Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Planlægning af udredningsforløb af sekundær og tertiær hyperparatyreoidisme

 

Beskrivelse

Drejer sig om dialysepatienter henvist fra Nyremedicinsk Afdeling C, som har intraktabel hypercalcæmi og forhøjet PTH som følge af svær nyresygdom, hvor der ved Medicinsk Afdeling C er fundet indikation for total paratyreoidektomi (kaldet PTX), oftest i nyretransplantationsforberedende øjemed.

 

Undersøgelser og procedurer

Tilrettelæggelse af udredning

Nyremedicinsk Afdeling C foretager den nødvendige udredning og stiller operationsindikation. Henvisningen sendes til Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling, som indkalder patienten til forundersøgelse. Da al nødvendig paraklinisk undersøgelse er foretaget, drejer forundersøgelsen på Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling sig primært om, orientering om operationsrisici (mundtlig og skriftlig patientinformation), anæstesitilsyn og fastlæggelse af operationsdato. Forundersøgelsen foretages udelukkende af speciallæger i otorinolaryngologi med fagområde indenfor hoved- og halskirurgi.

 

Præoperativt

Nødvendige undersøgelser udover blodprøver (i form af S-Ca++ samt PTH) er UL af hals samt sestamibi skintigrafi med henblik på at lokalisere hyperplastiske parathyreoideaglandler.

 

Peroperativt

Der anvendes nervestimulator samt intraoperativ PTH-måling, hvor succeskriteriet er normalisering af PTH eller 80 % fald i PTH i forhold til præoperative værdi.

 

Postoperativt

Umiddelbart postoperativt kontaktes Nyremedicinsk Afdeling C’s bagvagt med henblik på tilsyn samme dag. Der tages blodprøver i Opvågningsafsnittet umiddelbart postoperativt samt 1 og 2 timer postoperativt. Blodprøverne er fastlagt af Nyremedicinsk Afdeling C og omfatter S-Ca++ total, S-Ca++ frit, S-Ca++ albuminkorrigeret, S-fosfat, S-Mg, S-K+.

Patienten forbliver indlagt på sengeafsnit NHH det første døgn postoperativt, hvorefter patienten efter aftale med Nyremedicinsk Afdeling C kan overflyttes dertil med henblik på fortsat kontrol og behandling.

Patienten skal have tid med fra Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling til ambulant histologisvar 4 uger postoperativt. I reglen kan patienten på det tidspunkt afsluttes fra Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling, medmindre der foreligger komplikation i form af recurrensparese. I dette tilfælde skal patienten følges i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Ambulatorium til normalisering af stemmebåndsbevægeligheden, eller indtil der er gået 1 år.

 

Tidsplan

På Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling er der daglig visitation. Samlet tid til forundersøgelse og efterfølgende operation: Under 8 uger.

Forløbsansvarlige

Overlæge Henrik Baymler Pedersen og overlæge Søren Dammand Henriksen, FBE Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling.

 

Formål

At sikre at patienten oplever et koordineret og effektivt udredningsforløb.

 

Definition af begreber

Afd. NHH: Neuro-, Hoved-, Halskirurgisk Sengeafsnit.

PTH: Parathyroid hormone.

UL: Ultralydsundersøgelse.

 

Målgruppe

Patienter med sekundær og tertiær hyperparatyreoidisme.

  • • Sekundær/tertiær hyperparatyreoidisme (ca. 5 patienter/år).

 

Referencer

Kronisk nyresvigt – kalk/fosfor-balance og relaterede emner