Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pleuradræn

 

FORMÅL

At udlufte og udfolde den sammenklappede lunge, ved at drænere pleurahulen for luft og væske. F.eks ved pneumothorax, pleural effusion og Chylotthorax.

Forberedelse

Forældrene orienteres om barnets tilstand, om hvad der nu skal foregå og hensigten med indgrebet. Efter endt procedure informerer lægen forældrene om barnets tilstand.

Fremgangsmåde

 • • Vask og sprit hænder

Find nedenstående ting frem:

På sterilt bord:

Sterilt afdækningsstykke bredes ud over et rullebord. Herpå lægges de sterile ting:

 • • Pleuradræn 08F med trocar

 • • Forlængerslange 12 cm.

 • • Connector, som sidder i pose bagpå PLEURA-EVAC. (1)

 • • 3-vejshane

 • • Sterilt hulstykke

 • • Sterile handsker

 • • Sterile vatpinde

 • • Steril scalpel

 • • Sutur dexon nr. 3.0

 • • Sutursæt

 • • Duodermplade ca. 5 x 5 cm

 

1 2

 

 • • På usterilt bord:

  • • PLEURA-EVAC.

  • • Pleurapean

  • • Mefixplaster

  • • Klorhexidinsprit

  • • Inj. Lidocain 10 mg/ml.

  • • Sugeslange ca. 2,5 m

 • • PLEURA-EVAC placeres for enden af kuvøsen med slangerne i toppen og under patientniveau.

Klargøring:

 • • Sprøjte med sterilt vand, som sidder bagpå PLEURA-EVAC, påsættes det nåleløse injektionssted og stemplet trykkes i bund, hvorved vandet påfyldes ”Air Leak Meter”. Der fyldes op til ca. 20 ml.

 • • Patientslangen lægges ind i kuvøsen, men lad den blå prop blive siddende på slangen, så den ikke forurenes.

 • • Sugeslange, som er ca. 2,5 cm langt, tilsluttes et stærkt sug i vægudtag.

 • • Den anden ende af sugeslangen påsættes sugeporten på PLEURA-EVAC.

 • • Suget indstilles til 150.

 • • ”Dry Suction Control” indstilles udfra ordination af læge, typisk på 15 (20) cm H2O.

 

3

 

 • • Barnet skal være smertestillet med f.eks. Paracetamol og Morfin.

 • • Barnet lejres behageligt med afficerede side eleveret 30-40º. Herved samles luften foran lungerne.

 • • Sygeplejerske hjælper med at abducere barnets arm til over hovedniveau.

 • • Der anlægges lokalanæstesi med Lidocain 10 mg/ml.

 • • Drænstedet, som er udvalgt af læge, desinficeres med Klorhexidinsprit x 2.

 • • Drænstedet afdækkes med hulstykke.

 • • Huden perforeres via scalpel og pleuradræn indføres.

 • • Trocaren fjernes helt og drænet afklemmes enten med gummibeklædt pean eller 3-vejshane.

 • • Hulstykke fjernes forsigtigt, så den ikke seponeres.

 • • Pleuradrænet forbindes med PLEURA-EVAC vha. patientslangen (OBS fjern den blå prop fra patientslangen).

 • • Pleuradrænet sutureres af læge.

 • • Check at ”Suction is operative” er rød. Hvis ikke skal styrken på suget evt. øges og tjek alt er samlet korrekt.

 • • Check at der står ”YES” i ”Negative Pressure Indicator”.

 • • Afvask Klorhexidin fra området med sprit.

 • • Dræn fikseres vha. duodermplade, som klippes med steril saks (klip et ”Y”).

 • • Der påsættes Mefix (klip 3 slidser).

 

4

 • • Røntgen til kontrol af drænets placering.

 • • Barnet placeres, så det ligger behageligt.

 • • Oprydning omkring patient.

 • • Pleurabakke opfyldes igen.

Observation og pleje

Smertedækning:

Barnet kan have voldsomme smerter og dette kan afstedkomme apnø og desaturation med behov for respiratorbehandling.

 • • Smertescor barnet hver time.

 • • Barnet skal være smertestillet f.eks med Paracetamol og Morfin.

 • • Undgå bevægelser/træk i selve drænet.

 • • Check jævnligt at den orange svømmer er i vinduet ”Suction is operative” og ”Negative Pressure Indicator” viser ”YES”.

 • • Oscillationen ses ikke under sugning, eller hvis slangen er blokeret eller bøjet.

Fjernelse af pleuradræn

 • • Når det ikke bobler eller kun bobler minimalt i ”Air Leak Meter” lukkes drænet i 24 timer vha. pean eller 3-vejshane.

 • • Der laves røntgenkontrol mhp. Recidiv.

 • • Når fiksering er fjernet trækkes drænet hurtigt ud.

 • • Der påsættes lille duoderm-plade, ca 2 x 2 cm.