Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodtype - Kontrol af om der foreligger Blodtype ( + Screen-test ) til patienter hvor der kræves blod ved planlagte operationer, samt bestilling hvis blodtype mangler

 

Formål

At der er Blodtype (+ Screen-test) på patienten ved indlæggelsen til operation, hvor det skal foreligge.

 

Beskrivelse

De operationer som der skal foreligge en blodtype ved er THA (total hofftealloplastik) TKA (total knæalloplastik)

 

Kontrol af om der foreligger Blodtype (+ Screen-test) på patienter, der gøres klar til operation, samt bestilling hvis disse ikke foreligger.

Clinical Suite åbnes:

  • • Patientens Journal åbnes med CPR-nummer.

  • • Bloddråben, på øverste linie aktiveres.

  • • Siden ”Interinfo” ang. Blodtype, forlig mm. fremkommer.

Blodtype bestilles hvis:

Blodtype ikke er angivet.

Ved opgivet Blodtype sikre sygeplejerske at der er gyldig Screen-test ved at stille patienten 2 spørgsmål:

  • • Har patienten modtaget blod siden sidste dato for Blodtype.

  • • Har patienten været gravid siden sidste dato for Blodtype.

Hvis der svares ”JA” til et af ovenstående spørgsmål skal der bestilles ny Blodtype, hvorved der automatisk fremkommer ny Screentest.

 

Bestilling af Blodtype ( og hermed automatisk Screentest ).

 

Siden Labka på øverste linie åbnes.

Rekvirering” makeres.

  • • Klik ”Søg” øverst på siden.

  • • Klik ”Bestil” nederst på siden.

Bestil/ret rekvisitation side fremkommer.

Skriv ”Prøvetagningsdato”.

Klik ”Vælg analyse”.

Under ”Profiler” findes STM-Blodtype

Dobbelt klik ” STM-Blodtype

og rekvireringen vises under ”Valgte analyser”.

Klik ”OK” og bestillingen er rekvireret.

 

Patienten sendes til Klinisk Biokemisk afdeling for blodprøvetagning..

 

OBS hvis der på Interinfo-siden er opgivet Blodtype men skrevet:

”BAC-test: Accepteres ej”.

 

Skal der bestilles ”BF-test” i Labka. (BF test laves når der er uforlig/antistoffer i blodet)

”BF-test” findes ikke under ”Profiler” men under ”Analysenavn”

”B-BF-test”

Dobbelt klik ”B-BF-test”.

og rekvireringen vises under ”Valgte analyser”.

Klik ”OK” og bestillingen er rekvireret.

Bestillingen ligger i HOTEL et år frem, så Biokemisk Afdeling kan finde rekvisitationen i dette tidsrum.

 

”BF-test” tages så tæt på operationen som muligt, for at være brugbar.

Blodet har en holdbarhed på 72 timer.

Sekretæren orienteres om, at der skal laves BF-test før operation.

Sekretæren bedes koordinere blodprøvetagning med patienten og Biokemisk afdeling når operationsdato foreligger.