Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kræftpakkeforløb - øsofagus, cardia og ventrikel

 

Formål

At iværksætte og sikre et veltilrettelagt patientforløb, samt at overholde de af Sundhedsstyrelsens fagligt begrundede forløbstider, for patienter med mistanke om kræft i øsofagus, cardia og ventrikel eller malignt histologisvar efter gastroskopi.

 

Definition af begreber

Forløbstider er en fastsat tidsramme for et udrednings- og behandlingsforløb, startende fra henvisningen modtages på det sygehus hvor patienten skal undersøges til behandlingen påbegyndes.

Standardforløbstiden er op til 3 hverdage fra henvisning modtages til patienten skal ses på den modtagende/undersøgende afdeling (ref. 1 side 4).

Udrednings- og behandlingsforløb efter suspekt fund i øsofagus, cardia eller ventrikel iværksættes, på Kirurgisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland, i løbet af 48 timer.  

AK behandling = antikoagulationsbehandling.

EPJ = elektronisk patientjournal – anvendes i Frederikshavn.
 

Beskrivelse

Ved begrundet mistanke om kræft i øsofagus, cardia eller ventrikel iværksættes følgende:

Patienten henvises til gastroskopi i pakkeforløb på Kirurgisk Afdeling.

Praktiserende læge orienterer patienten om undersøgelsen og regler for fast.

Ved gastroskopi med suspekt fund i øsofagus, cardia eller ventrikel iværksættes følgende:

Der tages mindst 6 biopsier fra tumor – disse bestilles og sendes som pakkeforløb.

Patienten informeres om, at undersøgelsen har givet mistanke om ondartet sygdom, som kræver videre undersøgelse og behandling.

Patienten informeres om, at det videre undersøgelses- og behandlingsforløb foregår på Afdeling A, AUH, og at han/hun vil modtage besked derfra.

Endoskopisygeplejersken sikrer, at patientens telefonnummer påføres journalen/henvisningen, som sendes til Afdeling A, AUH

Endoskopisygeplejersken drøfter ernæringstilstand med patienten, og medgiver evt. recept på proteindrik, hvis dette skønnes er nødvendigt.

Der dikteres journalnotat og sendes intern henvisning til Kirurgisk Afdeling A, AUH i Web Pas, Clinical Suite.

Endoskopisygeplejersken udleverer pjece til patienten: ”Pakkeforløb for kræft” og drøfter indholdet hvis patienten ønsker det.

Endoskopisygeplejersken sikrer sig at patienten føler sig velinformeret og er tryg ved at forlade Endoskopiafsnittet.

Ved uventet malignt mikroskopisvar efter gastroskopi iværksættes følgende:

Der tages kontakt til sekretærerne, og patienten indkaldes til Kirurgisk Ambulatorium snarest mhp. mik. svar og information om videre henvisning til Kirurgisk Afdeling A, AUH.

Der sendes intern henvisning til Kirurgisk Afdeling A, AUH i Web Pas (Clinical Suite).

Der udleveres pjecen ”Pakkeforløb for kræft” og indholdet drøftes evt.

Sygeplejersken sikre sig at patienten føler sig velinformeret og tryg ved at forlade ambulatoriet/Endoskopiafsnittet.