Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Okklusion af centrale venekatetre: Installation af Actilyse.

 

Okklusion af centrale venekatetre – Cuff-Cath eller Port-a-Cath – kan vise sig som manglende tilbageløb eller blokeret indløb når katetret åbnes.

Frit indløb, ingen tilbageløb:

Katetret kan være afklemt mellem klaviklen og et ribben, eller spidsen ligger muligvis op ad karvæggen. Forsøg aspiration med skulderen på katetersiden løftet, ved dyb inspiration/eksspiration eller i forskellige stillinger (sideleje, siddende, stående). Hvis der ikke opnås tilbageløb kan der være en trombe ved spidsen, der fungerer som ventil. Røntgenkontrol af katetrets beliggenhed kan undertiden være relevant.

Intet indløb

Der er modstand mod injektion: Kateterlumen er tillukket af trombe. Den kan undertiden ses ved gennemlysning af kateteret.

Et okkluderet kateter kan ofte åbnes med fibrinolytisk behandling. Der anvendes Actilyse (alteplase, rekombinant plasminogen aktivator), som findes i hætteglas 10 ml med solvens 10 ml.
Fremstil opløsningen med 1 mg/ml.

Frit indløb:

  • • Installer Actilyse sv.t. deadspace (målt ved anlæggelsen af katetret eller ved saltsyre-instillation) +0,1 ml. Hvis deadspace ikke er kendt installeres 0,5 ml i små katetre (Fr 5 eller 6,5), 1,0 ml i store katetre (Fr 7,5 eller 9,5), hvis der er Port-kammer tillægges yderligere 0,5 ml.

  • • Forsøg aspiration efter 30 minutter. Hvis der er tilbageløb aspireres den installerede Actilyse, hvorefter katetret skylles med saltvand og tages i brug eller lukkes med Heparin.

  • • Hvis der ikke er tilbageløb forsøges aspiration efter 2 timer.

  • • Hvis der fortsat ikke er tilbageløb kan der forsøges igen efter 4 timer eller næste dag.

  • • Evt. kan en ny dosis Actilyse installeres. Det volumen, der findes i katetret fra den tidligere injektion, og som nu injiceres i blodbanen, svarer til 0,5 – 1 mg, som ikke bevirker nogen væsentlig risiko for blødning.

Blokeret indløb:

  • • Sæt 2-ml sprøjte med Actilyse 1 mg/ml på katetret, prøv at ”pumpe” en smule af opløsningen i katetret uden at bruge højt tryk, lad sprøjten sidde åben på katetret så opløsningen kan diffundere ned til tromben.

  • • Forsøg aspiration hver halve time i 2 timer, indtil der er tilbageløb.

  • • Hvis katetret forbliver tillukket installeres så meget Actilyse som muligt, og aspiration forsøges igen følgende dag.

Risici:

Anafylaksiberedskab er ikke nødvendig (som når Streptokinase bruges), med rekombinante plasminogen aktivatorer som Actilyse er risiko for udvikling af overfølsomhed teoretisk.

Risiko for blødning er med de anvendte styrker og volumina minimal.

Proceduren er fundet sikker i adskillige rapporterede serier.

 

Instruksen er baseret på lokale erfaringer fra afdelingen, samt på følgende referencer:
Shen et al., J Ped Hem Onc 2001;139:593
Deitcher et al., J. Clin Oncol 2002;20:317
Timoney et al., J. Clin Oncol 3003;20:1918
Peng et al., Arch Dis Child 2011;96:885