Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antal personer på operations- og behandlingsstue

Vejledende instruks for hvor mange personer, som må være til stede på operations- og behandlingsstue under invasive indgreb i øjet på operationsafsnittet i Aalborg, samt ambulatoriet ved forhal i Aalborg.

 

Stuer hvor der foretages indgreb i lokalbedøvelse:
1 operatør (+ evt. 1 læge i oplæring)
2 operationssygeplejersker (+ 1 sygeplejerske/sygeplejestuderende i oplæring)
 

Stuer hvor der foretages indgreb i generel anæstesi:
1 anæstesilæge (+ evt. 1 læge i oplæring)
1 anæstesisygeplejerske (+ evt. 1 sygeplejerske i oplæring)
1 operatør (+ evt. 1 læge i oplæring)
2 operationssygeplejersker (+ 1 sygeplejerske/sygeplejestuderende i oplæring)

 

Ovenstående er vejledende og i konkrete situationer kan operatøren dispensere når der foreligger et anerkendelsesværdigt formål. Det kan eksempelvis dreje sig om personer som deltager med et uddannelsesmæssigt formål eller repræsentanter for firmaer som har et ærinde på operationsstuen i forbindelse med driften af udstyr leveret fra deres firma.

 

Forældre/pårørende:
Forældre/pårørende må som udgangspunkt ikke være til stede under operation eller behandling.
Forældre/pårørende må være på stuen indtil patienten/barnet er lejret/bedøvet.