Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Humanpræparat i formalin 10 %, forsendelse

Formål

At humanpræparaterne sendes korrekt og forsvarligt til undersøgelse hos patologerne.

At ophældningen af formalin 10 % foregår sikkert og forsvarligt, så personalet undgår kontakt med stoffet eller indånder dampe fra stoffet.

Definition af begreber

Ingen.

Ansvar

Den enkelte sygeplejerske er ansvarlig for, at proceduren overholdes. Den afsnitsledende sygeplejerske er ansvarlig for, at instruksen vedligeholdes.

Beskrivelse

Hurtigst muligt efter at præparatet er udtaget, overhældes dette med formalin 10 %.

Formalinen ophældes i stinkskab på laboratoriet.

Formalinen befinder sig i aflåst giftskab. (Nøgle i midterste skuffe under skabet).

Lys og udsug tændes ved tryk på 3 kontakter.

Iført nitril- eller cementhandsker fyldes formalinglasset med præparatet og lukkes forsvarligt. Udover persondata påsættes etiket mærket: ”Formalin 10 %”, glasset anbringes herefter i plastpose med medfølgende papirer og lægges i forsendelseskasse til Patologisk Institut.

Forsendelseskasse tages på hylden udenfor laboratoriet og placeres med præparat på gulvet.

(Dette som tegn til chaufføren, at den skal medtages til Aalborg).

OBS:

Brug altid handsker ved håndtering af formalin.

Ved spild opsamles med gul måtte (forefindes i stinkskabet), måtten lægges tilbage i beholderen, som sendes til teknisk afdeling mærket: ”Formalin”.

Ved kontakt med hud, skyl straks med rigeligt vand, og vask med vand og sæbe.

Ved vedvarende irritation søges læge.

Formalin skal opbevares mærket og kun tilgængeligt for personalet.

Referencer

Patologisk Institut, Aalborg.

HR-afdelingen, arbejdsmiljø og medindflydelse, Oliver Hardinger, TOXIDO.