Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pleuradræn

 

Formål

At udlufte og udfolde den sammenklappede lunge, ved at drænere pleurahulen for luft og væske. F.eks ved pneumothorax, pleural effusion og Chylot-thorax. 

Forberedelse 

Forældrene orienteres om barnets tilstand, om hvad der nu skal foregå samt om hensigten med indgrebet.  

Efter endt procedure informerer lægen forældrene om barnets tilstand. 

Fremgangsmåde 

 • • Vask og sprit hænder 

 • • Sterilt afdækningsstykke bredes ud over et rullebord. Herpå lægges de sterile ting

 • • Udstyr til proceduren findes i bakke i skab på 13. sal, Stue 4. Ekstra i skab i rent depot 13. sal  

 • • M-Drain (Pig-tail kateter) 5 Fr + 7 fr (til de mindre børn) alternativt Vygon trocar (8F) 

Billede 6

 

 • • Forlængerslange 30 cm. 

 • • 3-vejshane  

 • • Sterilt hulstykke  

 • • Sterile handsker  

 • • Sterile vatpinde   

 • • Steril scalpel  

 • • Steril pean 

 • • Duodermplade ca. 5 x 5 cm   

 • • Sutursæt 

 • • Evt Sutur dexon nr. 3.0  

Billede 7

På usterilt bord:

 • • Sinapi pleuradrænsæt (se billede)

 • • Pleurapean  

 • • Mefixplasterevt steristripsvenflon-plaster  

 • • Klorhexidin med cetrimid  

 • • Inj. Lidocain 10 mg/ml.  

 • • Sugeslange ca. 2,5 m  og stærk sug 

 

Klargøring:

 • • Sprøjte flydes med 20 ml sterilt vand, og påsættes det nåleløse injektionssted (blå ”gummimembran”) på forsiden og stemplet trykkes i bund, hvorved vandet påfyldes. 

 • • Sinapi pleuradrænsæt placeres under patientniveau for enden af kuvøsen med slangerne i toppen. 

 • • Patientslangen lægges ind i kuvøsen, men lad den hvide prop blive siddende på slangen, så den ikke forurenes(hvis der ønskes skift til anden studs, trykkes ind på studsen mens der drejes, der er ekstra studser med sættet) 

 • • Sugeslange, som er ca. 2,5 cm langt, tilsluttes et stærkt sug i vægudtag. 

 • • Den anden ende af sugeslangen påsættes sugeporten øverst til højre på Sinapi pleuradrænssæt

 • • Suget indstilles til 150 på selve sugeaggregatet. 

 • • Suget indstilles ved at dreje øverst på Sinapi sættet og indstilles ud fra ordination af læge, typisk på 15 (20) cm H2O.  

 

Billede 1

Dræn

Forlænger-slange

Billede 8Foto 2

 

 

 • • Barnet skal være smertestillet med f.eks. Paracetamol og Morfin. 

 • • Barnet lejres behageligt med afficerede side eleveret 30-40º. Herved samles luften foran lungerne.  

 • • Sygeplejerske hjælper med at abducere barnets arm til over hovedniveau. 

 • • Der anlægges lokalanæstesi med Lidocain 10 mg/ml. 

 • • Evt. suppleres med Morfin 0,1 mg/kg i.v. 

 • • Drænstedet, som er udvalgt af læge, desinficeres med Klorhexidin med cetrimid x 2. 

 • • Drænstedet afdækkes med hulstykke og desinficeres en gang mere.

 • • Huden perforeres via scalpel og pleuradræn indføres. 

 • • Når M-drænet er i pleurahulen løsnes den blå skrue og stiletten retraheres 

 • • Drænet føres fremad og opadtil foran i lungehulen til korrekt placering. (Ved brug af trocar trækkes denne tilbage og drænet føres på plads). 

 • • Stiletten fjernes helt, og drænet afklemmes enten med pean eller lukkes af med lukket 3-vejshane påmonteret forlængerslange.(Foto 2) 

 • • Hulstykke fjernes forsigtigt, så drænet ikke seponeres. 

 • • Pleuradrænet forbindes med Sinapi pleuradrænsættet vha. patientslangen (OBS fjern den hvide prop fra patientslangen). 

 • • Pleuradrænet sutureres af læge. 

 • • Check at der er negativt tryk ved at klemme ”bolden” på slangen ned til suget sammen, den folder sig ud igen, hvis der kommer luft i drænet. Hvis den folder sig hurtigt ud, tjek at der ikke kommer falsk luft ind i sættet (at det er samlet rigtigt hos patienten).

 

Fiksering

M-Drain: 

 • •  Fastgør katetret til thorax-væggen med Duoderm-plade med Y-klip, steristripsmefix med 3 slidser eller venflon-plaster. Man kan evt. vælge at suturere. 

 • •  3-4 cm fra indstiksstedet påsættes evt. steri-strips. Det vigtigste er, at retningen af katetret sikres, og det er solidt fikseret. 

Trochar: 

 • • Drænet sutureres og fixers til thorax-væggen med Duoderm-plade med Y-klip, steristripsmefix med 3 slidser eller venflonplaster. 

 

 

 

4

Efter anlæggelse:

 • • Røntgen til kontrol af drænets placering. 

 • • Barnet placeres, så det ligger behageligt. 

 • • Oprydning omkring patient. 

 • • Pleura-bakke opfyldes igen. 

Observation og pleje

Smertedækning:

 • • Pleurale smerter er ofte voldsomme og kan afstedkomme apnø og desaturationer med behov for respiratorbehandling.  

 • • Brug smerte-score  Smertescor barnet hver time.. Barnet skal minimum dækkes med paracetamol og morfin.  

 • • Undgå bevægelser/træk i selve drænet. 

 • • Check jævnligt at suget virker ved at klemme bolden samme og se, at den holder sig ”flad” hvis ikke der kommer store mængder luft i drænet.

 • • Oscillationen ses ikke under sugning, eller hvis slangen er blokeret eller bøjet. 

Fjernelse af pleuradræn

 • • Når det ikke bobler eller kun bobler minimalt i ”Air Leak Meter”, lukkes drænet i 24 timer vha. pean eller 3-vejshane. 

 • • Der laves røntgenkontrol mhp. Recidiv. 

 • • Når fiksering er fjernet, trækkes drænet hurtigt ud. 

 • • Der påsættes lille duoderm-plade, ca 2 x 2 cm. 

 

Sug til transport:

Billede 2

På det lille sug indstilles sugestyrken på selve suget, og der er ikke mulighed for at tømme drænet. Der kan puttes vand i via den blå membran på forsiden, og ”bolden” kan klemmes sammen på samme måde som ved det store dræn.