Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forflytning på operationsgangen Hobro

 

Formål

Formålet er at sikre, at patienten lejres korrekt i forhold til den konkrete operation uden at få trykspor, sår, nerve-, muskel- og led smerter.

 • • At personalet undgår skader ved lejring og forflytning

 • • At patienten ligger således, at kirurgen får de bedst mulige arbejdsforhold, under hensyntagen til patientens sikkerhed

 • • At varetage patientens blufærdighed i såvel vågen som bedøvet tilstand

 • • At patienten ligger stabilt på operationslejet

 • • At modvirke varmetab hos patienten

 

Beskrivelse

Forflytning på operationsgangen:

 

Fremgangsmåde

 • • Planlæg lejring og forflytning ud fra operationstype

 • • Planlæg lejring i samarbejde med operatør og anæstesien

 • • Vær opmærksom på at patientens beskyttende muskeltonus nedsættes, når patienten er i anæstesi

 • • Patienten udspørges om fysiske forhold, der skal tages hensyn til i forbindelse med lejring

 • • Der sikres, at patientens tøj og underlag er glat

 • • Patienten lejres med en knæpude (rygleje)

 • • Vær opmærksom på lejringsændringer efter patienten er bedøvet (typisk armborde og ben i amerikanske benholdere)

 • • Lejring udføres med det relevante antal personer evt. portør

 • • Lad patienten gøre så meget som mulig selv, f.eks. vent med at give patienten underbukser på før patienten er vågen og selv kan hjælpe.

 • • Patienten lægges i rygleje – patienten flytter sig selv i seng. Hvis dette ikke er muligt brug rollboard

 • • Når patienten er lejret i seng, sikres at patientens tøj og underlag er glat. Tæpper fra operationen lægges over patienten

 

For personale

(Retningslinje om forflytning og håndtering af personer) Region Nordjylland

Grundprincipper ved forflytning

 • • Gå tæt på patienten

 • • Stå med god understøttelsesflade, skridtstående stilling

 • • Anvend vægtoverføring

 • • Undgå unødig muskelarbejde, brug de store muskelgrupper

 • • Undgå vrid i ryggen

 • • Kend egne ressourcer og begrænsninger

 • • Minimer friktion, brug glidestykker

 

Typer af lejringer

 • • Lejring i rygleje

 • • Lejring i rygleje med en eller begge arme ind til siden

 • • Lejring i GU i alm. benholdere og amerikanske benholdere

 • • Sideleje

 • • Bugleje

 

Brug af samarit rollboard

 • • Rollboardet hænger på baggangen, vi har 2 stk.

 • • Kør sengen ind på stuen

 • • Der står en person på hver side af patienten

 • • Til den side, hvor patienten skal flyttes, skal rollboardet ind

 • • Patienten drejes lidt, så rollboardet kan komme halvt ind under patienten

 • • Patienten drejes tilbage på ryggen

 • • Patientens arme samles/holdes på brystet/mave

 • • Fødderne samles og placeres på boardet

 • • Når alle er klar, tæller anæstesi sygeplejersken (anæstesisygepl. holder hovedet)

 • • Et operationspersonale ved fodenden, og en ved patientens overkrop (klar til at skubbe)

 • • Portør er på stuen, portøren har kørt sengen helt ind til lejet, og sengen er låst. Portøren er klar til at trække

 • • Når patienten er i sengen, køres sengen væk fra lejet og låses. Hvorefter patienten vendes og rollboardet trækkes forsigtigt ud

 

Andre hjælpemidler

Spilerdug

Easy slide

 

Registrering

 • • Registrering skal ske på operationsdokumentationsskemaet under lejring.

 • • Sæt kryds i skemaet

 • • Husk at skrive, hvis der er afvigelser. Er meget vigtigt!

 

Referencer

Håndhygiejne 2.1

Generel hygiejne operationsstuen 6.1

Præoperative retningslinjer

Rengøring og klargøring af operationsstue

Trafik og adfærd på operationsafsnit

Operationsdokumentationsskema Hobro

Sikker kirurgi

Mærkning, transport og udpakning

Opdækning, desinfektion og afdækning til operation

Overordnede lejringsprincipper på Mave- og Tarmkirurgisk Speciale - operationsafsnit

Klargøring af patient til opvågningsafsnit

GU lejring

Se personalenet under forflytninger

Spilerdug.dk