Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Usteril og steril sårvask

Beskrivelse

 • • Patienten lejres, så vedkommende ligger/sidder godt og lægen kan sidde i en god stilling til inspektion og evt. sutur. OBS at mange patienter kan risikere at blive utilpasse under sårvasken

 • • Evt. nødforbinding opløses med tempereret postevand eller saltvand

 • • Sygeplejersken vurderer såret. Overfladiske sår kan vaskes usterilt

 • • Tetanus vaccinationsstatus oplyses af patienten og sygeplejersken handler ud fra oplysningen Tetanus/difteri-vaccination

 • • Er det et sår, der skal sutureres og sygeplejersken vurderer, at det er dybt eller patienten har mange smerter, tilkaldes lægen for at lægge lokalbedøvelse inden sårvask

 • • Der kan evt. bruges lidokaingel i såret

 • • Ved urolige/angste børn kan der bruges lattergas jf instruks: Anvendelse af lattergas til smertebehandling ved mindre smertevoldende procedurer i akutmodtagelsen og børneafdelingerne

Definition af begreber

Overfladiske sår er sår, der er begrænset til hud og øvre subcutis.

Store/dybe sår går dybere end subcutis.

Swarfega: Håndrens til skånsom afrensning af olie, fedt, tjære, maling og snavs. Skylles efter med vand.

Usteril vask

 • • Der bruges et usterilt vaskefad eller hældes postevand direkte over sterile krøller/kompresser til brug ved sårvask. Andre gange kan patienten selv skylle såret ved vasken, under rindende vand.

 • • Der bruges usterile handsker

 • • Der bruges almindelig tempereret postevand fra vandhanen. Nedkøling af såret forlænger ophelingsprocessen

 • • Ved sår med meget størknet blod eller kontamination kan hånden/foden sættes i blød i vaskefad. NB brug aldrig sæbe

 • • Sår andre steder på kroppen vaskes af med sterile krøller/kompresser og tempereret postevand

 • • Synlige fremmedlegemer/snavs fjernes med skylning, evt. skylleskjold, neglebørste med svamp, kanyle eller engangspincet.

 • • Meget snavset hud omkring såret kan vaskes med flydende sæbe (pH ca. 5, da det understøtter hudens forsvar mod mikroorganismer), som skylles af. OBS at der ikke kommer sæbe i såret, da det hæmmer sårhelingsprocessen

 • • Ved maskinolie på huden omkring såret, kan der bruges swarfega. OBS at det ikke kommer i såret

 • • Dybere læsioner, senelæsioner eller åbne frakturer vaskes sterilt

Ved ikke sutur krævende sår

 • • Lægen vurderer om der skal limes, påsættes steristrips eller sættes et plaster på såret

Ved sutur krævende sår

 • • Suturbakken pakkes sterilt ud på et rullebord

 • • Sutur, sterile handsker og evt. hulstykke pakkes sterilt ud

 • • Der hældes klorhexidinsprit 0.5 % i koppen med sterile krøller

 • • Der kan evt. hældes natriumklorid i den tomme kop, der kan bruges under sutureringen

 • • Lyset fra operationslampen rettes til

 • • Sygeplejersken assisterer lægen under proceduren

 • • Efter suturering soignerer sygeplejersken huden omkring cikatricen

 • • Der sættes plaster på

Steril vask

Når der skal vaskes sterilt i akutmodtagelsen er det store/dybe læsioner, sene- eller nervelæsioner eller åbne frakturer

 • • Såret skylles godt med natriumklorid inden den sterile vask. Læg sugende underlag under såret, som fjernes lige efter

 • • Skiftesæt pakkes sterilt ud på rullebord

 • • Der hældes natriumklorid i koppen med krøller

 • • Der pakkes sterile kompresser og/eller servietter ud, alt efter hvor stort såret er og hvor meget det bløder

 • • Der pakkes evt. skylleskjold- eller venflon med 20 ml sprøjte ud til skylning af såret

 • • Der bruges sterile handsker, mundbind, operationshue og evt. beskyttelsesbriller.

 • • Såret vaskes sterilt med de sterile kompresser/krøller

 • • Der sættes steril forbinding på

 • • Evt. ordineret antibiotika gives og der gives evt. tabletter og/eller recept med hjem

Information til patienten

 • • Patienten informeres om infektionsrisiko og specielle forholdsregler af både lægen og sygeplejersken

 • • Hvis såret er sutureret informerer lægen om tid til suturfjernelse ved egen læge

 • • Pjece: ”Sådan behandler du et sår” udleveres af sygeplejersken. Dato for suturfjernelse kan evt. skrives i pjecen

Oprydning

 • • Alt engangsmateriale smides ud

 • • Lægen smider nåle og andre spidse genstande i kanyleboksen, som er på stuen

 • • Engangs instrument (med rødt skaft) kasseres i gul spand i skyllerum. Andre instrumenter åbnes og skylles i koldt vand og vaskes i opvaskemaskinen i skyllerummet.

Formål

At opnå en hurtig sårheling og forbygge efterfølgende infektion.

At vurderer sårets omfang med henblik på videre behandling.

 

Referencer

Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk.