Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT – Direkte henvisning til CT af cerebrum på de radiologiske afdelinger i Region Nordjylland

 

(Der er alene tale om direkte henvisningsmulighed af patienter over 18 år. Alle patienter under 18 år bør henvises til specialafdeling med henblik på strålehygiejnisk udredning).

 

Patienter med symptomer fra cerebrum kan henvises direkte til CT-scanning på de radiologiske afdelinger i Region Nordjylland fra Almen Praksis.

 

Alle patienter, der opfylder kriterierne for at indgå i kræftpakker, skal videreudredes i henhold til retningslinierne for den enkelte kræftpakke.

Ved mistanke om ikke-akut infarkt (op til omkring 6 uger) er haste – UL af halskar mest rimelige undersøgelse, men man kan se CT som en supplerende undersøgelse, som kan give information om evt. behandling.

Mistanke om kronisk subduralt hæmatom, med alder < omkring 2 mdr. er relevant som indikation for en hurtig CT.

Ældre patienter med ændret adfærd > 75 år, hvor man vil udelukke en organisk årsag (tumor/blødning mm) kan henvises til CT.

Der er normalt ikke indikation for CT ved nedenstående:

 

Langvarig hovedpine uden fokale symptomer. Er der fokale symptomer udløses kræftpakke.

Epilepsi (hvis der skal udredes skal der udføres MR ved specialafdeling).

Mistanke om aneurisme på grund af arvelighed skal ikke udredes med CT (MR angio via specialafdeling)

 

Husk at bestille s-creatinin, når der henvises til CT med kontrast.

Obs. blødning og obs. subduralt hæmatom er en akut undersøgelse, der kræver akut henvisning til Neurokirurgisk Afdeling, hvorfor Almen Praksis ikke kan henvise hertil.

De allerede eksisterende aftaler vedr. Demens fortsætter uændret.

Henvisning til CT fra Almen Praksis opfattes som elektive henvisninger, der har til formål at accelerere udredningen af vanskelige patienter, således at akutte og hastende patienter skal henvises direkte til specialafdeling, for ikke at forsinke udredningen. Der kan dog forekomme overraskende fund, der kræver akut eller hastende svarafgivelse, ligesom en beskrivelse kan kræve kontakt til henvisende instans med henblik på afklaring af usikkerheder mm. Derfor bør henvisende læge angive telefonnummer, man kan kontakte. Kan man ikke kontakte henvisende læge i dagtiden, bliver den praktiserende læge, der har ”vagten” kontaktet, med henblik på umiddelbar svarafgivelse.

De radiologiske afdelinger kan ikke arrangere indlæggelse eller kontakt til speciallæge – dette skal ske fra henvisende instans.

 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/patientforloeb/visitationsmeddelelser/billeddiagnostik/ct-scanning/