Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

EUS (Endoluminal ultralydsskanning) og EUS-vejledt cystogastrostomi, nekrosektomi, og pancreasabscesdrænage - forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

Beskrivelse

Indikationer

  1. 1. Diagnostik og staging af tumorer i øvre abdomen

  2. 2. Udredning af submukøse tumorer eller impressioner i øvre gastrointestinal tractus

  3. 3. EUS-vejledt coecalisblokade til behandling af patienter med cancersmerter

  4. 4. Diagnostik og staging af malignitet i mediastinum/thorax

  5. 5. EUS-vejledt cystogastrostomi.

  6. 6. EUS-vejledt pancreasabscesdrænage

  7. 7. EUS-vejledt nekrosektomi.

Procedure

Undersøgelsen har meget variabel varighed afhængig af indikationen, og foregår som en gastroskopi.

Ved tumor-staging beskrives dels selve tumors T-stadie samt evt. metastasering til regionale lymfeknuder og evt. fjernmetastaser.

Påvises der forandringer ved EUS, der har betydning for patientens videre behandling, søges disse dokumenteret med EUS-vejledt finnålsaspiration i samme seance.

Ved cystogastrostomi skabes forbindelse mellem pancreascyste/abces og ventriklen.

Ved Nekrosektomi foretages endoskopisk nekrosektomi sv.t. pancreas via ventriklen.

Præoperativt tilsyn

Patienten forberedes som til gastroskopi og skal således være fastende. Procedure 5, 6 og 7 foretages i generel anæstesi under indlæggelse.

EUS kræver normalt ingen forudgående blodprøver, men ved antikoagulationsbehandling skal der tages INR, som bør være ≤1,5.

Ad procedure  5. Blodtype

   6. blodtype BAC-test

7. blodtype og BAC-test.

Standardfremstilling og forberedelse

Modtagelse af operationspatient i A-anæstesi samt klargøring til overdragelse af patienten postoperativt

Anlæggelse af PVK.

Monitorering i A-anæstesi

Lejring

Som udgangspunkt rygleje

Anæstesi/analgesi

Anæstesi i A-anæstesi.

Indledning og anæstesi efter ordination.

Procedure 5, 6 og 7 foretages i generel anæstesi, og her anlægges to PVK.

Indgift af eventuelt ordineret antibiotika.

Peroperativ væsketerapi

  • • Restriktivt

Ved længerevarende indgreb anvendes en del vand til skylning i ventriklen. Patienterne ”drikker” vandet, og har således en større indgift af vand, end man kunne tro.

Postoperativ kvalme og opkastning, profylakse og behandling i A-anæstesi

Postoperative ordinationer og observationer

Patientbehandling i opvågningsafsnittet

Definition af begreber

EUS: Endoluminal ultralydsskanning.