Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation - Visitationsregler for radiografer og sekretærer på Radiologisk afdeling afsnit Nord og Syd.

 

Formål

Sikre en ensartethed omkring hvilke radiologiske undersøgelser der må visiteres af henholdsvis radiografer og sekretærer på Radiologisk afdeling, afsnit Syd og Nord Aalborg sygehus.

 

Definition af begreber

Akut undersøgelse: Akut undersøgelse er en undersøgelse, der ønskes udført indenfor kort tid, enten på grund af patientens tilstand, eller fordi der er tale om patienter i behandlings / pakkeforløb.

 

Elektiv undersøgelse: Elektiv undersøgelse er en undersøgelse, der kan bookes. Kan godt være indenfor få dage, blot vi har tid til at booke den.

 

Akut patologisk tilstand: Fraktur, luksation…

Pneumothorax, Akut dyspnø af ukendt årsag, høj feber med muligt lungefokus, betydende pleuraansamling (1)

 

Ikke akut patologisk tilstand: Arthrose, Artrit…

CP- status…

 

Beskrivelse

På Radiologisk afdeling. afsnit Syd og Nord, må radiografen visitere følgende undersøgelser i almen røntgen:

 

Akutte henvisninger: Knogler med henblik på fraktur eller anden akut patologisk tilstand, samt oversigt over abdomen mhp. fremmedlegeme fra praktiserende læge, praktiserende speciallæge, skadestue/modtagelse, sengeafdelinger og ambulatorier/dagafsnit: (2)

 

Undtagelser er:

 

1.

På Nord skal knogleoptagelser på børn og unge under 18 år konfereres med en radiolog. Dette gælder dog ikke i vagt tid, hvor vagthavende radiograf selv visiterer almindeligt forekommende knogleundersøgelser.

2.

På syd skal knogleoptagelser på udefoto konfereres med en radiolog.

 

 

Akutte henvisninger: Thorax med henblik på akut patologisk tilstand på både børn og voksne. Må visiteres af radiografen både i dagtid og i vagten, bortset fra thorax m.h.p. fremmedlegeme.

 

 

 

På Radiologisk afdeling, afsnit Syd og Nord, må radiografen visitere følgende undersøgelser i CT:

Akut henvisning på CT af Columna cervicalis, med henblik på luksation eller fraktur. (3)

 

Akut RTG henvisning på sternoclaviculærled obs fraktur eller luksation må gerne omvisiteres til CT sternoclaviculærled.

 

Akut RTG henvisning på sternum obs fraktur må gerne omvisiteres til CT sternum.

Akut henvisning på CT af ansigtsskelet med henblik på fraktur.

 

Akut henvisning på IKCT med henblik på sten.

 

Henvisning på CT – Spotmåling og femoral anteversion på patienter henvist fra Ortopædkirurgi Nordjylland (4)

 

Henvisning på CT Femoral Anteversion, henvist af speciallæger ved Ortopædkirurgi Nordjylland. (4)

 

Henvisning på MR cerebrum TCI (transitorisk cerebral iskæmi)

 

Henvisning på trombolysescanning

 

Henvisning på CT cerebrum obs. SAH (SAH NK) henvist fra Neurokirurgisk afdeling

 

 

På Radiologisk afdeling, afsnit Syd og Nord, må sekretæren visitere følgende undersøgelser i almen røntgen:

 

Akutte henvisninger: fra praktiserende læge, praktiserende speciallæge, skadestue/modtagelse, sengeafdelinger og ambulatorier/dagafsnit:

 

Knogler med henblik på fraktur/luksation eller anden akut patologisk tilstand.

Ved henvisning af patienter med henblik på fraktur/luksation eller anden akut patologisk tilstand i columna thoracalis eller lumbalis, er det henvisende læge der vurderer hvordan patienten skal transporteres til hospitalet.

 

Mammokræftpakkeforløb.

 

MR-cerebrum pakkeforløb

MR cerebrum udredning - kode: UXMA00+UXZ11+UXZ20+UXZ53 – kort kode: mrcud

MR cerebrum basis - kode: UXMA00+UXZ11+UXZ20+UXZ53 – kort kode: mrcba

 

 

 

Thorax med henblik på akut patologisk tilstand (i dagtiden).

 En undtagelse er:

 

1.

På Nord skal thorax optagelser på børn og unge under 18 år, hvis henvist fra praksis, konfereres med en radiolog.

 

 

Elektive henvisninger fra praktiserende læge, praktiserende special læge, sengeafdelinger og ambulatorier/dagafsnit:

 

Knogler med henblik på kontrolrøntgen eller ikke akut patologisk tilstand.

 

Thorax med henblik på kontrolrøntgen eller ikke akut patologisk tilstand.

 En undtagelse er:

1.

På Nord skal alle knogle- og thorax optagelser på børn og unge under 18 år konfereres med en radiolog, hvis radiografen skønner det nødvendigt.

 

 

Referencer

 

1

Instruks for bestilling af røntgen af thorax. udarbejdet af Ledende overlæge Thorkil Christensen, oversygeplejerske Jørn Bols, ledende overlæge Jørn Møller og centerchef Carl-Otto Gøtzsche:(Papirudgave 2007)

 

2

Henvisning – Visitation - Røntgenundersøgelser på ortorad sektor

 

3

CT – Columna cervicalis – Retningslinier

 

4

Henvisning – Visitation – CT-undersøgelser ortorad sektor

 

5

Henvisning – Visitation - Røntgenundersøgelser på ortorad sektor