Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forgiftning med Salicylsyrepræparater

 

Definition

Symptomer

 Ved mild/moderat intoksikation

 Ved svær intoksikation

Biokemi

Behandling

Væskebalance

Dialyse

Referencer

Definition

Terapeutisk niveau for s-salicylat er 0,7-2,2 mmol/l.

Mild intoksikation: s-salicylat 2,3-3,0 mmol/l.

Moderat intoksikation: s-salicylat 3,1-4,5 mmol/l.

Svær intoksikation: s-salicylat > 4,5 mmol/l.

 

Symptomer

Ved mild/moderat intoksikation

Takypnø, mavesmerter, kvalme, opkastning, ofte blodtilblandet, desuden feber, øresusen, hørenedsættelse, svimmelhed.

Ved svær intoksikation

Der kan ses forvirring, uro, svedeture, kramper, dehydrering, delirium, koma, takykardi, cerebralt og pulmonalt ødem.

Symptomerne debuterer inden for 6 timer efter tabletindtagelsen, og serumkoncentrationen er ved indlæggelsen i reglen godt korreleret til forgiftningens sværhedsgrad. Forgiftningsdiagnosen kan dog volde vanskeligheder, og indlæggelse bør finde sted alene på mistanke om forgiftning. Forgiftningen er sværere ved kronisk overdosering og hos ældre.

Biokemi

Forgiftningssymptomer korrelerer ikke fuldstændigt til serum salicylate, men de fleste patienter udviser forgiftningssymptomer når serum-salicytat overstiger 3.0 til 3.6 mmol/L.

S-salicylat og blodgas-analyse bestemmes hver anden time indtil to på hinanden faldende s-salicylater.

Akut salicylatforgiftning er initielt karakteriseret ved respiratorisk alkalose pga hyperventilation, da salicylate stimulerer respirationscenteret i medulla, men efterfølges af blandet respiratorisk/metabolisk acidose pga hypoventilation og laktatophobning

 

Væsketal med creatinin og kalium samt koagulationsstatus og EKG monitoreres.

Hæmostasen påvirkes gennem hastigt fald i koagulationsfaktorer (II, VII, X), og i de sværeste tilfælde ses blødningstendens med stigende INR.

Behandling

Ventrikeltømning er stort set ikke aktuelt, kun ved sikker indtagelse af toksiske doser indenfor en time. Aktivt kul gives, 1 gram/kg krops-vægt.

Tærsklen for iværksættelse af mere end symptomatisk behandling ca. 0,5 g salicylat/l (3,6 mmol/l). Letal dosis er 0,4-0,5 g/kg legemsvægt.

Indlæggelse og alkalinisering af urinen iværksættes, før s-salicylat foreligger.

 

Infusionsvæske

Isotonisk natriumbikarbonat 167 mmol/l tilsat kaliumklorid 20 mmol/l.

 

Infusionshastighed

 

0-4 time

400 ml/time

5- time

150 ml/time

 

Urin pH måles hver time, urin pH på 8 tilstræbes, men kan være svær at opnå.

En samlet dårlig generel helhedsbedømmelse taler for dialyse, også ved lavere s-salicylat.

Efter indgift af 1500 ml justeres væskebehandlingen:

Ved urin pH ≥7,5 fortsættes ovenstående regime med 150 ml/time.

Ved urin pH <7,5 og acidose/alkalose i arterieblod samt fald i s-salicylat, klinisk bedring uden overhydrering fortsættes som ved indlæggelsen, 400 ml/time, derefter ny urin pH-kontrol.

Ved urin pH <7,5 og tiltagende alkalose i arterieblod samt fravær af fald i s-salicylat kontaktes nefrologisk bagvagt.

Væskebalance

Timediureser på minimum 100 ml/time tilstræbes.

Ved timediureser < 100 ml eller/og tegn på overhydrering:
furosemid (Diural) 40 mg i.v., evt. suppleres med refrakte doser furosemid (Diural) 20 mg i.v.

Samlet væskeindgift 1. døgn ca. 4,5 liter, idet der tilstræbes en positiv væskebalance på maksimalt 1000 ml.

Alkalisering af urinen medfører kaliumtab. Ved lav/faldende s-kalium øges infusion af kalium.

Ved tetanisymptomer (hypokalcæmi) gives der, i separat natriumklorid- eller glukosedrop (100 ml), 10 ml calciumklorid (0,5 mmol/ml).

Alkaliseret diurese afbrydes ved s-salicylat <3,5 mmol/l.

Ved høj INR/blødningsrisiko gives der phytomenadion (Konakion Novum) 10 mg i. v. (obs. kontraindikationer som for eksempel metallisk hjerteklapprotese). Ved hypoglykæmi 10 % glukosetilskud.

 

Dialyse

Hvis serum-salicylat findes højere end 5,8 mmol/l, kontaktes nefrologisk bagvagt. Hæmodialyse drøftes, CVVH er ikke tilstrækkelig ved salicylat-forgiftning. S-salicylat > 7.2 mmol/l er absolut dialyse-indikation.

Dialyse kan også være indiceret ved: s-salicylat > 6.5 mmol/l

- lungeødem og cerebral ødem

- svær ændret mental status

- kronisk overdosering (s-salicylat > 4,5 mmol/l)

- nyreinsufficiens, der hindrer renal udskillelse af salicylat

- klinisk forværring trods sufficient behandling

En samlet dårlig generel helhedsbedømmelse taler for dialyse, også ved lavere s-salicylat.

 

Varighed af hæmodialyse må ofter forlænges udover 4 timer, og bør fortsætte indtil:

  • s-salicylat falder til terapeutisk niveau (<2,2 mmol/l)

  • acidosen er ophævet

  • klinisk fremgang

Efter ophør af hæmodialyse fortsat monitorering af pt, blodgas-analyse og s-salicylat mhp evt. rebound-fænomen.

 

Referencer

UpToDate: Salicylate (aspirin) poisoning in adults.

https://www.uptodate.com/contents/salicylate-aspirin-poisoning-in-adults?search=salicylate%20overdose&source=search_result&selectedTitle=1~106&usage_type=default&display_rank=1

 

Christophersen B, Hilsted L Salicylatforgiftning - skal urinen alkaliseres og diuresen forceres? Ugeskrift for Læger 1999 161: 456.

 

McGraw-Hill: Salicylates (Chapter 39). In: Goldfrank's Toxicologic Emergencies (10. Edition) 2015.