Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stress Ekko

 

Bakke til Stress Ekko

Stress EKKO Dobutamin skema

Formål

 • • At undersøge om der er muskelområder i hjertet med nedsat pumpefunktion, som kan bedres ved operation. Dette undersøges ved at stimulere hjertet med Dobutamin og observere om hjertets pumpefunktion bedres

 • • At undersøge patienter med low-flow, low-gradient aortastenose. Det undersøges om venstre ventrikel funktion, gradient og klapareal ændres ved Dobutamin-indgift

 • • Som led i iskæmitestning (Højdosis Dobutamin ekkokardiografi)

Klargøring af stue

 • • EKG og blodtryksapparat

 • • EKKO apparat

 • • Infusionspumpe

 • • Dropstativ

 • • Defibrillator (hentes i Paceamb.)

 • • Hjertestopkasse (hentes i Paceamb.)

 • • Tilstede ved undersøgelsen: 2 sygeplejersker og 1 læge

 • • Stopur

Klargøring af patient

 • • Navn og CPR-nummer kontrolleres

 • • Venflon anlægges i venstre hånd

 • • EKG tages, elektroder placeres udenfor scanningsfelt

 • • Blodtryk måles

 • • Patienten lejres på venstre side, gerne med støtte i ryggen

 • • Infusionsblanding fremstilles (se instruks: Stress ekko Dobutamin skema)

Procedurebeskrivelse

 • • Der foretages ekkokardiografisk undersøgelse af venstre ventrikel, som niveau 0 i den stress-ekkokardiografiske undersøgelse

 • • Dobutamin-infusionen påbegyndes

 • • Der foretages kontinuerligt EKG-monitorering

 • • Efter 3 min. infusion på hvert dosisniveau foretages ekkokardiografisk undersøgelse, der tages EKG og måles blodtryk

 • • Såfremt max infusionsniveau for Dobutamin nås, uden at patienten har nået et af nedenstående stopkriterier, kan gives injektion Atropin 0,25 mg hvert 3. minut indtil 85 % af alderssvarende maximal hjertefrekvens opnås. Der må max gives 4 injektioner. 3 minutter efter hver Atropininjektion foretages ekkokardiografisk undersøgelse

 • • Såfremt patienten får anginøse smerter eller uacceptable bivirkninger ved undersøgelsen ophæves Dobutamins virkning umiddelbart med i.v. Seloken 5-10 mg givet over 5 minutter

 • • Når undersøgelsen er færdig, afbrydes Dobutamin-infusionen. 6 minutter efter infusionens ophør foretages ny ekkokardiografisk undersøgelse.

 • • Når patienten er restitueret, kan patienten forlade ambulatoriet

Stopkriterier

 • • 2 mm ST-depression på EKG

 • • Brystsmerter eller uacceptable bivirkninger

 • • Arytmier

 • • Blodtryksfald over 20 mmHg

 • • Blodtryksstigning til over 250 mmHg

 • • 85 % af aldersmax hjerterytme opnået (210 – alder)

 • • Max infusion af Atropin opnået

Eksklusionskriterier

 • • Ustabil angina pectoris

 • • Hypertension

 • • Tidl. apoplektisk insult

 • • Subvalvulær hypertrofisk kardiomyopati

 • • Mitralklapfejl

 • • Aortaklapfejl

 • • Atrieflimren/flagren

 • • Ventrikulære takyaytmier

 • • Fæokromocytom

 • • Hypokaliæmi

 • • Astma

 • • Tyreotoksikose

 • • Overfølsomhed overfor Dobutamin eller bærestoffer

Infusionsprotokol

Dobutamininfusionsblanding:

Der blandes 3 mg Dobutamin/kg legemsvægt med isoton NaCl til et samlet volumen på 50 ml.

Med denne koncentration svarer en infusion på 1 ml/time til 1 mkg/kg/min.

 

Højdosisprotokol:

Der infunderes i kubitalvene

1. dosisniveau: 5 µg/kg/min. i 3 minutter

2. dosisniveau:10 µg/kg/min i 3 minutter

3. dosisniveau20 µg/kg/min i 3 minutter

4. dosisniveau30 µg/kg/min i 3 minutter

5. dosisniveau40 µg/kg/min i 3 minutter

 

Bakke til Stress Ekko

60 ml sprøjte     3 stk.

 

20 ml sprøjte     3 stk.

 

10 ml sprøjte     3 stk.

1 ml sprøjte     4 stk.

 

Røde optrækskanyler    10 stk.

 

Forlængerslange til sprøjte (art. No. 71.4308) 3 stk.

 

NaCl – hætteglas á 50 ml   2 stk.

 

Labels

 

Medicin

Atropin 1 mg/ml    5 ampuller á 1 ml

 

Seloken 1 mg/ml    5 ampuller á 5 ml

 

Dobutrex 12,5 mg/ml    4 ampuller á 20 ml

 

Blanding af Dobutamin-drop

 

Legemsvægt i kg

Dobutamin i ml

Isoton NaCl i ml

40

9,6

40,4

41

9,8

40,2

42

10,1

39,9

43

10,3

39,7

44

10,6

39,4

45

10,8

39,2

46

11,0

39,0

47

11,3

38,7

48

11,5

38,5

49

11,8

38,2

50

12,0

38,0

51

12,2

37,8

52

12,5

37,5

53

12,7

37,3

54

13,0

37,0

55

13,2

36,8

56

13,4

36,6

57

13,7

36,3

58

13,9

36,1

59

14,2

35,8

60

14,4

35,6

61

14,6

35,4

62

14,9

35,1

63

15,1

34,9

64

15,4

34,6

65

15,6

34,4

66

15,8

34,2

67

16,1

33,9

68

16,3

33,7

69

16,6

33,4

70

16,8

33,2

71

17,0

33,0

72

17,3

32,7

73

17,5

32,5

74

17,8

32,2

75

18,0

32,0

76

18,2

31,8

77

18,5

31,5

78

18,7

31,3

79

19,0

31,0

80

19,2

30,8

81

19,4

30,6

82

19,7

30,3

83

19,9

30,1

84

20,2

29,8

85

20,4

29,6

86

20,6

29,4

87

20,9

29,1

88

21,1

28,9

89

21,4

28,6

90

21,6

28,4

91

21,8

28,2

92

22,1

27,9

93

22,3

27,7

94

22,6

27,4

95

22,8

27,2

96

23,0

27,0

97

23,3

26,7

98

23,5

26,5

99

23,8

26,2

100

24,0

26,0