Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for stue 41

 

Apparatur stue 41:

(Stuen er fuld motoriseret)

 

PHILIPS Digital Diagnost:

- Eleva arbejdsstation version 4.1 - med Skyflow /virtual raster

- Lofthængt røntgenrør, med auto position

- Gulvmonteret bevægeligt lungestativ med fast detektor, med auto position.

- Højdejusterbart flydeleje, med skuffe til løs detektor.

- Trådløs detektor,

- Skyplate

Undersøgelsestyper

Alle former for knogle- og thorax undersøgelser. Stående, siddende og liggende optagelser.

Mål

Skal selvstændigt udføre de radiografiske procedurer, der knytter sig til udførelsen af billeddiagnostiske undersøgelser. Arbejde ud fra fælles mål og fælles identitet/kulturpræget af engagement, ambitioner og vilje til nytænkning.

 

Skal kunne vurdere, planlægge, udføre og evaluere det enkelte undersøgelses- eller behandlingsforløb i forhold til teknologien og den enkelte borgers situation. Dvs. at sikre patienten den bedste kvalitet i diagnostik, behandling og service som led i et sammenhængende forløb.

 

Skal inddrage menneskelige, teknologiske og samfundsmæssige aspekter ved udførelse af billeddiagnostiske undersøgelses- og behandlingsforløb. Fremmes det faglige niveau samtidig med øget fokus på læring, uddannelse og forskning med fælles ansvar og respekt i højsædet.

 

Uddannelses- og oplæringsplan

1. Uddannelse som radiograf eller røntgensygeplejerske.

2. Samlet 2 ugers oplæring på stuen af superbruger eller andet erfarent personale.

3. Kendskab til projektionshåndbogen i PRI.

4. Gennemgang af stuens apparatur, de applikerede undersøgelser samt stuens indretning.

5. Gennemgang af patienthåndtering på stuen: modtagelse, lejring og information.

6. Instruktion i og anvendelse forflytningsmateriale.

7. Instruktion i PRI, hjertestopbakkens placering og indhold samt alarmering af hjertestop og brandbekæmpelsesudstyr i nærheden.

8. Instruktion i RIS/PACS.

 

 

Tjekliste

 

 

 

Tænd/sluk apparatur

 

Kendskab til apparatur og betjening af dette herunder vægstativ/løst rør/buckyskuffe

 

Klargøring og eksponering af patienter

 

Ændring af patientdata inden eksponering

 

Kendskab til instruksen ”arbejdsgang vedr. rtg af thorax” (CVK, Port, egen læge o.lign)

 

 

Memory knap på røret

 

Låsning af lejet (f.eks. ved forflytninger)

 

Ændringer af KV, mAs, densitet

 

Kendskab til genstart af afsluttet undersøgelse

 

Tilføjelse af undersøgelser

 

Manuel indskrivning af patienter

 

Flytning af billeder

 

Redigering af billeder og afslutning

 

Kendskab til genstart af afsluttet undersøgelse

 

Kendskab til at genoptage afbrudte undersøgelser

 

Eksponering ved sengeoptagelse

 

Raster ved thorax og knogler

 

FFA ved optagelser

 

Skyflow

 

Kendskab til portørsystemet

 

Arbejdsgang i forhold til at bestille patienter fra afdelinger

 

Kendskab til bestilling at patientkørsler

 

Kendskab til udskrivning af befordringsgodtgørelsessedler

 

Kendskab til procedure omkring isolationspatienter

 

 

 

Kendskab til placering af akutkasse

 

Ilt og sug tjekkes hver morgen

 

Kendskab til RIS/PACS

 

Kendskab til flag i RIS

 

Kendskab til Strålehygiejne

 

Kendskab til tlf.nr. til rengøring

 

Kendskab til tilføjelse af undersøgelses koder i EasyViz

 

Hygiejniske principper

 

Opfyldning på stuen og kendskab til depoter

 

Kendskab til PRI-System

 

Kendskab til Ovarie/Gonade beskyttelse

 

Vide hvor man skal henvende sig hvis der skal ændres patientdata i PACS

 

Benyttelse af blodtryksapparat

 

Kendskab til patient kald (sluk for/alle kald)

 

Kendskab til placering af hjertestarter

 

Kendskab til placering af hjertestop knap og alarmering

 

Kendskab til placering af brandslukningsudstyr og alarmering

 

Kendskab til procedurer ved hjertestop: 22011

 

Oplæring i visitering af akutte konventionelle henvisninger og udvalgte CT henvisninger jf. Visitation - Visitationsregler for radiografer og sekretærer på Radiologisk afdeling afsnit Nord og Syd

 

CT – Radiografvisitation af akutte undersøgelser jf. CT – Radiografvisitation af akutte undersøgelser