Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abort kirurgisk, præ- og postoperativ sygepleje

 

Formål:

At sikre en ensartet sygepleje og et veltilrettelagt patientforløb til den dagkirurgiske patient.

 

Definition af begreber:

Mobiliseringen: Kombineret opvågnings- og udskrivelsesafsnit.

Rhesus immunisering: Blodtypeimmunisering ses ved uforligelighed mellem føtalt og maternelt blod (isoimmunisering).

 

Beskrivelse:

 

Abortus provocatus, evacuatio uteri

 

Vær opmærksom på, om det drejer sig om en ufrivillig abort eller en provokeret abort. Placerer ikke en patient af hver kategori ved siden af hinanden i mobiliseringsafsnittet.

 

 1. 1. Modtagelse ifølge tjekliste Tjekliste til dagkirurgiske patienter på operationsdagen

 

2. Klargøring til OP ifølge tjekliste. Tjekliste til dagkirurgiske patienter på operationsdagen

 • • Der skal være underskrevet ”Anmodning om svangerskabsafbrydelse”, se bilag 1. Det er okay hvis der i journalnotatet fremgår, at underskrevet anmodning forefindes hos egen læge.

 • • Hvis patienten er under 18 år, SKAL der desuden være underskrift fra forældre/værge, se bilag 2.

 • • Obs chlamydia-svar - hvis positiv, gives profylaktisk antibiotika-behandling, p.t. Tbl. Azithromycin a 500 mg 2 stk. præoperativt.

 • • Obs blodtype (om patienten er rhesus negativ).

 • • Patienten får ved ankomsten hertil udleveret tbl. Cytotec, som skal oplægges vaginalt minimum 2 timer før OP.

 

3. Modtagelse i mobiliseringen, ifølge tjekliste Tjekliste til dagkirurgiske patienter på operationsdagen

 • • Er patienten Rhesus negativ gives intramuskulært Rhesonativ 1 ml. Anti-D umiddelbart efter ankomsten til mobiliseringen for at forebygge rhesusimmunisering. Patienten observeres for anafylaktisk chok i ca. ½ time. jf. Rhesusprofylakse

 • • Gynækologen skal ordinere anti-D, og det skal noteres i journalen og af sygeplejerske på anæstesiskema og i CSC. Der skal udfyldes kort, som patienten skal have med hjem (ligger sammen med ampullen).

 • • Anti D hentes i blodtype laboratoriet umiddelbart før indgift ( HUSK at medbringe label).

 • • Blødning af menstruationsstyrke de første dage aftagende –der kan være pletblødning frem til næste menstruation. Der må IKKE anvendes tampon i denne periode.

 • • Det anbefales at bruge kondom ved samleje så længe der er blødning

 • • Informere om infektionstegn og gennemgang af ”Gode råd gynækologiske operationer”, se Bilag 3

 • • Undgå karbad, havbad og svømmehal indtil blødning er ophørt.

 • • Ca. 2 dages rekreation.

 • • Sikre sig, at patienten har talt med lægen om antikonception.

 • • Husk pt. på tilbuddet om abortsamtale (pjecen udleveres IKKE hos os, de har fået den i ambulatoriet). Se bilag 4

 

4. Udskrives ifølge tjekliste. Tjekliste til dagkirurgiske patienter på operationsdagen

 

 

Referencer:

Gynækologisk/obs. afd: Abortus provokatus, kirurgisk

Gynækologisk/obs. afd: Rhesusprofylakse

Gynækologisk/obs. afd: Patientvejledning: Missed abortion