Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløb for patienter med mistanke om kranielt lokaliseret GCA (C-GCA/ arteritis temporalis) ved Aalborg Universitetshospital

 

Baggrund

Giant cell arteritis/gigantocellulær arterit (GCA) er en akut sygdom med risiko for iskæmiske komplikationer, herunder synstab. Ved GCA med typiske symptomer er hurtig iværksættelse af sufficient glukokortikoid (GK) behandling nødvendig og må ikke forsinkes af ventetid på endelig diagnostik.

 

Blivende eller transitorisk synstab og/eller diplopi hos en patient med klinisk mistanke om C-GCA medfører umiddelbar behandlingsindikation og vil i langt de fleste tilfælde iværksættes i øjenafdelingens regi.

Sparring med reumatologerne anbefales og kan aftales telefonisk med læge ved reumatologisk afdeling (kode 88256) i dagtiden på hverdage eller næste hverdag efter weekend/helligdage.

 

Patientens indgang til diagnostik og behandling

 • • Egen læge/praktiserende øjenlæge/hospitalslæge kontakter øjenafdelingen.

 • • Ved bekræftet mistanke om C-GCA startes relevant behandling.

 • • Pt. henvises til vurdering i reumatologisk afdeling (helst indenfor 4 dage) og varetagelse af videre immunsuppressiv behandling aftales.

 • • Behov for kontrol af synet efter iværksat behandling er patientindividuelt

 

Biokemi

Initiale blodprøver ved første vurdering af patienten:

 • • Til uopsætteligt svar: CRP, SR, trombocytter og fibrinogen (arteritis temporalis pakke).

 • • Til planmæssigt svar: hæmatologiske kvantiteter, glucose, kreatinin, alaninaminotransferase, basisk fosfatase, calcium, vitamin D

 • • Opstartes der peroral behandling, da faste-glucose og arteritis temporalis pakke (se ovenfor) indenfor 3-5 dage.

 • • Under IV Methylprednisolon terapi – se linket

 

Diagnostik

Vaskulær UL scanning– hovedparten af patienterne (indenfor 3-4 dage)

Arterie temporalis biopsi – golden standard (anno 2021) foretages indenfor 6-7 dage.

 

Behandling

Akut glukokortikoid behandling påbegyndes ifald mistanke (anamnese, kliniske fund, inflammatoriske blodprøver), at øjensymptomer kunne være GCA-relaterede og mens yderligere diagnostisk vurdering ved reumatologisk afdeling planlægges. Sensitiviteten af vaskulær UL falder hurtigt efter påbegyndt behandling, således bør denne vurdering ske indenfor 3 dage.

 

Behandlingsregime afhænger af vurdering for synstabs-risikoen

Indikation for IV Methylprednisolon terapi (link):

 1. 1. nylig amaurosis fugax (formål at forhindre blivende synstab)

 2. 2. syn/synsfeltstab på det ene øje og iskæmirelaterede symptomer på det andet øje (formålet at mindske risiko for synstab også på dette øje)

 

Indikation for opstart af peroral behandling:

 • • 1 mg/kg: iskæmibetinget synstab på et øje samt stabilt syn og ingen iskæmiske fundus-forandringer på det andet;

 • • 60 mg ved transitorisk diplopi og gennemgående stabilt syn

 

Reference

Lyons HS, Quick V, Sinclair AJ, Nagaraju S, Mollan SP. A new era for giant cell arteritis. Eye (Lond). 2020