Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sovemedicin

Beskrivelse

Fremgangsmåde

Sovemedicin præparatvalg

Ved indsovningsbesvær anvendes korttidsvirkende midler fx zolpidem 5-10 mg (T½=2-3 t).

Ved gennemsovningsbesvær anvendes midler med lidt længere virkningstid fx zopiclon 3,75 – 7,5 mg (T½=5-7 t.) eller i kortere tid fx oxazepam 7,5 – 15 mg (T½= 10 t).

 

Ved psykotiske tilstande kan vælges et sederende antipsykotisk præparat eller tillæg af et benzodiazepin eller benzodiazepinlignende præparat.

 

Ved mani kan vælges et benzodiazepin med relativ lang virkningstid som clonazepam 0,5-1 mg.

 

Patienter, der er i behandling før indlæggelsen

Stillingtagen til seponering/aftrapning, se evt. IRF´s vejledning. eller beregneren på dansk psykofarmakologi.dk

 

Nyindlagte udiagnosticerede patienter

Bør om muligt observeres uden medicin.

 

Nye ordinationer de første 3 døgn

Patienter, som ikke er i behandling, kan gives pn. ordination de første 3 døgn, hvis der er søvnbesvær i tiden umiddelbart før indlæggelsen, eller akut psykotisk uro.

Medicinadministration tidligst kl. 23. Senest kl. 02.

 

Ordinationer ud over 3 døgn:

Fast sovemedicin ved dokumenteret søvnbesvær ordineres af den behandlingsansvarlige læge. Der skal løbende sikres stillingtagen til nedtrapning eller fortsat behandling. Revurdering senest ved planlægning af udskrivning. Såfremt patienten udskrives med sovemedicin, skal plan samt ansvar for revurdering, anføres i udskrivningsnotatet.

Fast sovemedicin gives til sengetid. PN sovemedicin skal ikke anvendes.

 

Observation af søvn til problemet er løst, dog i minimum 3 døgn

  • • Tidspunkt for hvornår pt er faldet i søvn

  • • Afbrudt søvn

  • • Opvågningstidspunkt

 

Observation af bivirkninger

  • • Svimmelhed,

  • • Faldtendens, ved patienter der får sovemedicin, og særligt ældre, skal der være opmærksomhed på behov for faldprofylakse

  • • Afhængighed

  • • Forvirring, især hos ældre

 

Dokumentation

Dokumentation af indikation, ordination, virkning (herunder observation af patientens søvn) og bivirkning i EPJ og behandlingsplan

 

Ansvar

Den specialeansvarlige læge er ansvarlig for implementering af retningslinjen.

Den behandlingsansvarlige læge er ansvarlig for at følge retningslinjens anbefalinger.

Den afsnitsledende sygeplejerske er ansvarlig for implementering af observation jf. retningslinjens anbefalinger.

Plejepersonalet er ansvarligt for observation og dokumentation af patientens søvn, virkning og bivirkning af medicinen.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter over 18 år der har behov for sovemedicin under indlæggelse i Psykiatrien, Region Nordjylland

 

Formål

Klinisk vejledning vedrørende brug af sovemedicin

 

Referencer

SST Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og om substitutionsbehandling af personer med opioidafhængighed 2007

 

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Vejledning nr. 9009 af 27. december 2013.

 

Benzodiazepiner: Hvad er rationel brug. Institut for Rationel farmakoterapi september 2004

 

IRF´s vejledning: Benxodiazepin-nedtrapningsskemaer til praktiserende læger, Praksismedarbejdere og patienter

 

DSKP Benzodiazepinnedtrapning