Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hepatitis-ambulatoriets organisation

Beskrivelse1

Henvisning1

Bemanding1

Ambulatorietider1

Visitation2

Forundersøgelse2

Sygeplejersken2

Lægen2

Blodprøver2

Sekretariat3

Blodprøvesvar3

Behandling3

Hepatitismøder3

Fibroskanning3

HCC overvågning3

Beskrivelse

Henvisning

Al henvisning til undersøgelse, opfølgning og behandling af kronisk viral hepatitis foregår via Medicinsk Gastroenterologisk afdeling.

HIV patienter, der er inficerede med kronisk viral hepatit, visiteres til Infektionsmedicinsk afdeling.

Bemanding

Hepatitis ambulatoriet er ¾ af gangene bemandet med læger fra Medicinsk Gastroenterologisk afdeling og ¼ af gangene med læger fra Infektionsmedicinsk afdeling. Sidstnævntes ambulatorium er tidsmæssigt sammenfaldende med hepatitissygeplejerskernes oplæringsambulatorium. Denne dag vil infektionsmedicinerne være i rummet om formiddagen og sygeplejerskerne foretage oplæring i sigmoideoskopirummet. Over middag byttes der rum, så sygeplejerskerne kan udføre de ambulante fibroskanninger (for at undgå at flytte med fibroskanneren).

Der opretholdes 2 tider i hvert ambulatorium, der først kan besættes 4 uger forud for ambulatoriedagen, for at sikre plads til patienter, der startes i behandling.

Ambulatorietider

Tid

HK

JM

JBH

Sygeplejersker

INF.MED.

09.00

Forus.

Forus.

Forus.

Oplæring

Forus.

09.45

Amb. patient

Amb. patient

Amb. patient

Oplæring

Forus.

10.00

Amb. patient

Amb. patient

Amb. patient

Oplæring

10.15

Amb. patient

Amb. patient

Amb. patient

Oplæring

10.30

Amb. patient

Amb. patient

Amb. patient

Oplæring

Forus.

10.45

Amb. patient

Amb. patient

Amb. patient

Oplæring

11.00

Forus.

Forus.

Forus.

Oplæring

11.15

Oplæring

Amb. patient

11.30

Oplæring

Amb. patient

11.45

Amb. patient

Amb. patient

Amb. patient

Oplæring

Amb. patient

12.00

Amb. patient

Amb. patient

Amb. patient

 

Amb. patient

12.15

Amb. patient

Amb. patient

 

 

Amb. patient

12.30

Amb. patient

 

 

Fibroskanning med 20 minutters intervaller

 

12.45

Amb. patient

 

Amb. patient

 

13.00

Forus.

Forus.

Forus.

Amb. patient

13.15

Amb. patient

13.30

Amb. patient

13.45

Amb. patient

 

 

 

14.00

Amb. patient

 

 

 

14.15

Amb. patient

 

 

 

14.30

 

 

 

 

14.45

 

 

 

 

 

Visitation

Alle patienter, der henvises med kronisk viral hepatitis, får ved visitationen en forundersøgelsestid, og der bestilles en ”visitationsprofil” i LABKA (enten HEP B eller HEP C visitationsprofil). Denne indeholder supplerende immunprofiler mht. genotype, behov for vaccination for hepatitis A eller B, screening for autoimmun leversygdom mm.

Forundersøgelse

Sygeplejersken

Måler højde, vægt, puls og blodtryk på patienten.

Lægen

En forundersøgelse i hepatitisambulatoriet indeholder en grundig anamnese mht. smitteforhold, smittetidspunkt, risikofaktorer (alkoholforbrug/HCC i familien).

Pt. skal informeres om smitteveje og forholdsregler mht. at hindre smitteoverførsel (kondom, vaccination osv.)

Der bør udføres en fibroskanning.

Der bør tages stilling til, om patienten er behandlingskandidat.

Der bør tages stilling til indikation for leverbiopsi.

Pt. skal underskrive samtykke erklæring vedr. Dan-Hep databasen og give accept til HIV test, hvis en sådan ikke foreligger. De relevante prøver tages i forlængelse af forundersøgelsen.

Der skal udfyldes Dan-Hep registreringsskema.

Efter forundersøgelsen skal HIV-test og Dan-hep prøve effektueres.

Blodprøver

Alle patienter med kronisk hepatitis kontrolleres med blodprøver hver 3. måned. Der findes i LABKA relevante profiler (henholdsvis HEP B patienter og HEP C patienter).

I behandlingsforløb foreligger der fortrykte skemaer med intervaller for blodprøvekontrol. Patienter, som er blevet behandlet negative for hepatitis C, kontrolleres hver ½ år i ét år og herefter én gang årligt – afsluttes ikke.

Sekretariat

Sekretærfunktionen varetages af Medicinsk Gastroenterologisk afdelings sekretariat. Alle journaler afleveres under pulten på ambulatoriegangen eller afleveres til hepatitissekretæren (Lisbeth Fruensgaard) efter endt ambulatorium.

Notater vedr. blodprøvesvar lægges hos hepatitissekretæren.

Blodprøvesvar

Sekretæren sørger for, at blodprøvesvar lægges til relevant ambulatorielæge. De infektionsmedicinske læger udstyres med en kasse i Medicinsk Gastroenterologisk afdelings sekretariat.

Behandling

Al medicin til behandling af kronisk hepatitis udleveres af Medicinsk Gastroenterologisk afdeling.

Hepatitismøder

Der tilstræbes afholdt hepatitismøde, med læger og sygeplejersker med interesse for denne patientkategori, hver 4. tirsdag kl. 14.30 i Medicinsk Gastroenterologisk afdelings konferencerum. Mødedagen er altid sammenfaldende med Jesper Bach Hansens ambulatorium.

Fibroskanning

Fibroskanning gøres altid ved en forundersøgelse, og resultatet registreres i journalen med fibrose-index. IQR og succesrate i procent og antal lykkedes forsøg/antal brugte forsøg.

Ved start af undersøgelsen tastes patientdata ind, således at patientens fødselsdag indtastes, og i feltet code indtastes de sidste fire numre af CPR-nr.

Undersøgeren indtaster sine initialer.

De dage, ambulatoriet varetages af Infektionsmedicinsk afdeling, vil fibroskanneren være til rådighed i tidsrummet 09.00 til 12.00. Herefter overgår fibroskanneren til sygeplejeambulatoriet.

HCC overvågning

Alle patienter med en kronisk hepatitis overvåges for hepatocellulært karcinom, hvis de har cirrose og betragtes som behandlingskandidater for HCC. Screeningen indbefatter en ultralydsscanning af leveren mhp. fokale processer x 1 årligt. Der tages alfa-føtoprotein x 1 halvårligt.