Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kræftpakkeforløb - øsofagus, cardia og ventrikel

 

Formål

At iværksætte og sikre et veltilrettelagt patientforløb, samt at overholde de af Sundhedsstyrelsens fagligt begrundede forløbstider, for patienter med mistanke om kræft i øsofagus, cardia og ventrikel eller malignt histologisvar efter gastroskopi.

 

Definition af begreber

Forløbstider er en fastsat tidsramme for et udrednings- og behandlingsforløb, startende fra henvisningen modtages på det sygehus hvor patienten skal undersøges til behandlingen påbegyndes.

Standardforløbstiden er op til 3 hverdage fra henvisning modtages til patienten skal ses på den modtagende/undersøgende afdeling (ref. 1 side 4).

Udrednings- og behandlingsforløb efter suspekt fund i øsofagus, cardia eller ventrikel iværksættes, på Kirurgisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland, i løbet af 48 timer.  

AK behandling = antikoagulationsbehandling.

EPJ = elektronisk patientjournal – anvendes i Frederikshavn.

 

Beskrivelse

Ved begrundet mistanke om kræft i øsofagus, cardia eller ventrikel iværksættes følgende:

Ved begrundet mistanke om kræft i øsofagus, cardia eller ventrikel kontakter praktiserende læge det regionale telefonnummer for akut kræftbehandling: 99 32 32 32.

Telefonen viderestilles herfra til Sekretæren i Endoskopiambulatorium, Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

Lægesekretæren finder en tid til gastroskopi indenfor 48 timer, som praktiserende læge videregiver til patienten.

Det er vigtigt at sekretæren afklarer med praktiserende læge, om patienten er i AK behandling.

Hvis patienten er i AK behandling, er der en lægefaglig begrundelse for, at udsætte udredningsforløbet udover de 48 timer.

INR niveau skal være reguleret til: max 3,0.

Praktiserende læge orienterer patienten om undersøgelsen og regler for faste.

 

Ved gastroskopi med suspekt fund i øsofagus, cardia eller ventrikel iværksættes følgende:

Der tages biopsier fra tumor – disse bestilles og sendes som pakkeforløb og påføres: Svar til Afdeling A, Aalborg Sygehus Syd.

  • • I Hjørring: Prøven afhentes af portør og bringes til PAI

  • • I Frederikshavn: Prøven afleveres i informationen og sendes med almindelig transport til PAI.

Speciallægen informerer, efter gastroskopi, patienten om, at undersøgelsen har vist forandringer, som kræver videre undersøgelse og behandling (ref. 2 side 4).

Speciallægen informerer patienten om, at det videre undersøgelses- og behandlingsforløb foregår på Afdeling A, Aalborg Sygehus Syd, og at han/hun vil modtage besked derfra en af de nærmeste dage pr. brev eller telefon.

Endoskopisygeplejersken sikrer, at patientens telefonnummer påføres journalen/henvisningen, som sendes til Afdeling A, Aalborg Sygehus Syd.

Endoskopisygeplejersken drøfter ernæringstilstand med patienten, og medgiver evt. recept på proteindrik, hvis dette skønnes er nødvendigt.

Speciallægen dikterer journalnotat og/eller henvisning til Afdeling A, Aalborg Sygehus Syd.

Kirurgisk sekretær sender henvisningen elektronisk og/eller faxer henvisning/patientjournal (indeholdende lægenotat som erstatter henvisning) til Afdeling A, Aalborg Sygehus Syd.

Endoskopisygeplejersken udleverer pjece til patienten: ”Pakkeforløb for kræft” og drøfter indholdet hvis patienten ønsker det.

Patienten medgives kontaktkort med navn og telefonnummer på forløbskoordinator Helle Vindfeldt, Aalborg Sygehus Syd tlf. nr.: 99 32 51 44, og informerer patienten om, at hun kan kontaktes, hvis de ikke har hørt fra Aalborg Sygehus Syd indenfor et par dage.

Endoskopisygeplejersken sikrer sig at patienten føler sig velinformeret og er tryg ved at forlade Endoskopiafsnittet.

Endoskopisygeplejersken dokumenterer patientforløbet i sygeplejejournalen på dokumentationsark eller i Clinical Suite.

 

Ved malignt mikroskopisvar efter gastroskopi iværksættes følgende:

Mikroskopisvar ses af speciallæge, rekvirerende speciellæge eller overlæge Axel Tilma.

Ved malignt svar, som kræver nærmere undersøgelse eller behandling kontaktes patienten telefonisk af speciellægen, eller pr. brev dikteret af speciallæge.

  • • I Hjørring kommer patienten til mikroskopisvar i Kirurgisk Ambulatorium.

  • • I Frederikshavn indkaldes patienten til mikroskopisvar på afdeling A, Aalborg Sygehus Syd.

Speciallægen dikterer en henvisning eller journalnotat som kirurgisk sekretær sender til Afdeling A, Aalborg Sygehus Syd, som indkalder patienten til nærmere udredning og behandling.

Ved mikroskopisvar i Kirurgisk Ambulatorium deltager en sygeplejerske, som udleverer pjecen ”Pakkeforløb for kræft” og drøfter indholdet hvis patienten ønsker det.

Patienten medgives kontaktkort med navn og telefonnummer på forløbskoordinator Helle Vindfeldt, Aalborg Sygehus Syd tlf. nr: 99 32 51 44, og informerer patienten om, at hun kan kontaktes, hvis de ikke har hørt fra Aalborg Sygehus indenfor et par dage.

Sygeplejersken sikre sig at patienten føler sig velinformeret og tryg ved at forlade ambulatoriet/Endoskopiafsnittet.

Sygeplejersken dokumenterer patientforløbet i sygeplejejournalen på dokumentationsark eller i EPJ.

 

Referencer

http://www.sst.dk/~/media/Planlaegning%20og%20kvalitet/Kraeftbehandling/Om%20pakkeforloeb/Forloebstidsnotat%20280409%201.ashx – Sundhedsstyrelsen – side 4

Pakkeforløb for kræft – Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken.