Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure for optimering af billedkvalitet og dosis

 

Formål

Proceduren skal følges for at røntgenafdelingen til stadighed foretager de nødvendige undersøgelser med lavest mulig patientdosis uden tab af diagnostisk information.

 

Beskrivelse

 

Gyldighedsområde

Proceduren gælder for alle røntgenapparater under den medicinsk-fysiske eksperts ansvar.

 

Procedurebeskrivelser

På systematisk vis skal undersøgelser der udføres ved hjælp af røntgenstråling vurderes med henblik på reduktion af stråledosis til patienten uden tab af diagnostisk information.

 

Dette er særligt vigtigt for røntgenundersøgelser der enten har et stort volumen (så som konventionelle thoraxundersøgelser), giver store doser (så som CT- og gennemlysningsundersøgelser) eller udføres på børn samt mamma .

 

Optimeringen af dosis kan initieres af enten MPE/RPE samt klinisk ansvarlig sundhedsperson.

 

Optimeringen er påkrævet

 • • Ved indførelse af nyt apparatur

 • • Ved indførelse af nye undersøgelsesmetoder

 • • Ved identifikation af billedkvalitetsmæssige eller dosismæssige afvigelser

 • • Ved kritiske softwareopdateringer

 

Optimering bør gennemføres

 • • Når regionale, nationale eller internationale studier påviser metoder til reduktion af stråledosis til patienten uden tab af diagnostisk relevant information.

 

Optimering skal som minimum initieres med 15 måneders interval.

 

Arbejdsgang ved optimering:

 1. 1. Den medicinsk-fysiske ekspert og den klinisk ansvarlige sundhedsperson aftaler optimering af en specifik undersøgelse.

 2. 2. Den klinisk ansvarlige sundhedsperson finder billeder af gennemførte undersøgelser af standardpatienter, der er repræsentative for de patologier der ønskes diagnosticeret.

 3. 3. Den medicinsk-fysiske ekspert genererer enten elektronisk støj i billederne til simulering af forskellige grader af dosisreduktion, udfører fantomstudier, eller rådgiver ud fra anden viden.

 4. 4. Den klinisk ansvarlige sundhedsperson vurderer eventuelle billeder genereret af den medicinsk-fysiske ekspert og afgør den tilladelige dosisreduktion.

 5. 5. Den klinisk ansvarlige sundhedsperson udpeger en eller flere testpatienter, hvor den valgte dosisreduktion gennemføres, og vurderer, om billedkvaliteten er tilstrækkelig god.

 6. 6. Godkendes billedkvaliteten, skal de nye undersøgelsesparametre implementeres på alle sygehuse via kvalitetshåndbogen. Den medicinsk-fysiske ekspert fremsender de nye undersøgelsesparametre til strålebeskyttelseskoordinatoren, der sætter en opdatering af undersøgelsesprotokollen i værk.

 7. 7. Den medicinsk-fysiske ekspert dokumenterer hvilke undersøgelsesparametre der er ændret ved optimeringen, hvilken dosisreduktion dette giver, samt resultatet af den klinisk ansvarlige sundhedspersons vurdering af billeder. Det kliniske billedmateriale (originalt og optimeret) skal gemmes i anonymiseret form.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 671 af 1. juli 2019 om brug af strålingsgeneratorer