Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Koloskopi (afsnit 205A) – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Beskrivelse

Koloskopi (ileo-koloskopi) er en undersøgelse, hvor man ved hjælp af en fleksibel kikkert (et endoskop) kan undersøge rectum, hele colon samt nederste 15-20 cm af ileum. Der kan ved denne procedure foretages diagnostiske og terapeutiske procedurer (foto, biopsi, polypfjernelse og dilatation).

Undersøgelsen i Endoskopisk Ambulatorium (ambulante, medicinske patienter) foregår altid morgen/formiddag, og nedennævnte udrensningsprocedure skal følges meget nøje for at opnå det optimale undersøgelsesresultat. Ved undersøgelse på Kirurgisk Afdeling AK må det planlagte undersøgelsestidspunkt meddeles (om muligt). Hvis patienten udrenses ”for tidligt” er højre colon-halvdel oftest dårligt udrenset. Indlagte (oftest ældre patienter) skal/bør rehydreres under udrensning for at undgå dehydrering.

 

Indikationer

Diagnostisk koloskopi

1. Jernmangelanæmi (obs. MCV, P-jern, transferrin, jernmætning og ferritin)

2. Melæna (normal gastroskopi)

3. Kronisk diarré

4. Kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD)
1. Colitis ulcerosa (indexkoloskopi v. diagnose – sygdomsudbredning, status ved ændring af af-

førringsmønster)
2. Mb. Crohn (sygdomsudbredning - ileitis terminalis)
3. Vurdering af behandlingsrespons

Terapeutisk koloskopi

1. Polypfjernelse

2. Dilatation af striktur (AK-afdeling)

Dysplasiovervågning

1. Efter polypfjernelse (se instruks fra AK-afdeling)

2. Cancerkontrol (AK–afdeling)

3. Colitis ulcerosa (egentlig overvågning foretages ikke længere med faste intervaller)

 

Kontraindikationer

Nyligt AMI (< 3 mdr.)

Hgb < 6,0 mmol/l

Ved terapeutisk procedure: Trombocytter < 40 x 109/l, INR > 1,5 (AK-behandling skal pauseres)

 

Forberedelse

Patienten modtager en skriftlig vejledning med angivelse af mulige komplikationer.

 

Medikamenter, som anvendes i forbindelse med undersøgelsen:
Inj. Midazolam 1,0-1,5 mg i.v. samt inj. Rapifen 0,5 mg i.v. Medicin gives altid i små, refrakte doser titreret til ønsket effekt. I nogle tilfælde er det muligt at udføre undersøgelsen uden sedation. Patienter monitoreres mht. puls, blodtryk og perifer ilt-saturation i henhold til sædvanlig procedure.

 

 

Link til udrensningsinstruks

http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Sygehus%20VE/Ydelsesinformation/MEDV21-102_MEDV21-102.pdf