Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PS/CPAP og NIV behandling på intensivafsnit, Hjørring

PS/CPAP behandling på maske1

Fremstilling1

Fremgangsmåde1

Indstilling1

NIV behandling1

Definition af begreber1

Kontraindikationer2

Fremstilling2

Fremgangsmåde2

Indstilling3

Referencer3

PS/CPAP behandling på maske

Anvendes til følgende patientgrupper:

Som udgangspunkt til alle patient-kategorier i intensiv afsnit til kortvarig maskebehandling. Ved behov for behandling i længere tid vælges NIV behandling.

Skal altid lægeordineres.

Fremstilling

Behandling gives via respirator på indstillingen ”ps/cpap”

Varmtvandsfugtersystem til respirator. Der vælges ”maske-ventilation” eller ”til tube” - fugtningsgraden indstilles automatisk (FISHER & PAYKEL MR 850).

Fremgangsmåde

Patienten lejres så vidt muligt siddende for at bedre respirationsarbejdet og dermed iltoptagelsen.

PS/CPAP gives kontinuerligt eller intermitterende. Intermitterende minimum hver 2. time, enten som minimum 3 x 10 vejrtrækninger eller med fastspændt maske 5-10 min. Ved kontinuerlig behandling ændres til NIV, da der ellers opstår lækagealarmer.

Ved fastspændt maske kræver det at patienten observeres tæt.

Ps/cpap kan også anvendes på oraltube og trakeostomitube ved en respiratorudstrapning.

Indstilling

Efter ordination.

Som udgangspunkt gives PEEP minimum 5 cm H2O og trykstøtte minimum 5.

Trykstøtte må aldrig stå på 0.

NIV behandling

Definition af begreber

NIV = Non Invasiv Ventilation

Anvendes til følgende patientgrupper:

  • • Patienter med CO2 problemer, f.eks. CO2 narkose.

  • •  Patienter med O2 problemer, f.eks. lungeødem, pneumoni.

  • •  KOL-patienter med CO2-retention.

  • •  Intubationstruede patienter.

  • •  Respiratorisk udtrættede patienter.

Anvendes kun på maske.

Kontraindikationer

Abdominalia / risiko for aspiration.

Patienter der har gennemgået store abdominale operationer / øvre abdominal kirurgi - risiko for at skade operationsområder/cikatricer på grund af det store tryk.

Patienter der har gennemgået mund-, hoved- eller hals-kirurgi for nylig.

Bevidsthedssvækkede patienter – patienten skal være i stand til at forsvare egne luftveje.

Truende eller manifest respirations-stop.

Svær kredsløbsmæssig instabilitet.

Opkastninger eller massive sekretproblemer.

Udræneret pneumothorax.

Manglende patient-kooperation.

Akut bihule- eller mellemørebetændelse.

Næseblødning med risiko for aspiration.

Fremstilling

Respiratoren indstilles til NIV behandling.

Et varmtvandsfugtesystem til respirator.

En varmtvandsfugter med temperaturindstilling: Der vælges ”maske-ventilation” - fugtningsgraden indstilles automatisk (FISHER & PAYKEL MR 850).

Fremgangsmåde

Patienten informeres om behandlingen, f.eks. at patienten ikke har mulighed for at tale, spise og drikke under behandlingen.

Det sikres at patienten har en velfungerende ventrikelsonde pga. risiko for aspiration samt ubehag ved luft i ventriklen i forbindelse med NIV behandling. Det skal dokumenteres i journal hvis der ordineres behandling uden sonde.

Patienten lejres så vidt muligt i siddende stilling.

Respiratoren indstilles til NIV behandling.

Den rette maske findes vha. skabelon og fastspændes på patienten, der kan evt. anvendes en silikonekile til sonden, så masken slutter bedre til.

Vær opmærksom på tryksår. Evt. påsætte trykaflastende plaster på næseryg.

Lægen ordinerer evt. stress lindrende behandling f.eks. morfin.

Der bør altid være en sygeplejerske i umiddelbar nærhed af patienten på grund af risiko for aspiration og til at berolige patienten - utryghed og panik ses ved maskeventilation.

Indstilling

Altid efter lægeordination.

Der kan vælges både support og kontrol modus.

Trykstøtte må aldrig stå på 0

Lækage alarm på Servo I kan ej ændres eller indstilles. Den kan kun aflæses, når den er over 65 %. Ved lækage kompenserer respiratoren.

Der vil altid være en backup ventilation – vær opmærksom på indstillingerne her.

Referencer

Fisher & Paykel Health Care: “Brugsvejledning”

Fisher & Paykel Health Care: Højt nasalflow

Pocket quide, ventilationsmodi, 2008, Maquet

Guldbrandsen T, Stubberud D.G. Intensiv sykepleie 3. udgave, 1. oplæg, Akide Norge 2015

DASAIM, Retningslinjer for behandling med non invasiv ventilation 2016