Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Usteril og steril sårvask

Beskrivelse

 • • Patienten lejres, så han ligger/sidder godt og lægen kan sidde i en god stilling til inspektion og evt. sutur. OBS at mange patienter kan risikere at blive utilpas eller besvime under sårvask.

 • • Evt. nødforbinding opløses med tempereret postevand eller saltvand.

 • • Sygeplejersken vurderer såret. Overfladiske sår kan vaskes usterilt hvorimod dybere sår vaskes sterit.

 • • Tetanus vaccinationsstatus oplyses af patienten og sygeplejersken handler ud fra oplysningen Tetanus/difteri-vaccination

 • • Sygeplejersken bør tage højde for, at sårvask kan være smertefuldt for patienten.

Usteril vask

 • • Der bruges et usterilt vaskefad eller hældes postevand direkte over sterile krøller/kompresser til brug ved sårvask. Andre gange kan patienten selv skylle såret under rindende vand ved håndvasken.

 • • Der bruges usterile handsker.

 • • Der bruges almindelig tempereret postevand fra vandhanen. Nedkøling af såret forlænger ophelingsprocessen.

 • • Sår på hånd eller fod: Ved sår med meget størknet blod eller kontamination kan hånd/fod sættes i blød i vaskefad. NB brug aldrig sæbe, da sæbe hæmmer sårhelingen.

 • • Sår andre steder på kroppen vaskes af med sterile krøller/kompresser og tempereret postevand

 • • Synlige fremmedlegemer/snavs fjernes med skylning, evt. skylleskjold, neglebørste med svamp, kanyle eller engangspincet.

 • • Meget snavset hud omkring såret kan vaskes med flydende sæbe (pH ca. 5, da det understøtter hudens forsvar mod mikroorganismer), som skylles af. OBS at der ikke kommer sæbe i såret, da det hæmmer sårhelingsprocessen

 • • Ved maskinolie på huden omkring såret, kan der bruges swarfega. OBS at det ikke kommer i såret

Ved ikke suturkrævende sår

 • • Læge eller behandlersygeplejerske vurderer, om der skal limes eller påsættes steristrips og sættes et plaster på såret

Ved suturkrævende sår

 • • Suturbakken pakkes sterilt ud på et rullebord

 • • Sutur, sterile handsker og evt. hulstykke pakkes sterilt ud

 • • Der hældes klorhexidinsprit 0.5 % i koppen med sterile krøller

 • • Der kan evt. hældes natriumklorid i den tomme kop, der kan bruges under sutureringen

 • • Lyset fra operationslampen rettes til

 • • Sygeplejersken assisterer lægen under proceduren

 • • Efter suturering soignerer sygeplejersken huden omkring cikatricen

 • • Der sættes plaster på

Steril vask

Store/dybe læsioner, sene- eller nervelæsioner eller åbne frakturer vaskes sterilt

 • • Såret skylles godt med natriumklorid inden den sterile vask. Læg sugende underlag under såret, som fjernes efterfølgende

 • • Skiftesæt pakkes sterilt ud på rullebord

 • • Der hældes natriumklorid i koppen med krøller

 • • Der pakkes sterile kompresser og/eller servietter ud, alt efter hvor stort såret er og hvor meget det bløder

 • • Der pakkes evt. skylleskjold- eller venflon med 20 ml sprøjte ud til skylning af såret

 • • Der bruges sterile handsker, mundbind, operationshue og evt. beskyttelsesbriller.

 • • Såret vaskes sterilt med de sterile kompresser/krøller

 • • Der sættes steril forbinding på

 • • Evt. ordineret antibiotika gives og der gives evt. tabletter og/eller recept med hjem

 • • Sygeplejersken hjælper lægen med at informere patienten om videre plan og behandling.

Afsnittets PRI dokumenter om smertebehandling:

Information til patienten

 • • Patienten informeres om infektionstegn og specielle forholdsregler af både lægen og sygeplejersken

 • • Hvis såret er sutureret, informerer lægen om tid til suturfjernelse ved egen læge eller hjemmesygeplejerske Suturfjernelse

 • • Pjece: ”Sådan behandler du et sår” udleveres af sygeplejersken. Dato for suturfjernelse skrives i pjecen

Oprydning

 • • Alt engangsmateriale smides ud

 • • Lægen smider nåle og andre spidse genstande i kanyleboksen, som er på stuen

 • • Engangsinstrumenter (med rødt skaft) kasseres i gul spand i skyllerum. Andre instrumenter åbnes og skylles i koldt vand og vaskes i opvaskemaskinen i skyllerummet.

Definition af begreber

Overfladiske sår er sår, der er begrænset til hud og øvre subcutis.

Store/dybe sår går dybere end subcutis.

Swarfega: Håndrens til skånsom afrensning af olie, fedt, tjære, maling og snavs. Skylles efter med postevand.

 

Formål

At der foretages korrekt vurdering af sårets omfang og korrekt vask, med henblik på videre behandling.

At opnå en hurtig sårheling og forbygge efterfølgende infektion.

 

Referencer

Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk.