Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralydsskanning - Fostervandsmængde

 

Formål

At beskrive hvorledes fostervandsmængde vurderes ved ultralyd.

 

Indledning

Fostervandsmængden kan bruges til vurdering af fostrets tilstand og som advarsel om sygdom hos fostret. Både for lidt og for meget fostervand kan være tegn på en patologisk graviditet.
Fostervandsmængden (FV) styres efter uge 16 væsentligt af en balance mellem fostrets urinproduktion og synkefunktion.


Der er mange forskellige metoder til vurdering af fostervandsmængden, men ingen er særlig sensitiv ift. at detektere abnorm tilstand. Måling af fostervandsmængde kan betragtes som et forsøg på at gøre et subjektivt indtryk objektivt.

 

Definitioner

DVP:

Single deepest pocket/dybeste sø.

AFI:

Amnion fluid index.

Oligohydramnios:

For lidt fostervand. DVP <2, AFI <5.

Polyhydramnios:

For meget fostervand. DVP >8, AFI ≥25.

Nedsat mængde fostervand:

DVP >2/AFI >5, men under 5 percentilen i Astraia.

Øget mængde fostervand:

DVP <8/AFI <25, men over 95 percentilen i Astraia.

 

Procedure

Ved alle ultralydsskanninger bør fostervandsmængden vurderes subjektivt. Hvis fostervandsmængden skønnes normal, noteres dette i Astraia.
Fostervandsmængden bør måles ved subjektiv mistanke om abnorm fostervandsmængde.

 

Teknik
Der findes flere teknikker til at måle fostervandsmængden. Her beskrives to metoder.

 

DVP (anbefalede metode):

 • • Den dybeste lomme uden navlesnor eller ekstremiteter identificeres.

 • • Transduceren holdes i ret vinkel i forhold til uterus’ kontur.

 • • Målingen foretages langs en lodret (vertikal) linje.

 • • Den horisontale dimension af det lodrette mål skal være mindst 1 cm.

 

Billede 1

 

AFI

 • • Uterus deles i fire ”kvadrater”.

 • • Transduceren holdes i parasagittalt plan under hele undersøgelsen.

 • • Målingerne foretages langs lodrette linjer (dvs. vinkelret på lejet, parallelt med maters columna).

 • • Den dybeste lomme med fostervand uden navlesnor eller ekstremiteter måles i hver kvadrant.

 • • AFI = summen af de fire mål

 

page11image317022784Billede 2

 

Oligohydramnios

Dybeste lomme <2 cm: Oligohydramnios. (Anbefalede metode).
(AFI <5 cm: Oligohydramnios).

 

Håndtering

Se instruks ”Oligohydramnios”.

 

Nedsat mængde fostervand:

DVP under 5 percentilen i Astraia, men DVP >2 cm. (Anbefalede metode).

(AFI under 5 percentilen i Astraia men AFI >5 cm).
Medfører sædvanligvis ikke intervention eller ekstra kontroller, med mindre andre forhold indikerer dette.

 

Polyhydramnios

Dybeste lomme >8 cm: Polyhydramnios.

Såfremt DVP >8 i singleton graviditeter måles AFI mhp. vurdering af graden af polyhydramnios.

 • • AFI ≥25 cm: Polyhydramnios.

  • AFI 25-30 cm: Let polyhydramnios.

  • AFI >30-34 cm:Moderat polyhydramnios.

  • AFI >35 cm: Svær polyhydramnios.

Såfremt DVP >8, men AFI <25, da er der ikke tale om polyhydramnios.

Ved gemelligraviditet anvendes kun DVP.

 

Håndtering

Se instruks ”Polyhydramnios

Øget mængde fostervand

AFI over 95 percentilen i Astraia men AFI <25 cm.
DVP over 95 percentilen i Astraia men DVP <8 cm:
Medfører sædvanligvis ikke intervention eller ekstra kontroller, med mindre andre forhold indikerer dette.

 

Referencer

DSOG guideline Oligohydramnios 2012

DSOG guideline Polyhydramnios 2016