Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abort kirurgisk, præ- og postoperativ sygepleje, Operations- og behandlingsafsnit, Thisted


Beskrivelse

Abortus provocatus, evacuatio uteri

 

Vær opmærksom på, om det drejer sig om en ufrivillig abort eller en provokeret abort. Placer ikke en patient af hver kategori ved siden af hinanden i mobiliseringsafsnittet.

 

 1. 1. Modtagelse ifølge tjekliste Tjekliste for patienter i den Perioperative enhed på operationsdagen


 

 1. 2. Klargøring til OP ifølge tjekliste. Tjekliste for patienter i den Perioperative enhed på operationsdagen

 

 • • Der skal være underskrevet ”Anmodning om svangerskabsafbrydelse”, se bilag 1. Det er okay hvis der i journalnotatet fremgår, at underskrevet anmodning forefindes hos egen læge.

 • • Hvis patienten er under 18 år, SKAL der desuden være underskrift fra forældre/værge, se bilag 2.

 • • Obs chlamydia-svar - hvis positiv, gives profylaktisk antibiotika-behandling, p.t. Tbl. Azithromycin a 500 mg 2 stk. præoperativt.

 • • Obs blodtype (om patienten er rhesus negativ).

 • • Patienten får ved ankomsten hertil udleveret tbl. Cytotec, som skal oplægges vaginalt minimum 2 timer før OP.

 

 1. 3. Modtagelse i opvågning/mobilisering, ifølge tjekliste Tjekliste for patienter i den Perioperative enhed på operationsdagen

 

 • • Er patienten Rhesus negativ, gives intramuskulært Rhesonativ 1 ml. Anti-D umiddelbart efter ankomsten til mobiliseringen for at forebygge rhesusimmunisering. Patienten observeres for anafylaktisk chok i ca. ½ time. jf. Rhesusprofylakse

 • • Gynækologen skal ordinere anti-D, og det skal noteres i journalen og af sygeplejerske på anæstesiskema og i CSC. Der skal udfyldes kort, som patienten skal have med hjem (ligger sammen med ampullen).

 • • Anti D hentes i blodtype laboratoriet mindst 1 time før indgift (HUSK ved afhentning at medbringe label).

 • • Blødning af menstruationsstyrke de første dage aftagende – der kan være pletblødning frem til næste menstruation. Der må IKKE anvendes tampon i denne periode.

 • • Det anbefales at bruge kondom ved samleje så længe der er blødning

 • • Informere om infektionstegn og gennemgang af ”Gode råd gynækologiske operationer”, se Bilag 3

 • • Undgå karbad, havbad og svømmehal indtil blødning er ophørt

 • • Ca. 2 dages rekreation

 • • Sikre sig, at patienten har talt med lægen om antikonception

 • • Husk pt. på tilbuddet om abortsamtale (pjecen udleveres IKKE hos os, de har fået den i ambulatoriet). Se bilag 4.

 

 1. 4. Udskrives ifølge tjekliste. Tjekliste for patienter i den Perioperative enhed på operationsdagen

 

Formål

At sikre en ensartet sygepleje og et veltilrettelagt patientforløb.

 

Definition af begreber

Mobiliseringen: Kombineret opvågnings- og udskrivelsesafsnit.

Rhesus immunisering: Blodtypeimmunisering ses ved uforligelighed mellem føtalt og maternelt blod (isoimmunisering).

 

Referencer:

Gynækologisk/obs. afd: Abortus provokatus, kirurgisk

Gynækologisk/obs. afd: Rhesusprofylakse

Gynækologisk/obs. afd: Patientvejledning: Missed abortion