anvender sikkerheds procedurer, assisterer radiologen, håndtere vævsprøver ect.

Kontrast/akutkasse: klargøre motorsprøjten med kontrast, blande po kontrast, se værdier i labka, redegør for indikationer/kontraindikationer, viden om akutkasse etc.

Strålehygiejne: viden om bekendtgørelsens retningslinier, samt anvendelse af denne, ændring af parametre i forhold til strålehygiejne kontra billedkvalitet ect.

Hygiejne: viden om hygiejnemappen og kompetence til at kunne omsætte denne viden til praksis, eks. i forhold til MRSA, novovirus, daglig rengøring, håndtering af smittefarligt affald ect.

Patientomsorg: observere, identificere og handle på basale omsorgsbehov, lejre pt. korrekt ect.

Kommunikation/information: varetage information før, under og efter undersøgelsen, kommunikation med patienterne og pårørende samt mono og tværfagligt ect.

Etik: tage ansvar for patienten på en faglige og moralsk måde samt redegør, anvende og argumentere for egne etiske værdier og handlinger ect.

Kompetenceområde: være bevidst om og overholde eget kompetenceområde.

Ved 6. semester desuden:

Konstanstestkontrol: have kendskab om, demonstrere færdigheder i og vurdere kvaliteten.

Kvalitetssikring/udvikling: have kendskab til, samt kan udføre den daglige/ugentlige test af udstyr, kan sikre kvalitetssikring i forhold til CPR, ass. nr., ilt/sug ect.

Ledelse, organisering og planlægning af stuens arbejde, herunder akutte patienter.

 

Refleksionsøvelse for den studerende:

Hvad lykkedes du rigtig godt med i dag?

 

 

 

Hvordan opnår du mere af det, de kommende dage?

 

 

 

 

Hvad lykkes mindre godt i dag?

 

 

 

 

Hvordan vil du arbejde, for at undgå dette?