Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Alkoholisk hepatit

Beskrivelse1

Prognose1

Diagnose1

Objektivt1

Biokemi1

Leukocytose1

Vurdering af patienten1

Glasgow alkoholisk hepatitis score (GAHS)2

Behandling2

Ernæring2

Glukokortikoider2

Pentoxifyllin2

Glasgow alkoholisk hepatit score skema2

Beskrivelse

Prognose

Alkoholisk hepatitis er en alvorlig betændelses tilstand i leveren som flg. af alkoholforbrug. Tilstanden er forbundet med en betydende dødelighed afhængig af sværhedsgraden af betændelsen.

3 måneders mortalitet:

15 % ved mild sygdom

3 måneders mortalitet:

55 % ved svær sygdom

 

Diagnose

Kliniske symptomer:

De klassiske symptomer er icterus, subfebrilia, anoreksi, ømhed under højre kurvatur. Pt. har oftest kvalme, opkastninger og har haft et betydende vægttab inden hospitalisering.

 

Objektivt

Finder man en stor svullen lever der er øm ved palpation.

 

Biokemi

Leukocytose

Transaminaserne kan være forhøjet, men det er mere karakteristisk at der er forhøjede basiske fosfataser og bilirubin. INR er som oftest betydeligt forhøjet.

 

Vurdering af patienten

Glasgow alkoholisk hepatitis score bør måles dag 1 og dag 8. Denne er en prognostisk markør og kan bruges i vurderingen af om prednisolon behandling har effekt. Denne vurdering bør foretages efter 7-8 dage.

GAHS score > 9 udsiger en dårlig prognose som udtryk for en svær alkoholisk hepatit

 

Glasgow alkoholisk hepatitis score (GAHS)

Variabel

1

2

3

Alder

<50

>50

 

Leukocyttal

<15

>15

 

Carbamid (mmol/l)

<5

≥5

 

INR

<1,5

1,5-2

2

Bilirubin (mikromol/l)

<125

125-250

>250

Behandling

Ernæring

Ernæringsscreening og sufficient ernæring forbedrer prognosen

 

Glukokortikoider

For patienter med svært alkoholisk hepatit og/eller alkoholisk encefalopati bedres prognosen signifikant, hvis patienten bliver behandlet med kortikosteroider.

Der bør gives: Prednisolon 40 mg x 1 dagl.

Efter en uges behandling bør GAHS måles igen. M.h.p. fortsat steoridbehandling udregnes en Lille-score http://potts-uk.com/livercalculator.html. Er der ingen bedring bør steroidbehandlingen ophøre, idet risikoen for alene at påføre pt. bivirkninger til denne er stor (specielt infektioner).

Nedenstående skema bør udfyldes.

Er der markant effekt kan prednisolonbehandlingen forsætte i yderligere 3 uger. Behandlingen bør herefter trappes ned med 10 mg prednisolon/uge.

Prednisolon behandling bør ikke institueres hvis pt. har tegn til gastrointestinal blødning eller er inficeret.

 

Pentoxifyllin

Pentoxifyllin (Trental) kan forbedre prognosen for pt. med alkoholisk hepatitis. Overlevelsesforbedringen skyldes især en nedsat risiko for udviklingen af hepatorenalt syndrom. Bivirkningerne er relativ få (kvalme, blødning fra slimhinden)

Der er indikation for at starte pentoxifyllin behandling ved alkoholisk hepatit med Maddrey index > 32.

Pentoxifyllin gives i en dosis på 400 mg x 3 dagligt i 4 uger.

 

Glasgow alkoholisk hepatit score skema

Variabel

1

2

3

 

Dag1

Dag 7

Alder

<50

>50

 

 

 

 

Leukocyttal

<15

>15

 

 

 

 

Carbamid (mikromol/l)

<5

≥5

 

 

 

 

INR

<1,5

1,5-2

2

 

 

 

Bilirubin (mikromol/l)

<125

125-250

>250

 

 

 

Score