Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Etisk værdigrundlag – Behandling og pleje af nyfødte. Neonatalafsnit 12 og 13.

se også:

 • • Ekstremt præmaturt fødte børn – på grænsen til mulig overlevelse (gestationsalder 23-25 uger).

 • • Ekstremt præmature børn – de første 7 levedage. Håndtering af børn født før 28. gestationsuge.

Formål

 • • At beskrive det etiske grundlag hvorpå Neonatalafsnittet drift baseres.

Definitioner

 • • Cirka hver10. nyfødte barn kræver indlæggelse, pleje og behandling på grund af sygdom eller for tidlig fødsel.

 • • Nogle kræver i en periode avanceret intensiv behandling for at få den bedst mulige start i livet.

 • • I neonatalafsnittet på Aalborg Sygehus tilpasser vi plejen og behandlingen efter barnets unikke behov.

 • • Hvert individ tilbydes høj kvalificeret, individuelt udformet pleje og behandling fra fødsel til udskrivelse.

Barnets ret til sine forældre

 • • Forældrene støttes i at deltage aktivt i barnets pleje og har adgang til at være hos barnet døgnet rundt.

 • • Plejen og behandlingen tilrettelægges kontinuerligt i samarbejde med barnets forældre i relation til barnets aktuelle behov og tilstand.

 • • I samråd med forældrene vælger vi bedst mulig pleje og behandling for det enkelte barn.

Alle børns lige værdi

 • • Ethvert menneske er et unikt individ, hvis værdi ikke kan gradieres.

 • • Alle børn har ret til værdig og meningsfuld behandling og pleje.

 • • Barnets ret til behandling og pleje påvirkes ikke af alder, vægt, køn, etnicitet, eller gruppesamhørighed.

 • • Behandlings- og plejeindsatsen styres af barnets behov.

Familiecentreret udviklingsmæssig støtte

 • • Neonatalafsnittet tilstræber anvendelse af NIDCAP modellen (Newborn Individualized developmental Care and Assessment Program).

 • • Familiecentreret pleje er en grundlæggende værdi i sygeplejen – ikke alene barnet, men hele familien, er genstand for pleje og omsorg.

Fundamental of care

Som model for relationsdannelse er velkendt i afdelingen, og udgangspunkt i alle forløb på Neonatal.

Videnbaseret behandling og pleje

 • • Afsnittets principper for undersøgelse, behandling og pleje er i videst mulig grad evidensbaseret.

 • • Afsnittets metoder til undersøgelse, behandling og pleje baseres altid på aktuel forskning og erfaring.

 • • Afsnittet deltager kontinuerligt aktivt i lægevidenskabelig og sygeplejevidenskabelig forskning mhp. udvikling og forbedring af behandlingen og plejen af nyfødte og deres familie.

 • • Afsnittet tilstræber høj faglig kvalitet – vores behandlingsresultater skal være på niveau med de bedste i verden.

 • • Vi indberetter altid data til DKN og arbejder aktivt og konstruktivt med optimering af pleje og behandling. Vi stiler i vores daglige arbejde altid mod at leve op til de fastlagte nationale standarder.

Vi kan altid kontaktes

 • • Vi har et døgnbemandet beredskab til både afhentning og behandling.

 • • Afdelingens kontaktform er åben, omsorgsfuld, ærlig og dialogbaseret – under samtidig overholdelse af tavshedspligten.

Litteratur

 1. 1. Meadow W, Lantos J. Moral Reflections on Neonatal Intensive Care. Pediatrics 2009;123(2):595-597.

 2. 2. Westrup B. Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) — Family-centered developmentally supportive care. Early Human Development 2007;83(7):443-449

 3. 3. www.akademiska.se/neonatal

 4. 4. FN’s Børnekonvention. www.boerneraadet.dk