Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diagnostisk Pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

 

Forløbsansvarlig: Overlæge Marianne Tang Severinsen, tlf. 9766 3861.

Forløbskoordinatorer: Henrikke Hejle Kristensen, sygeplejerske, tlf. 9766 3836.

 

Problemstilling:

Personer, der senere viste sig at have kræft, har ofte præsenteret sig med uspecifikke symptomer, der bl.a. kan være:

Almen sygdomsfølelse, nyopstået udtalt træthed, større utilsigtet vægttab, feber uden årsag, ukarakteristiske abdominalsmerter af over 4 ugers varighed, uforklaret lav blodprocent (anæmi), en eller flere abnorme laboratorieprøver, som ikke umiddelbart kan forklares, diffuse knoglesmerter.

 

Disse patienter har ofte en længere udredningstid og højere dødelighed. Derfor er dette pakkeforløb målrettet disse patienter med begrundet mistanke for alvorlig sygdom, som kan være kræft.

 

Pakkeforløbet kan åbnes enten af egen læge eller Diagnostisk Center, når der er begrundet mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft.

 

Henvisning fra egen læge drejer sig om patienter, hvor der efter objektiv undersøgelse og blodprøver er begrundet mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft og hvor der ikke er mistanke om organspecifik kræft. Ved mistanke om organspecifik kræftform skal der henvises til de relevante kræftpakker.

Der henvises til CT af thorax, abdomen og lille bækken med peroral og intravenøs kontrast. Hvis der er forhøjet kreatinin, henvises direkte til Diagnostisk Center, der planlægger et udredningsprogram, som tager højde for nyrepåvirkning.

 

Diagnostisk Center henviser til udredning via pakkeforløbet, hvis der er begrundet mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft og der ikke i forvejen er foretaget CT af thorax, abdomen og lille bækken.

 

 

Forløb:

Der henvises til Sundhedsstyrelsens Nationale retningslinjer: ”Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft”.

 

 

Kontakt:

Egen læge

Egen læge sender henvisning til Radiologisk Afdeling, hvor det anføres, at det drejer sig om et Diagnostisk Pakkeforløb med mistanke om alvorlig sygdom. Af henvisningen skal fremgå anamnese, blodprøvesvar og medicin relevant for undersøgelsen samt at patienten er orienteret om pakkeforløbet og undersøgelsen. Det anføres, hvordan patienten kan træffes (telefonnummer) samt telefonnummer til henvisende læge.

 

Diagnostisk Center

Forløbskoordinator fra Diagnostisk Center kontakter CT-bookingen på tlf. 4126 2632 for at melde patienten og aftale undersøgelsestidspunktet. Diagnostisk Center har 4 faste tider om ugen til disse patienter.

Der sendes henvisning til Radiologisk Afdeling i WebPas, under prioritet vælges ”Andet”. Under dette felt skrives ”Diagnostisk Center samt det aftalte undersøgelsestidspunkt”.

 

Forløbskoordinator på Diagnostisk Center orienterer patienten om undersøgelsestidspunkt og om, hvordan undersøgelsen foregår.

 

 

Visitering:

Henvisninger, både fra egen læge og Diagnostisk Center, visiteres af lægerne i Onko-sektionen.

 

 

Booking:

Egen læge

Patienter henvist fra egen læge bookes til CT-scanning af thorax, abdomen og bækken 1. hverdag efter henvisningen er modtaget. Patienten orienteres om tidspunkt og sted af Radiologisk Afdeling. Der må max gå 4 kalenderdage inden svar er sendt til henvisende læge.

 

Bookingsekretæren tjekker, at der foreligger kreatinin/eGFR, der er mindre end 7 dage gammel.

 

Herefter bookes og henvisningen markeres med blåt flag samt tilføjes til ”Tjekskema: Diagnostisk pakkeforløb (egen læge)”.

Henvisningen sættes på beskriverspor ”D Amb beskrivelse, diktat” og konferencespor ”skal ikke konfereres”.

 

Diagnostisk Center

På henvisningen fra Diagnostisk Center fremgår det aftalte undersøgelsestidspunkt. Forløbskoordinator på Diagnostisk Center orienterer patienten om undersøgelsestidspunkt og om, hvordan undersøgelsen foregår.

 

Bookingsekretæren tjekker, at der foreligger kreatinin, der er mindre end 7 dage gammel.

 

Herefter bookes og henvisningen markeres med blåt flag samt tilføjes til ”Tjekskema: Diagnostisk Center”

Henvisningen sættes på beskriverspor ”D Amb beskrivelse, diktat” og konferencespor ”skal ikke konfereres”.

 

 

Undersøgelse:

CT thorax, abdomen og lille bækken, standard protokol efter peroral og intravenøs kontrast. Kontrol af kreatinin inden undersøgelsen.

 

 

Beskrivelse:

Beskrives af læger i Onko-sektionen senest dagen efter, at undersøgelsen er foretaget.

 

 

Verifikation:

Egen læge

Godkendes af beskrivende læge.

Svar på undersøgelsen skal sendes til egen læge og denne skal formidle svaret til patienten og følge op på undersøgelsesresultatet.

I forbindelse med beskrivelsen kan tilrådes supplerende undersøgelse, henvisning til sygdomsspecifik kræftpakke eller til Diagnostisk Center.

Hvis patientens symptomer ikke kan forklares ud fra undersøgelsesresultatet, kan beskrivende læge evt. tilråde egen læge at henvise patienten til Diagnostisk Center til yderligere udredning.

 

Diagnostisk Center

Godkendes af beskrivende læge.

Svar på undersøgelser henvist fra Diagnostisk Center sendes til Diagnostisk Center.

 

 

MDT-konference:

Diagnostisk Center kan henvise til ophængning af undersøgelsen til MDT-konference, der afholdes samtidig med Lymfomkonference, torsdage kl. 14.00.

Hæmatologisk Afdeling skal sende ophængningshenvisningen.

 

 

Patienter med afvigende forløb:

Hvis patienten har symptomer, der giver begrundet mistanke om sygdomsspecifik kræftform, skal patienten henvises til den pågældende kræftpakke.

Der henvises til instruks fra Diagnostisk Center.

”Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft”.