Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diagnoseregistrering

 

Formål

Angiver retningslinjer for diagnoseregistrering i det onkologiske patientforløb.

 

Definitioner

Aktionsdiagnose

Aktionsdiagnosen er den diagnose, der har ført til indlæggelse, plejebehov eller ambulant kontakt, og som er den væsentligste årsag til de gennemførte undersøgelses- og behandlingsprogrammer.

Aktionsdiagnosen indberettes med diagnosearten ”A”

 

Generelt gælder for cancerpatienter

Patienter mistænkt for cancer må ikke kodes med en cancerdiagnose som aktionsdiagnose, før diagnosen er stillet. Patienter som er behandlet for en cancersygdom, og som anses for recidivfri eller helbredt, må ikke kodes med en cancerdiagnose som aktionsdiagnose. Her anvendes i stedet kontrolkoder. Undtaget er dog patienter i adjuverende behandling for tidligere cancersygdom. Disse er helbredte og recidivfrie, men behandles dog stadig for sygdommen og skal derfor registreres med cancerdiagnosen.

 

Bidiagnose

Ved konkurrerende diagnoser anføres den væsentligste som aktionsdiagnose. De øvrige diagnoser medtages efterfølgende som bidiagnoser.

 

Bemærk

Bidiagnoser omfatter således andre sygdomme, som er relevante for den pågældende sygdomskontakt.

Det er kontakten, der skal beskrives - ikke det samlede sygdomsforløb. Registreringen af bidiagnoser skal afspejle det diagnostisk relevante billede i forhold til den aktuelle kontakt og omfatter derfor ikke diagnoser, tilstande eller forhold, der ikke har klinisk relevans i forbindelse med den aktuelle kontakt.

Bidiagnoser indberettes med diagnoseart ”B”

 

Tillægskoder

Tillægskoder anvendes til specifikation af en A eller B diagnose. Tillægskoden angiver samme sygdom som diagnosekoden, men lægger yderligere information til primærkoden.

Tillægskoder angives med et +

 

Lateralitet

For primærtumorer i parrede organer og ekstremiteter angives side.

Højre (D)

Venstre (S)

Bilateral (B)

 

Typiske patienter

Patienter i Onkologisk Afdeling, kan stort set rubriceres i følgende kategorier:

 

Cancerpatienter som er henvist til behandling, herunder også patienter henvist til vurdering forud for valg af behandlingsmodus.

Henviste patienter, som skal påbegynde strålebehandling eller medicinsk cancerbehandling, kodes så længe den onkologiske behandling pågår med:

Aktionsdiagnose: (A) Cancerdiagnosen

Relevante bidiagnoser (B)

+ anmeldelsesstatus – ofte AZCA9, da patientens diagnose tidligere er anmeldt

 

For patienter med recidiv/fjernmetastase skal diagnoseregistreringen være:

Aktionsdiagnose: (A) Den primære cancerdiagnose

+ anmeldelsesstatus AZCA9

Tillægskode: (+) Recidivlokalisationen hvis kendt, alternativt lokalrecidiv UNS

Tillægskode: (+) Metastaselokalisationerne

 

For patienter uden recidiv /fjernmetastser skal diagnoseregistreringen være:

Aktionsdiagnose: (A) Den primære cancerdiagnose

+ anmeldelsesstatus AZCA9

Tillægskode: (+) Ingen fjernmetastaser

Tillægskode: (+) Intet recidiv

 

Er der tale om en kontakt, hvor en metastse er den primære kontaktårsag skal diagnoseregistreringen være:

Aktionsdiagnose: (A) Pågældende metastase

Bidiagnose: (B) Tilgrundliggende cancerdiagnose

+ anmeldelsesstatus AZCA9

Tillægskode: (+) Samme metastase som i aktionsdiagnose

Tillægskode: (+) Evt. øvrige metastaser

Tillægskode: (+) Recidivoplysninger

 

Patienter som indlægges med komplikationer, til pleje o.l.

Uafhængig af øvrig behandling kodes patienten med:

Aktionsdiagnose: (A) Komplikationen o.l. (f.eks. febril neutropeni eller diare)

Bidiagnose: (B) Cancerdiagnosen

+ anmeldelsesstatus AZCA9

Tillægskode: (+) Metastaseoplysninger

Tillægskode: (+) Recidivoplysninger

Øvrige bidiagnoser hvor relevant

 

Recidivfri kontrolpatienter

Efter afsluttet behandling kodes patienten med:

Aktionsdiagnose: (A) Z08-kode (f.eks. Z08.1 Kontrolundersøgelse efter strålebehandling af ondartet svulst)

 

Kontrolpatienter med recidiv

Aktionsdiagnose: (A) Den tilgrundliggende cancerdiagnose

+ anmeldelsesstatus AZCA9

Tillægskoder: (+) Metastaseoplysninger

Tillægskode: (+) Recidivlokalisationen

Bidiagnoser: (B) Hvor relevant

 

Referencer

Registrering og indberetning til LPR3 version 1.5, 5 juli 2019.