Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arteriepunktur – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Formål

 • • at arteriepunktur, taget af læge eller sygeplejerske, udføres og analyseres korrekt.

 

Beskrivelse

Personale i Medicinsk Afdeling kan efter oplæring foretage arteriepunktur og anvende ABL-apparat til analysering heraf. ABL-apparat findes i afsnit 204B, 402 og 404.

Alle afsnit kan bringe blodprøven til Klinisk Biokemisk Afdeling til analyse.

 

Før udførelse af arteriepunktur - prøvetagning

Man skal sikre sig

 • • at patienten har været i hvile i minimum 15 minutter, dvs. ligget i sengen eller siddet i samme stol

 • • at den iltdosis, der er angivet på PTB-blanketten, er præcis den, som patienten får.
  Det kan være enten
  ÷ ilt, aflæst iltdosis på ilt-flowmeter, Iltflow og Totalflow ved Airvo-behandling eller Iltflow og IPAP/EPAP ved NIV-behandling.

 • • at patienten har fået den aktuelle iltdosis i minimum 20 minutter før udtagelse af blodprøven. (undtaget i meget akutte situationer).

Patientidentifikation

 • • Udfør patientidentifikation.

 

Udførelse af arteriepunktur - prøvetagning

 1. 1. HUSK hånddesinfektion.

 2. 2. Der gøres klar med arteriepunktursprøjte, klorhexidinswaps, steril vatrondel samt fikseringsplaster.
  Sprøjtestemplet trækkes op til ca. 1 ml mærket.

 3. 3. Det sikres, at patienten er informeret om proceduren og er lejret godt.

 4. 4. Hånden lejres bedst muligt, gerne således at håndleddet er bøjet let bagover.
  Arteria radialis udpalperes med 2. og 3. finger og området desinficeres. Husk også at desinficere de fingre, der palperes med.
  Indstikket foretages mellem de to fingre i en vinkel på mindst 45 grader.

 5. 5. Ved korrekt indstik vil arterietrykket selv fylde sprøjten til det forudbestemte volumen.
  Rammes en vene, ses evt. lidt mørkere blod og et lille blodflow. Sprøjten fyldes sandsynligvis ikke til det bestemte volumen. Afslut prøvetagningen og udfør en ny.

 6. 6. Når blodet når stemplet, skal man vente ca. 2 sekunder og lade blodet komme i kontakt med sprøjtens ventilmateriale for at forsegle prøven.

 7. 7. Afslut prøvetagningen. Træk sprøjte med kanyle ud, sæt kanylen i beskyttelsesholderen og fjern kanylen. Forsyn prøven med den medfølgende beskyttelseshætte. Sæt vat på indstiksstedet.

 

Efter arteriepunktur - prøvetagning

 1. 1. Efter prøvetagning komprimeres indstiksstedet manuelt i minimum 5 minutter.

 2. 2. Fjern straks evt. luftbobler fra prøven og bland den grundigt ved at vende den ca. 10 gange og herefter rulle den mellem håndfladerne.

 3. 3. Arterieblod analyseres straks efter prøvetagningen.

 • Hvis Klinisk Biokemisk Afdeling skal analysere prøven påsættes PTB-nummeretikette, og prøven afleveres straks (evt. afkølet af isterninger, hvis der går mere end 10 minutter, før analyse kan foretages)

 • I Medicinsk Afdeling kan prøven analyseres på ABL-apparatet (i afsnit 204B, 402 eller 404) af oplært personale– jf. vejledningen ved apparatet.