Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi eller analgesi til patienter til skulderalloplastik, –osteosyntese og operation på klavikel

Beskrivelse

Der skal foreligge BAC-test til disse indgreb. Blodtypebestemmelse og BAC-test hos skulder/albuepatienter til operation i Klinik Farsø

Patienten modtages gerne i forrum til operationsstuen. Klargøring, modtagelse og afslutning af anæstesi i O-anæstesi

Anæstesiskema foreligger.

Personalet sikrer at kirurg er kontaktet.

Patienten monitoreres med NiBT, SaO2 og ekg.

Der anlægges i.v. adgang i samme arm som BT-måling.

Obs evt. ordination af præoperativ antibiotika på tilmeldingen eller i journal.

Anæstesiform

Udføres hyppigst i GA, sjældnere i regional blokade Perifere nerveblokader til overekstremiteten.

Lejring

Beach chair (se lejringsmappe).

Ved patienter med påvirket cirkulation er det vigtigt, at lejringsændringen fra liggende til siddende opnås gradvist. Der kan evt. forud for dette gives infusion af krystalloider, efter aftale med anæstesilægen.

Specielle forhold

Ved disse operationer skal der være anæstesipersonale på OP-stuen under hele forløbet, også selvom det eventuelt udføres i regional blokade.

Postoperativt

Patienter, der har været i generel anæstesi, skal observeres på opvågningsafsnittet.

Overlevering af patient foregår ved hjælp af Informationsoverdragelse ved overflytning af patienter fra operationsafdeling O til opvågningsafdeling – sengeafdeling –intensivafdeling

Ved regional anæstesi kan patienten køres direkte til afdelingen efter endt operation.