Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Monitorering af blæretryk ved børn og voksne

Indikation1

Monitorering1

Monitorering af blæretryk ved hjælp af UnoPressure (UnoMedical) UnoMeter Abdo-Pressure (UnoMedical) i dets nuværende udformning er primært til voksne, men kan bruges til børn, der vejer mere end 25 kilo.1

Fremstilling1

Forberedelse1

Måling af blæretrykket2

Monitorering af blæretryk ved hjælp af enkeltløbet transducersæt2

Fremstilling2

Procedure3

Måleresultater3

Referencer3

Indikation

Mistanke om forhøjet intraabdominalt tryk.

Monitorering

Monitorering af blæretryk kan udføres på forskellig måde, alt efter hvilket udstyr afsnittet anvender.
Instruksen her indeholder beskrivelse med

 • •  (UnoMedical)

 • • Enkeltløbet transducersæt UnoMeter Abdo-Pressure

Monitorering af blæretryk ved hjælp af UnoPressure (UnoMedical)
UnoMeter Abdo-Pressure (UnoMedical) i dets nuværende udformning er primært til voksne, men kan bruges til børn, der vejer mere end 25 kilo.

Fremstilling

Alt nødvendigt udstyr findes samlet i pakken med UnoMeter Abdo-Pressure (UnoMedical)

Forberedelse

Se tegning for UnoMeter Abdo-Pressure (UnoMedical)

 

Picture 1

 

A) Flyt timediuresesættet til en position under patientens blære

B) Pak UnoMeter Abdo-Pressure (UnoMedical) ud og luk slangeklemmen (A)

C) Monter UnoMeter Abdo-Pressure (UnoMedical) mellem patientens urinkateter og et rent timediuresesæt. Fastgør slangerne på lagnet ved fodenden (B)

D) Indstiller 20 ml sterilt NaCl gennem injektionsporten på urinkateteret. Dette skal kun gøres en gang (C)

Måling af blæretrykket

Picture 2

 

 1. 1. Patienten lejres fladt på ryggen (1)

 2. 2. Placer manometerslangens ”0 mmHg” mærke i niveau med symfysen og løft det lille kammer lodret op over patienten (2)

 3. 3. Luk slangeklemmen op og aflæs blæretrykket (ved slutningen af ekspirationsfasen) når kammeret er tømt, og væskestanden i manometerslangen har stabiliseret sig (4)

 4. 4. Luk slangeklemmen og fastgør på ny slangerne på lagnet ved fodenden

Husk

 • • Hvis slangen tømmes langsomt (> 30-40 sekunder under punkt 2) er det tegn på en distal blokering af urinkateteret

 • • Undgå en u-formet ”vandlås” på den tykke slange (vil hindre tømning af blæren)

 • • Udskift Uno-Meter Abdo-Pressure (UnoMedical) hver gang urinkateteret eller timediuresesættet bliver udskiftet

 • • Anvend ikke UnoMeter Abdo-Pressure (UnoMedical) i mere end 28 dage

Monitorering af blæretryk ved hjælp af enkeltløbet transducersæt

Enkeltløbet transducersæt til monitorering af blæretryk anvendes til børn under 25 kg. Er også anvendelig til den voksne patient, hvor UnoMeter Abdo-Pressure (UnoMedical) ikke haves.

Fremstilling

 • • Enkeltløbet transducersæt

 • • ½ liter trykpose

 • • ½ liter NaCl

 • • 1 styk 10 ml sprøjte, når barnet vejer < 10 kg

 • • 1 styk 20 ml sprøjte, når barnet vejer < 20 kg

 • • 1 styk 50 ml sprøjte, når barnet vejer > 20 kg samt til voksne

 • • 1 styk ”han/hun” prop

 • • 50 ml NaCl

 • • 2 blå kanyler

 • • Spritswabs

Procedure

 1. 5. Transducersættet fyldes

 2. 6. Stik fra det centrale venetryk (CVP) eller andet ledigt trykmålerstik tilkobles

 3. 7. Patienten lejres fladt på ryggen

 4. 8. Transduceren placeres i symfysehøjde

 5. 9. NaCl trækkes op i den relevante sprøjte, som derefter monteres med blå kanyle
  - Kateteret afklemmes, gummimembranen på timediuresesættet afsprittes.

 6. 10. - Hos voksne instilleres 50 ml i blæren. Hos børn instilleres 1 ml NaCl pr. kg
  - Der sættes blå kanyle for enden af transducersættet, og den stikkes gennem gummimembranen på timediuresesættet.

 7. 11. Blæretrykket aflæses på monitoren, hvor CVP kurven eller anden ledig kurve er tilgængelig
  Normalt blæretryk <20 mmHg

 8. 12. Kateterklemmen åbnes igen efter afsluttet måling, og antal ml anvendt NaCl påføres observationsskemaet under indgift

 9. 13. Er der mulighed for, at der senere skal foretages blæretryksmåling, sættes prop på transducersættet i stedet for kanylen. Sættet mærkes med dato og tidspunkt. Må anvendes i 1 døgn

Måleresultater

Blæretryk >20 mmHg og faldende diureser og/eller lav pulmonal compliance af ekstrapulmonal årsag giver mistanke om abdominal kompartmentsyndrom.

Referencer

Peter J. Davis,et al. Comparison of indirect methods of measuring intra-abdominal pressure in children. Intensiv Care Medicine. Springer-Verlag GmbH. Volume 31, Number 3. ISSN 0342-4642.